– Vi trenger flere yngre ledere

Ieva Martinkenaite, direktør Telenor Research and Innovation, møtte masterstudentene Simen Kufaas og Luying Yao på DIG Summit 2023. De presenterte studien om prisinformasjon innen næringseiendom. Til høyre to av foredragsholder på DIG Summit 2023, Executive Vice President DNB NewTechLab Yngvar Ugland (DNB) og NHH-professor Eirik Sjåholm Knudsen. Foto: Sigrid Folkestad
Ieva Martinkenaite, direktør Telenor Research and Innovation, møtte masterstudentene Simen Kufaas og Luying Yao på DIG Summit 2023. De presenterte masteroppgaven om prisinformasjon innen næringseiendom. Til høyre to av foredragsholderne; leder for NewTechLab i DNB Yngvar Ugland og NHH-professor Eirik Sjåholm Knudsen. Foto: Sigrid Folkestad
Av Sigrid Folkestad

2. november 2023 09:00

– Vi trenger flere yngre ledere

– Vi må ha flere yngre ledere, hvis vi skal møte de digitale behovene hos de neste generasjonene av kunder, sier Ieva Martinkenaite, direktør for forskning og innovasjon i Telenor.

Denne uken var forskningssenteret DIG vertskap for toppmøtet The Dig Summit 2023. Nærmere 80 næringslivsledere, forskere og NHH-studenter deltok på fagseminaret. Tema var kunstig intelligens – og hvordan vi skal klare å henge med.

Litt uheldig

Head of Research and Innovation i Telenor Ieva Martinkenaite var en av foredragsholderne på DIG Summit. Martinkenaite mener det er en uheldig aldersmessig avstand mellom ledere og dagens unge; selskapenes fremtidige kunder.

– Min datter er på Tiktok, og driver med gaming. Det er disse som er våre fremtidige kunder. Det store spørsmålet er; hvordan forstår vi som ledere dette? Skjønner vi oss på neste generasjon av kunder?

– Er det et problem at for mange ledere er oppe i årene?

– Jeg tror nok vi må ha flere yngre ledere. Det er nummer en. Videre må selskaper og organisasjoner jobbe veldig godt med talentutvikling og rekruttering. Og for det tredje; når lederne får inn nyansatte, må de lære av dem.  

NHH-forsker og foredragsholder Aruna Tatavarthy og leder for DIG Bram Timmermans, begge ved Institutt for strategi og ledelse.
NHH-postdoktor og foredragsholder Aruna Tatavarthy og leder for DIG, professor Bram Timmermans, begge ved Institutt for strategi og ledelse. Foto: Sigrid Folkestad

Hun mener dette er noe alle selskaper er nødt til å ta inn over seg.

– Det var derfor jeg stilte publikum spørsmål om hvem av dem som er på Tiktok, jeg ønsket å provosere litt, sier Martinkenaite.

Føler ikke at det haster

– Det er ikke alder, men holdning.

Det sier leder for forskningssenteret DIG, Bram Timmermans. Han er professor ved Institutt for strategi og ledelse.

– Det er imidlertid flere undersøkelse som peker på at norske toppleder mangler den nødvendige digitale kompetansen. Og at de har lavere forståelse og «sense of urgency» enn deres medarbeidere og mellomledere når det gjelder hvor avgjørende kunstig intelligens og data er for fremtidens næringsliv, sier NHH-forskeren.

«Anything as a Service»

Timmermans mener dette nå er i endring, og peker på at næringslivslederne knyttet til DIG-senteret ikke er representative. De har mye KI-kunnskap og høy bevissthet rundt dette.  

– Jeg tror en slik erkjennelse er svært viktig, sier Timmermans.

Det var nettopp teknologilandskap i rask endring som var tema for Summit 2023; «Anything as a Service».

Foredragsholderne professor Eirik Sjåholm Knudsen, leder for DNBs NewTechLab Yngvar Ugland og professor Tor Wallin Andreassen.
Foredragsholdere: NHH-professor Eirik Sjåholm Knudsen og leder for DNBs NewTechLab Yngvar Ugland. Til høyre professor Tor Wallin Andreassen. Foto: Sigrid Folkestad

– Det klart at mange selskaper sliter med å henge med. Ledere skal håndtere både teknologiendringene og håndtering av kunders endrede adferd. Dermed blir det høyst aktuelt å diskutere hvordan vi skal mestre omstillingen og skape varige konkurransefortrinn i et stadig mer komplekst konkurranselandskap, sier NHH-professoren.

Tilgang på ny forskning

Forskningssenteret DIG hjelper norske organisasjoner med å effektivisere sine kundeorienterte innovasjoner og å utvikle nye forretningsmodeller.

Når de møtes, som på denne ukens DIG Summit-konferanse, får næringslivslederne tilgang på ny forskning, ikke bare gjort av forskere knyttet til senteret.

– Vi som NHH-forskere har enorm tilgang til nye, internasjonale studier på kunstig intelligens og digitalisering. Det er klart at dette kommer våre partnere til gode. I tillegg kan de følge våre egne forskningsprosjekter, som de får smakebiter av underveis, avslutter Timmermans.