Vant årets master: – Trodde først det var en spøk

NHH-erne Peder Undeli (25) og Tobias Myrvoll (24)
NHH-erne Peder Undeli (25) og Tobias Myrvoll (24) hadde et solid faglig år i fjor. De fikk mastergrad, jobb var for lengst i boks – og i høst mottok de pris for beste masteroppgave ved Institutt for foretaksøkonomi. Foto: Privat
Av Mari Kittilsen

3. februar 2023 10:36

Vant årets master: – Trodde først det var en spøk

NHH-erne Tobias Myrvoll (24) og Peder Undeli (25) skrev masteroppgave om priseffektene av strømkabelen mellom Norge og Tyskland. Institutt for foretaksøkonomi kåret den til årets beste masteroppgave.

Peder Undeli og Tobias Myrvoll skrev årets beste masteroppgave ved Institutt for foretaksøkonomi. Da duoen fikk den gledelige beskjeden, ble de svært overrasket.

– Vi trodde ikke helt på det, starter Undeli.

– Det var veldig overraskende. Vi var ikke engang klar over at veilederne hadde nominert oss, men vi ble så klart veldig stolt, forklarer Myrvoll og legger til at de var så heldige å få presentere oppgaven for de ansatte ved fakultetet i desember.

NHH-studentene Peder Undeli og Tobias Myrvoll
NHH-studentene Peder Undeli og Tobias Myrvoll hadde sikret seg relevant jobb allerede jobb før de begynte å arbeide med masteroppgaven. Undeli jobber i Infinity og Myrvoll er konsulent i KPMG.

Aktuelt tema

Oppgaven til Myrvoll og Undeli ser på hvordan den nye NordLink-kabelen mellom prisområdet NO2 i Norge og Tyskland påvirker strømprisene i de to områdene. Studien ser på effekter både på det generelle prisnivået og prisers volatilitet, og den er utført ved hjelp av en såkalt kvantilregresjonsmodell.

For å isolere effekten av den nye kabelen, kontrollerer studien for en rekke faktorer som er kjent for å påvirke strømprisene, som for eksempel utviklingen i prisen på gass, vannmagasinnivåer og produksjon av vindkraft.

Undeli har spesialisering i Business Analytics mens Myrvoll tok Energi, naturressurser og miljø.

– Det var nok kombinasjonen av våre masterprofiler som gjorde at vi valgte dette temaet. For min del var valget av metode førende for hvilken oppgave jeg kunne skrive da jeg tok masterprogrammet Business analytics. For Tobias var valget av tema mer viktig, da det måtte være knyttet til energi eller miljø.

En god match

Hva tror dere gjorde at dere lyktes så godt med oppgaven?

– Vi var begge veldig interessert i dette fagfeltet, noe jeg tror er viktig når studenter skal gå i gang med en oppgave, forteller Undeli og legger til at det også hjalp at tema var svært aktuelt i nyhetsbildet.

Bilde av Malin Rebekah Svarstad. Foto: Helge Skodvin

Nytt finanskurs ser bort fra karakterer

– Vi skal bidra til at norsk finansbransje kan trekke på en mer mangfoldig kompetansebase, sier NHHs rektor Øystein Thøgersen.

– Vi vet også at vi fungerer godt som et team. Vi skrev blant annet bacheloren (på OsloMet red. anm) sammen. Jeg tror også at sammensetning av masterprofilene var viktig, ettersom vi utfylte hverandre godt når vi støtte på  utfordringer, fortsetter Myrvoll.

Skryt fra veilederne

Endre Bjørndal, Mette Helene Bjørndal og Isabel Montero Hovdahl var veiledere på oppgaven.

De sparer ikke på superlativene når de omtaler vinneroppgaven.

– Masteroppgaven til Myrvoll og Undeli fremstår som et imponerende stykke arbeid, både med tanke på omfang og kvalitet. Resultatene er basert på overbevisende analyser, og presentasjon og diskusjonen holder også et høyt nivå, forklarer professor Endre Bjørndal.

David Ogudugu fra NHH

Fra NHH til Manhattan: - Det er så mange muligheter folk ikke vet om

PhD-kandidat David Ogudugu skriver til daglig på sin doktoravhandling ved NHH. I fjor byttet han ut Bergen og høyblokka med Newark og Rutgers University.

Resultatene fra oppgaven er tett knyttet opp mot dagens nyhetsbilde, hvor strømkrisen står sentralt. Strømkabelen fra Norge til Tyskland har vært et hett tema i samtlige medier.

– Resultatene viser at den nye kabelen har bidratt til noe høyere priser i Norge og noe lavere priser i Tyskland for den analyserte perioden. Analysen gir også indikasjoner på at kabelen har bidratt til økt prisvolatilitet i Norge, samt redusert volatilitet i Tyskland.

Verdifull veiledning

– Vi utarbeidet regresjonsmodellen selv, basert på tidligere lignende forskning og råd fra veilederne. Vi fikk utrolig god oppfølging gjennom masterskrivingen, noe som var helt avgjørende. De var veldig på gjennom semesteret og var åpenbart interessert i at dette skulle bli en så bra oppgave som mulig.

Begge NHH-studentene hadde allerede jobb før de begynte med masteroppgaven. Undeli i Intility og Myrvoll som konsulent i KPMG.

André Wattø Sjuve

Ny studie av aktivt forvaltede aksjefond

André Wattø Sjuve disputerer for PhD-graden ved NHH 12. januar 2023 med avhandlingen «Essays on Mutual Funds».

– Masterprofilene våre har nok lagt noen føringer for hvor vi fikk jobb, forklarer de tidligere NHH-studentene.

I KPMG jobber Myrvoll blant annet med bærekraftig finans, noe han ble introdusert for gjennom masterprofilen i energi, naturressurser og miljø.