Tungt redaktørverv for Tungodden

27. april 2012 18:41

(oppdatert: 1. mars 2016 18:42)

Tungt redaktørverv for Tungodden

Bertil Tungodden har nylig blitt utnevnt til medredaktør i det prestisjetunge tidsskriftet Management Science.

Professoren fra Institutt for samfunnsøkonomi er fornøyd med å få lov til å være med å sette dagsorden i journalen, som står på NHHs bonusliste. Det betyr at NHH-forskere som publiserer i tidsskriftet får 80.000 kroner i publikasjonsbonus fra høyskolen.

Management Science er et av de ledende tidsskriftene innen management-litteraturen, og det er et generelt tidsskrift som dekker de fleste felt, som finans, marketing, strategi og samfunnsøkonomi, forteller han til Paraplyen.

Tungodden får tittelen associate editor og vil dermed være en del av et redaktørkollegium som har ansvaret for egne fagområder.

- Grunnen til at jeg har blitt spurt er at de ønsker å styrke satsningen på adferdsøkonomi og eksperimentell økonomi, og de tror dette blir et viktig fagfelt fremover, sier han og påpeker at utnevningen er en fjær i hatten til forskergruppen innen eksperimentell økonomi ved NHH, i tillegg til at faggrenen generelt blir anerkjent ved å komme inn i et av verdens ledende skrifter innen økonomi.

- Det er kjekt å bli spurt fordi det er en journal som er sentral for hele NHH-miljøet. Den er tverrfaglig og rommer alt det NHH står for faglig.

Tungodden har også nylig blitt medredaktør i Social Choice and Welfare, som er en mer spisset journal inn mot velferds- og normativ økonomi. Tidligere har han også i flere år vært redaktør i Economics & Philosophy.

En redaktørjobb i en fagjournal betyr at man leser og vurderer en rekke innkommende fagartikler og bedømmer hvorvidt kvaliteten holder til videre vurdering fra fagfeller som redaktøren plukker ut.

- Det fine med det er at man får være med å styre retningen fagfeltet går i, sier Bertil Tungodden.

Tekst: Knut André Karlstad