Agnar Sandmo med økonomisk idéhistorie på engelsk

Av Hallvard Lyssand

10. mars 2011 16:47

(oppdatert: 7. mars 2016 16:49)

Agnar Sandmo med økonomisk idéhistorie på engelsk

"Economics Evolving, A History of Economic Thought" er tittelen på den engelske utgaven av professor emeritus Agnar Sandmos samfunnsøkonomiske idéhistorie, som nå er tilgjengelig.

I 2006 utgav professor Agnar Sandmo ved NHHs Institutt for samfunnsøkonomi.

Nå foreligger en engelskspråklig idéhistorie med tittelen "Economics Evolving, A History of Economic Thought" utgitt på Princeton University Press.

Ikke direkte oversettelse

Den norske utgaven danner utgangspunkt for den engelskspråklige. Begge bøker tar for seg samfunnsøkonomiens utvikling og presenterer sentrale ideer, teorier og teoretikere med hovedvekt på perioden fra 1700-tallet til begynnelsen av 1970-årene, samt en kortere diskusjon av noe av det som har skjedd senere.

Sandmo understreker likevel at den engelske versjonen ikke er noen direkte oversettelse av den norske.

- Om det skulle bli en engelsk versjon ville jeg skrive den selv, og det var nødvendig med en del omskrivninger. Den norske utgaven inneholder for eksempel et kapittel om samfunnsøkonomisk forskning i Norge, og en del av dette er mindre interessant utenfor landets grenser, sier Sandmo.

-Den engelske versjonen er dessuten utvidet og inneholder mye nytt. Blant annet ønsket forlaget å utvide den delen av boken som tar for seg utviklingen de siste 50 årene og gå i større detalj, fortsetter han, og legger til:

- Ved å skrive boken selv fikk jeg også muligheten til - forhåpentlig - å forbedre det jeg var misfornøyd med i den norske utgaven.

Markant større marked

- Hvordan går man frem for å få innpass hos et forlag som Princeton University Press?

- Jeg samarbeidet med Universitetsforlaget, som gav ut den norske utgaven. Vi kontaktet flere forlag med kapittelutkast, og blant de som var interesserte var Princeton det mest attraktive, sier forfatteren.

Med en engelskspråklig bok publisert på et stort forlag blir markedet plutselig markant større enn for en norsk økonomihistorie.

- Jeg har sett markedsføringsplanen for boken og det er svære greier. Forlaget satser bredt på alt fra konferanser til Amazon, og undervisningsmarkedet er dessuten viktig for dem. De kommer nok til å gjøre sitt, og det blir spennende å følge med på mottagelsen, sier Sandmo.

- Hvordan er konkurransen på feltet?

- Det finnes en god del bøker om temaet og de er ofte forfattet av folk som har dette som spesialfelt. Det har ikke jeg, noe som nok kan være både en svakhet og en styrke. Jeg har ikke brukt hele karrieren på å studere klassikerne i detalj, men det gir meg kanskje en annen synsvinkel, sier Sandmo.

Som med den norske utgaven er målet at boken skal være tilgjengelig både for samfunnsøkonomer og lekfolk.

- Utgangspunktet mitt har vært å prøve å skrive så klart at jeg forstår det selv, forklarer forfatteren.

Langt perspektiv

- I perioden mellom publiseringene av Samfunnsøkonomi - en idéhistorie i 2006 og "Economics Evolving" har det definitivt skjedd en utvikling i verdensøkonomien. Er finanskrisen tema i den nyeste boken?

- Finanskrisen er nevnt, men blir ikke diskutert i dybden. Vi vurderte å gå grundigere inn i temaet, men jeg var skeptisk. I boken prøver jeg å ha et langt perspektiv. Å gjøre en akutt krise til et hovedmoment mente jeg ville være feil, eller i alle fall forhastet, sier Sandmo, og påpeker at dette tiårets krise - til tross for omfanget - historisk sett bare er en blant mange.

- En bok som dette har en betydelig produksjonstid. Om jeg hadde tatt for meg begivenheter som utspilte seg mens manuskriptet var under arbeid kunne konsekvensen blitt at innholdet allerede var foreldet når boken kom ut, legger han til.