Sandmo blant verdens mest siterte økonomer

27. februar 2007 12:30

(oppdatert: 25. februar 2016 12:35)

Sandmo blant verdens mest siterte økonomer

NHH-professor Agnar Sandmo er foruten Finn Kydland den eneste nordmann som figurerer på en liste over de viktigste bidragsyterne innen samfunnsøkonomi siden 1970.

Tekst: Redaksjon

Det er forskerne E. Han Kim, Adair Morse og Luigi Zingales som i forrige nummer av tidsskriftet Journal of Economic Perspectives la frem en liste over vitenskaplige artikler i samfunnsøkonomi og finans som har oppnådd mer enn 500 siteringer.

Formålet med artikkelen er å kartlegge de viktigste bidragene til økonomifaget siden 1970. Det er viktig å presisere at listen kun tar for seg artikler. Bøker er ikke med i oversikten.

Viktig bidrag

Foruten nobelprisvinner Finn Kydland er Agnar Sandmo ved NHH eneste nordmann på listen.

Sandmos artikkel "On the theory of the competitive firm under price uncertainty" i American Economic Review fra 1971 er registrert med mer enn 600 siteringer.

I artikkelen analyserer Sandmo usikkerhet knyttet til de markedspriser som bedrifter står overfor. Artikkelen kobler sammen økonomiske elementer som ikke hadde vært sett i sammenheng tidligere.

- I ettertid ble det veldig stor interesse om disse elementene, og det var mange som utforsket lignende temaer innenfor nye områder. Disse forskerne viste til min artikkel for å forankre sine funn, forklarer Sandmo som siden har levert viktige bidrag både til offentlig økonomi og miljøøkonomi.

Ridder og Møbius

- Dette er svært hyggelig for Agnar Sandmo og NHH. Det bekrefter nok en gang Sandmos posisjon som en av de fremste samfunnsøkonomene i norsk akademia, sier rektor Jan I. Haaland.

Sandmo har blant annet vært president i European Economic Association. Han ble slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden i 1997 og fikk Norges Forskningsråds pris for fremragende forskning i 2002 (årets Møbius).