Undervurderer skattefusk blant selvstendig næringsdrivende kvinner

julie brun bjørkheim
Julie Brun Bjørkheim ble ansatt som postdoktor ved Institutt for foretaksøkonomi i juli 2023 og er også tilknyttet skatteforskningssenteret NoCeT ved NHH.
Av Sigrid Folkestad

8. mars 2024 06:00

Undervurderer skattefusk blant selvstendig næringsdrivende kvinner

Selvstendig næringsdrivende kvinner underrapporterer inntekten til skattemyndighetene mer enn det menn gjør, viser ny studie. – Vi bør kanskje revurdere antatte kjønnsforskjeller på feltet, sier NHH-forsker Julie Brun Bjørkheim.

Det er ikke særlig forskjell mellom kvinner og menn når det kommer til skatteunndragelse. Om noe, så gjør kvinner det mer enn menn. Det er overraskende med tanke på det vi vet om risikovillighet.

NHH interiør_to studenter

Utforsking av kjønnsperspektiver i økonomisk forskning

Hva innebærer kjønnsperspektiv i forskning, og hvordan bruker NHH-forskere dette i sine prosjekter? Likestillingsseminaret på NHH 14. mars gir deg svar!

Hvitsnippkriminalitet

– Interessant nok fant studien vår det motsatte av det vi trodde før vi startet - at selvstendig næringsdrivende kvinner har en tendens til å underrapportere sin inntekt mer enn det næringsdrivende menn gjør.

Dette betyr ikke at kvinner generelt begår mer økonomisk kriminalitet, såkalt hvitsnippkriminalitet, men at det kan tyde på at vi ikke skal undervurdere at også kvinner unndrar skatt, utdyper hun.

Julie Brun Bjørkheim ble ansatt som postdoktor ved Institutt for foretaksøkonomi i juli 2023 og er også tilknyttet skatteforskningssenteret NoCeT ved NHH.

julie b bjørkheim
Julie Brun Bjørkheim, postdoktor ved Institutt for foretaksøkonomi.

I mai i fjor forsvarte hun PhD-avhandlingen «Beyond Lost Revenue: The Economic Consequences of Tax Non-Compliance» ved NMBU.

Utfordrer tradisjonelt syn

I den nye studien «Gender Differences in Tax Evasion: Evidence from Norwegian Administrative Data», har hun og SSB-forsker Odd E. Nygård undersøkt kjønn og skatteunndragelse.

Studien er hittil upublisert, men 14. mars skal Bjørkheim presentere forskningen på et likestillingsseminar ved NHH.

– Vi anslår at selvstendig næringsdrivende kvinner underrapporterer mer av husholdningsinntekten enn selvstendig næringsdrivende menn. Dette gjelder selv om vi tar høyde for sektor man jobber i, utdanning og inntektsnivå. Og om vi ser på de samme husholdningene over tid.

Tallene som viser skattefusket, overrasket Bjørkheim. Det er uventet på grunn av det vi vet om kjønn og risikovillighet.

Slipper kvinner lettere unna?

Mens andre studier antyder at menn er mer ettergivende overfor korrupsjon og skatteunndragelse enn kvinner, finner ikke den nye studien støtte for dette. Menn er også generelt mye mer villig til å ta risiko, noe som skatteunndragelse innebærer.

Anita Meidell

Sterke følelser kan endre selskapers risikostyring

– Emosjonelle reaksjoner på kriser kan endre selskapers tilnærming til risikostyring og sette en ny standard for industrien, sier NHH-forsker Anita Meidell.

Forskerne kan ikke foreløpig gi et helt entydig svar på hva som ligger bak kjønnsforskjellene.  

– Men én mulig forklaring kan handle om sannsynligheten for straff. Vi viser at selvstendig næringsdrivende kvinner ikke blir straffet på samme måte som selvstendig næringsdrivende menn.

Kvinner har både lavere sannsynlighet for å betale straffeskatt og nivået på en eventuell straffeskatt utgjør en mindre andel av deres forretningsinntekt, sammenliknet med menn, utdyper NHH-forskeren.

– Da er det faktisk helt rasjonelt om kvinner unndrar mer, forklarer Bjørkheim.

Hege Landsvik_S Folkestad

Handlingsproblemet

At Hege Landsvik skulle ta en doktorgrad, var ikke i tankene hennes da hun begynte på mastergraden ved NHH. Nå har hun tatt grep om handlingsproblemet i bærekraftig forbrukeratferd.

Skattemyndighetene

– Dette kan reflektere at kvinner blir behandlet annerledes i skattehåndhevelsen. Kanskje grunnen til dette er at man antar at det er menn som jukser mest på skatten, så de blir sjekket oftere. Eller kanskje kvinner jukser på skatten på en mer snedig måte som er vanskeligere å oppdage. Slike tendenser kan påvirke hvordan skattemyndighetene velger ut hvem de skal kontrollere.

– Hva har disse funnene å si for myndighetene, slik du ser det?

– Å forstå kjønnsspesifikk unndragelsesatferd gjør det mulig for skattemyndighetene å tilpasse håndhevelsesstrategiene sine mer effektivt, noe som kan føre til forbedret etterlevelse.

– Hvilke implikasjoner har disse resultatene utover skattehåndhevelse?

– Jeg synes jo dette er et interessant funn i seg selv. Hvis det er slik at kvinnelige næringsdrivende unndrar inntekt mer enn menn, bør vi forstå hvorfor. Og det er nok ikke slik at det kun er menn som unndrar skatt eller bedriver annen økonomisk kriminalitet.

– Hvorfor ble du ble interessert i dette fagfeltet?

– Helt siden jeg var økonomistudent ved Universitetet i Bergen, har jeg vært fascinert av spørsmål rundt økonomisk ulikhet og ulike perspektiver på hvordan et samfunn bør skattlegge. Som forsker, strekker min interesse seg mest mot det empiriske, hvor jeg ønsker å utforske hvordan skattesystemet påvirker både bedrifter og den generelle befolkningen.