Uførekrise må løses innen kort tid

Av Sigrid Folkestad

18. desember 2007 20:55

(oppdatert: 7. mars 2016 20:58)

Uførekrise må løses innen kort tid

Mer enn 330 000 mennesker i Norge er uføretrygdet. Utgiftene til uføretrygd, sykepenger og attføring ligger rundt 75 milliarder kroner i året.- Hvis ikke politikerne tar fatt i dette innen få år, kan vi vente oss kutt i velferdsordninger eller annen offentlig aktivitet. Alternativt høyere skatter, advarer professor Øystein Thøgersen i siste nummeret av NHH Bulletin.

Øystein Thøgersen og stipendiat Karl Ove Aarbu sier i et intervju at norske politiske myndigheter snart blir tvunget til å gripe inn med drastiske tiltak for å redusere trygdeutgiftene.

- Dette går ikke i hop. Noen må gi etter. Et valg mellom kutt i velferd og offentlig aktivitet eller økte skatter vil tvinge seg frem, sier Thøgersen.

Professor Øivind Anti Nilsen peker på en av årsakene til at en så stor del av arbeidsstyrken er blitt kategorisert som ufør: Det er blitt mer legitimt å være syk eller ufør enn å bli stemplet som uproduktiv eller mindre dugelig.
- Dette må vi bare innse, det er baksiden av medaljen - ulempen ved rause velferdsordninger, sier Anti Nilsen i et intervju i NHH Bulletin.

Et tilbud fra toppen

Talentutvikling dreier seg om å finne, utvikle og å beholde talenter. Flere vestlige land står overfor en situasjon hvor det å rekruttere de gode lederne eksternt blir vanskeligere og vanskeligere fordi det er færre av de gode enn det er av de trengende. Dette var tema på årets AFF-konferanse som gikk over to dager i oktober.

Anne Lund gikk ut fra NHH i 1975 og var den første kvinnelige siviløkonomen som ble tatt opp på UDs aspirantkurs. Skal siviløkonomer ha sjanse til utenrikstjeneste, bør de satse på språk, mener hun.

Da Kari Rueslåtten intervjuet toppledere i en av Norges største telekommunikasjonsbedrifter, fikk hun høre at ‹‹her har alle like muligheter››. -Men det er bare en illusjon at det er åpent for alle. Tror en det, vil det ikke skje noe, sier AFF-konsulent Rueslåtten.

Rollebyttet

Christine B. Meyer hadde etter sigende lagt de politiske ambisjonene på hylla. Så ringte byrådsleder Monica Mæland (H). Nå sitter handelshøyskolens permitterte førsteamanuensis med ansvar for kommune-Norges nest største pengesekk og betegner seg selv som en ydmyk outsider. Les om Meyer i NHH Bulletin nr. 2/2007.

«Da vi ankom til den rare bygningen som mest lignet et krympet fransk renessanseslott, trodde vi - som alle før oss og de etter oss - at den elegante og eleverte herre i hvit frakk inne i en sky fra tyrkiske sigaretter var selveste Rektor, og vi hilste pent og sa frem våre navn. Det var vaktmesteren. Vi lærte at han kimset man ikke ad.»

Slik beskriver Finn R. Jørstad møtet med Bergen og NHH en gang tidlig på femtitallet. Det var ikke hvem som helst som tok imot de vordende siviløkonomer den gang. Det var Hjalmar Fosdahl, kanskje den mest karismatiske personligheten i høyskolens historie.