Løken leder ny ekspertgruppe

Bilde av Katrine V. Løken. Foto: Odd Mehus
Barn fra lavere sosiale lag faller oftere gjennom i skole og arbeidsliv. NHH-professor Katrine V. Løken ved FAIR-senteret leder ny ekspertgruppe som skal undersøke betydningen av barnehage, skole og SFO for å utjevne sosiale forskjeller. Foto: Odd Mehus
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

18. januar 2023 11:33

Løken leder ny ekspertgruppe

NHH-professor Katrine V. Løken skal lede en ekspertgruppe som skal se på hvordan barnehager, skoler og SFO kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

De siste ti årene har det i Norge vært en økning i gapet i skoleprestasjoner der sosial og økonomisk ulikhet er årsaken. Ifølge OECD er Norge verken blant landene som lykkes best eller dårligst med å motvirke ulikhet gjennom utdanningssystemet. 

– Små forskjeller er det som gjør Norge til et godt samfunn med høy tillit og like muligheter. Dessverre går utviklingen feil vei. Ulikhetene øker, og foreldrenes bakgrunn har altfor ofte for mye å si for hvordan det går med barna, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

– Flere vokser opp i fattige familier. Flere unge blir uføre, og for mange faller fortsatt fra i videregående. Denne utviklingen skal vi snu. Mye av løsningen ligger i barnehager, skoler, og SFO.

Les hele pressemeldingen

Skal se på tidlig utdanningsløp

Ekspertgruppen skal gi regjeringen anbefalinger om hva som skal til for at utdanningssystemet skal virke mer sosialt utjevnende enn i dag. Gruppen skal foreslå hvordan man kan øke sosial mobilitet og bidra til at flere gjennomfører utdanningsløpet, og gi råd slik at flere enn i dag oppnår et vitnemål eller fag- eller svennebrev etter endt skoleløp.

Ekspertgruppen skal også vurdere statlig og kommunal pengebruk i utdanningssektoren.

– Dette er store spørsmål som vil kreve kompetanse fra ulike fagfelt. Vi vil blant annet se på hva forskningen sier om samarbeidet mellom barnehager, skoler, SFO og andre aktører som foreldre, helsesektoren og kommunene, sier Katrine V. Løken, NHH-professor og leder for ekspertgruppen.

Ekspertgruppens medlemmer:

  • Katrine V. Løken (leder)
  • Astrid Marie Jorde Sandsør
  • May Britt Drugli
  • Håkon Leiulfsrud
  • Manudeep Bhuller
  • Ingunn Størksen
  • Fartein Ask Torvik

Gruppen skal levere sin rapport etter cirka ett år.