Skogsindustrien kan spare millionbeløp

31. august 2007 21:08

(oppdatert: 7. mars 2016 21:12)

Skogsindustrien kan spare millionbeløp

NHH-professorene Mikael Rönnqvist og Kurt Jörnsten har utviklet en modell som kan gi transportsektoren i den svenske skogsindustrien årlige innsparinger på åtte prosent. Det tilsvarer omtrent 320 millioner svenske kroner.

Den svenske skogsindustrien bruker 4 milliarder kroner årlig på transporttjenester. Ifølge den nye modellen vil et samarbeid om transporttjenesten gi store besparelser. I tillegg til store innsparinger fører også transporttiltakene til mindre utslipp.

- Innsparinger i kjøretid, fører i tillegg til reduserte CO2-utslipp, forteller de to forskerne.

Felles sparing

Den prisvinnende modellen har Rönnqvist og Jörnsten utviklet i samarbeid med Mikael Frisk ved Skogforsk og Maud Göthe-Lundgren ved statens väg- och trafikforskningsinstitut i Sverige. Modellen fokuserer på transporten fra skogsindustrien og forutsetter at flere av selskapene i bransjen samarbeider om transportoppgavene.

- Vi testet ulike tradisjonelle spillteoretiske modeller som "Shapely value" og "Nucleoulus", men den samlede besparelsen ble ikke rettferdig fordelt. Forskjellene var for store til at selskapene ble enige om fordelingen av innsparingen, forteller Mikael Rönnqvist.

De fire forskerne utviklet derfor en ny modell som de kalte "Equal Profit Method".

- I denne modellen får alle foretakene en like god forbedring, slik at alle i prinsippet får like mye tilbakebetalt av de oppsparte midlene. Slik løser de både det som er best hver for seg og samlet sett, sier NHH-forskeren.

Alle åtte bedriftene som har deltatt i undersøkelsen ligger i Sør-Sverige. Bedriftene er av ulik størrelse, og noen av dem har kontorer flere steder i landet. For at samarbeidet skal fungere optimalt er det viktig for alle parter at fordelingen av de oppsparte midlene ble rettferdig fordelt.

Internasjonal pris

Modellen tar utgangspunkt i at bedriftene skal samarbeide om transport. Den tar i tillegg hensyn til den geografiske spredningen. Med tradisjonelle modeller kunne inntjeningen variere med flere prosent. Med "Equal Profit Method" får alle unntatt én deltaker en inntjening på 8,8 prosent.

Om en lastebil skal kjøre tømmer fra distriktet Norra til sagverket Heby, kjører den ofte tom tilbake. Dette gir bare en effektivitet på 50 prosent. Det samme gjelder dersom et annet foretak skal frakte treprodukter fra distriktet Västerås til papirfabrikken Hallstavik. Om disse foretakene samarbeider kan de i stedet kjøre en såkalt retur, og dermed spare inn den "tomme" kjørestrekningen (se illustrasjon). Slik spares både tomme kjøringer, tid, kostnader og miljø.

I juli mottok de fire forskerne den prestisjefylte og anerkjente EURO-prisen "Management Science Strategic Innovation Prize" for sin forskning på allokering i den svenske skogsindustrien. Førsteplassen deles med et forskerteam fra USA som har forsket på togtransport.

Rönnqvist og Jörnsten er klar over at slike priser fører til økt oppmerksomhet.

- Det är jo kul, sier Rönnqvist. Innen akademia er en slik pris en viktig meritering både for oss selv og for å vise at forskningen ved NHH holder et høy internasjonalt nivå, sier Rönnqvist.

Forskningen på transporttjenester i den svenske skogsindustrien fortsetter med et forskningsprosjekt med flere foretak og organisasjoner der Maud Göthe-Lundgren er prosjektleder.

Tekst: Kristian T. Marthinsen