Ny avhandling om frilansjournalister

christer flatøy snf
Forskning har vist at frilanslivet kan oppleves som både givende og utfordrende. Det finnes samtidig en rekke ubesvarte spørsmål knyttet til frilansere sine erfaringer. I doktorgradsavhandlingen New insights into freelaners’ and independent contractors’ experiences, utforsker Christer André Flatøy (SNF) noen av disse spørsmålene.
Disputas

31. oktober 2023 12:34

Ny avhandling om frilansjournalister

Christer André Flatøy disputerer for PhD-graden ved NHH 20. november 2023 med avhandlingen «New Insights into Freelancers' and Independent Contractors' Experiences».

Frilansere – arbeidstakere som utfører arbeid på andre sine vegner uten å være ansatt – er en viktig del av arbeidsstyrken. De representerer en fleksibel og ofte svært verdifull kilde til arbeidskraft, og organisasjoner og samfunnet ellers drar fordeler av de tjenestene frilansere leverer.

Forskning har vist at frilanslivet, det å leve (arbeids)livet på arbeidsmarkedet i stedet for i en organisasjon hvor man er ansatt, kan oppleves som både givende og utfordrende. Det finnes samtidig en rekke ubesvarte spørsmål knyttet til frilansere sine erfaringer.

I doktorgradsavhandlingen New insights into freelancers’ and independent contractors’ experiences, utforsker Christer André Flatøy noen av disse spørsmålene gjennom tre studier. Kort oppsummert, finner han at (1) interim/frilansledere opplever flere utfordringer i sin lederrolle som de ikke opplevde som fast ansatt leder, (2) frilansjournalister identifiserer seg mindre med sin profesjon enn det fast ansatt journalister gjør og (3) at frilansjournalister også erfarer en dårligere arbeidslivsbalanse enn det fast ansatt journalister opplever.

Christer André Flatøy, PhD-kandidat ved SNF.
Christer André Flatøy, PhD-kandidat ved SNF.

Samlet sett bidrar disse tre studiene og doktorgradsavhandlingen med å belyse utfordringer som mange frilansere erfarer, utfordringer som har implikasjoner for frilanserne selv, deres kollegaer, arbeidsgivere og samfunnet ellers.

Veiledere:

Seniorforsker Torstein Nesheim (hovedveileder), SNF

Professor Karen Modesta Olsen, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted:

Aud M, NHH

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Future of Work across boundaries: the experience of freelancers and independent contractors

Bedømmelseskomiteen:

Professor Marcus Selart (leder for komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Juani Swart, Universitetet i Bath

Førsteamanuensis Erik Døving, OsloMet

Om kandidaten:

Christer André Flatøy har vært stipendiat ved Samfunns- og næringslivsforskning, NHH

Kontakt:

christer.flatoy@snf.no