Utforsking av kjønnsperspektiver i økonomisk forskning

rine Rogg Korsvik_foto NHH_to studenter
– Hele vitsen med kjønnsperspektiv i forskning er å forbedre analysene, og dermed kvaliteten på forskningen, og å gjøre den mer relevant, sier Trine Rogg Korsvik fra Kilden kjønnsforskning.
NHH Av Sigrid Folkestad

8. mars 2024 05:10

Utforsking av kjønnsperspektiver i økonomisk forskning

Hva innebærer kjønnsperspektiv i forskning, og hvordan bruker NHH-forskere dette i sine prosjekter? Likestillingsseminaret på NHH 14. mars gir deg svar!

– Hele vitsen med kjønnsperspektiv i forskning er å forbedre analysene og dermed kvaliteten på forskningen, og gjøre den mer relevant. Det er derfor både EU og Forskningsrådet oppfordrer til å ha med kjønnsperspektiver, sier Trine Rogg Korsvik, og legger til:

– Det er altså ikke av ideologiske grunner.

«The profit»

På likestillingsseminaret 14. mars vil flere av NHHs forskere presentere ny forskning. Blant annet skal Julie B. Bjørkheim snakke om skatteunndragelse og kjønnsforskjeller og Hege Landsvik om like muligheter i fotball.

program: GENDER PERSPECTIVES IN ECONOMIC RESEARCH

– Årets likestillingsseminar er særdeles relevant. Her får vi flere svært aktuelle eksempler på hvorfor kjønnsperspektiver er viktig i økonomisk forskning. Seminaret belyser også hvordan våre egne forskere trekker dette perspektivet inn i sine prosjekter, sier prorektor fagressurser ved NHH, professor Frode Sættem.

Anita Meidell

Sterke følelser kan endre selskapers risikostyring

– Emosjonelle reaksjoner på kriser kan endre selskapers tilnærming til risikostyring og sette en ny standard for industrien, sier NHH-forsker Anita Meidell.

Trine Rogg Korsvik holder innledningen «The profit of including gender in economic research».

Korsvik har en doktorgrad i historie fra UiO med kvinnebevegelsens historie som spesialområde. I dag er hun seniorrådgiver og ekspert på kjønnsperspektiver i forskning i Kilden kjønnsforskning.no, en faglig uavhengig avdeling under Forskningsrådet. Kunnskapssenteret formidler forskning om kjønn og likestilling.

Økonomifaget i endring

– Det er veldig nyttig å sette seg inn i kjønnsperspektiv-feltet på tvers av fagområder, og se hva kan det bety for egen forskning. Vi ser jo nå at mange økonomer forsker på økonomisk status, inntektsforskjeller og bosted i et kvinneperspektiv, for eksempel.

Hege Landsvik
Hege Landsvik, stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH. Foto: Sigrid Folkestad

Tesen om «Homo Economicus», den økonomiske mannen, er borte. Faget har også dreiet bort fra ideen om at vi alle tar rasjonelle valg og bare tenker på å maksimere nytte. Denne dreiningen har ført til et bredere perspektiv i forskningen, mener Korsvik.

– Og tar du en kikk på innlederne som skal delta på seminar, får du et godt bilde av hvordan de bruker kjønnsperspektivet i økonomifaget i 2024.

Bevisstgjøring

Korsvik nevner to eksempler på forskningsfelt der kjønnsperspektivet har hatt stor betydning.

– Markedsføring er ett slikt område, der forskning har bidratt til bevisstgjøring om kjønnsroller og kjønnsstereotyper i reklame. Innen medisinsk forskning har overlege og professor Eva Gerdts påvist store forskjeller mellom kvinner og menn med hjertelidelser. Dette er et slående eksempel på verdien av kjønnsperspektiv i forskning, sier Korsvik.

– Trenger vi kvinnelige forskere for å få kjønnsperspektivet inn i forskningen?

– Mange kvinnelige forskere betyr ikke nødvendigvis mer bruk av kjønnsperspektiv. Men det er helt klart en sammenheng mellom økt kvinneandel blant forskere og mer oppmerksomhet om kvinne- og kjønnsperspektiver i forskningens innhold. For å ta hjerteeksemplet igjen: Det var først etter at det ble flere kvinnelige forskere i medisin at kjønnsforskjeller i symptomer og behandling av hjerteinfarkt ble et forskningstema. Og vi kan jo spørre oss om forskningen på NHH hadde sett ut som i dag om det fortsatt bare var mannlige professorer der?

julie brun bjørkheim

Undervurderer skattefusk blant selvstendig næringsdrivende kvinner

Selvstendig næringsdrivende kvinner underrapporterer inntekten til skattemyndighetene mer enn det menn gjør, viser ny studie. – Vi bør kanskje revurdere antatte kjønnsforskjeller på feltet, sier NHH-forsker Julie Brun Bjørkheim.