Disputas: Retursystemer

Disputas

26. september 2006 12:51

(oppdatert: 25. februar 2016 12:52)

Disputas: Retursystemer

Bente Merete Flygansvær disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 29. september 2006 med avhandlingen: Coordinated Action in Reverse Distribution Systems. Kl. 13.15 i Karl Borchs aud., NHH.

Tema for avhandlingen er samhandling i retursystemer. Retursystemer sørger for innsamling av produkter når de er definert som avfall. Avhandlingen tar for seg samspillet mellom logistikk (fysisk flyt av produkter, eksempelvis håndtering, sortering, transport og demontering) og kommersielle interesser (eksempelvis forhandlinger, rettigheter, kontraktsinngåelse, prisfastsettelse og finansiering). Det argumenteres for at koordinering av kommersielle interesser ikke tar tilstrekkelig hensyn til logistikk, og at det er nødvendig med særskilt koordinering for begge områdene for å sikre samhandling i slike systemer.

Det empiriske materialet i avhandlingen er hentet fra de norske retursystemene for elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Tre case er analysert og resultatene indikerer at det finnes interaksjonseffekter mellom de to områdene. Vi finner at begrenset tilpasning mellom logistikk og kommersielle interesser bidrar til et høyere kostnadsnivå, et redusert servicenivå og et redusert innsamlingsnivå. Videre indikerer resultatene at en god tilpasning mellom logistikk og kommersielle interesser bidrar til et lavere kostnadsnivå, et høyere servicenivå og et høyere innsamlingsnivå.

Avhandlingen finner støtte for at logistikk og kommersielle interesser må sees i sammenheng for å sikre samhandling i retursystemer. Den fremhever i tillegg behovet for en særskilt systemkoordinator, og innsamlingsfunksjonens sentrale betydning i slike systemer.

Bente M. Flygansvær er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI og cand.merc ved Norges Handelshøyskole. Hun er nå ansatt som logistikksjef biler ved Harald A. Møller AS, avd. Møller Logistikk.

Tekst: Red.