Forskertrio vant NHHs formidlingspris

Vinneren av NHHs «Pris for fremragende formidling» gikk til professor Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis Sveinung Jørgensen og professor Siv R. Skard.
Vinneren av NHHs «Pris for fremragende formidling» gikk til forskertrioen professor Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis Sveinung Jørgensen ,og professor Siv R. Skard som her tar imot blomster fra NHH-rektor Øystein Thøgersen.
Av Sigrid Folkestad

15. desember 2023 13:19

Forskertrio vant NHHs formidlingspris

Forskerne Siv R. Skard, Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen mottok i dag NHHs «Pris for fremragende formidling». Alle er knyttet til Centre for Sustainable Business.

Førsteamanuensis Sveinung Jørgensen, professor Lars Jacob Tynes Pedersen og professor Siv R. Skard ble i dag tildelt  Pris for fremragende formidling, som NHH gir hvert tredje år. 

Tina Søreide, av helge skodvin

Tina Søreide fikk formidlingspris

Vinneren av NHHs pris for fremragende formidling gikk til NHH-professor og korrupsjonsekspert Tina Søreide ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Jørgensen og Pedersen er forskere ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, mens Skard er ansatt ved Institutt for strategi og ledelse. De tre har gjort flere studier sammen og jobbet med felles formidlingsprosjekter.

Sammen utgjør de kjernen i Centre for Sustainable Business ved NHH, et senter der forskning og formidling dreier seg om forretningsmodeller og teknologier som fremmer bærekraftig verdiskaping.

folk, lisa fotios, pexels.

Stoler vi mer på de bærekraftige bedriftene?

Med «Sweet Dreams Hotel» og «Youthscape» kosmetikk – begge fiktive – fant forskerne svaret: Bærekraftsforbedringer gjør bedrifter mer tillitvekkende. De oppfattes som mer innovative, og kundene føler seg mer knyttet til dem.

Vinnerne av årets pris for fremragende forskningsformidling viser med all tydelighet koblingen mellom forskning, undervisning og formidling. De formidler innsikt og arbeidsmetoder fra det økonomisk-administrative forskningsfeltet til personer utenfor akademia. Dette inkluderer formidling gjennom kronikker, intervjuer og innlegg i aviser, radio og TV. De tre forskerne er svært ettertraktetede foredragsholdere i næringslivet, som ønsker og har behov for mer kunnskap om forbrukeratferd og bærekraftige forretningsmodeller. Det som kjennetegner vinnerne er at de tar i bruk nye verktøy og kommunikasjonskanaler for å nå et stort og nytt publikum, med MOOC-en Business Models for Sustainability, den ukentlige podcasten Bærekraftseventyret og populariserte formidlingsvideoer.

Juryen mener at Jørgensen, Pedersen og Skard har bidratt til å øke interessen for økonomifaget og særlig forskning på bærekraftig verdiskaping hos allmennheten, i næringslivet og offentlig forvaltning. Dette gjør de gjennom vitenskapelig argumentasjon. De har skapt en større bevissthet om bredden i økonomisk-administrativ forskning.

siv skard_helge skodvin

Ber Reitan Retail innføre radikale bærekraftstiltak

NHH-professor Siv Skard har tro på at REMA kan lykkes med nye konseptbutikker som skal hjelpe kunder til å handle mer bærekraftig.
Bilde av tre unge fotballspillere. Foto: Veronika Stuksrud

Trenere og foreldre undervurderer jenter

De vil like ofte på fotballtrening, men får ulike tilbud. En ny undersøkelse fra NHH og HVL viser at trenere og foreldre i ungdomsfotballen undervurderer jenters vilje og motivasjon til å spille fotball.

Bærekraft er et nøkkelbegrep for å løse mange av de samfunnsutfordringene verden står overfor.

Men hva er egentlig bærekraft og bærekraftig virksomhet? Og hvordan kan vi endre vaner og holdninger for å få en mer bærekraftig og likestilt verden?

Dette er temaer hvor vinnerne av årets pris for fremragende formidling har en tydelig og sterk stemme.

Lars Jakob Pedersen, Sveinung Jørgensen, NHHE. av Helge Skodvin

Trenger bærekraften litt mer populisme?

Bærekraftsfolk må bli bedre på å fortelle historier som skaper oppslutning. For til tross for rapporter om klimaforandringer, moderne slaveri og arts- og økosystemkollaps, ser vi ikke de nødvendige endringene. Kanskje må det en solid dose populisme til for å mobilisere til handling?

Det ingen tvil om at denne gruppen har en genuin interesse for og vilje til å spre kunnskap og innsikt om sitt felt til et bredere publikum. De har også deltatt aktivt i å forbedre formidlingsarbeidet ved NHH, ikke bare gjennom eget bidrag, men også ved å involvere og inkludere yngre forskere i sin forskning og formidling.

Bilde av person som tar på seg antibac. Foto Pexels Anna Shvets

Derfor velger kunder bort bærekraftige produkter

Studie viser at kunder forventer at enkelte «grønne» produkter er mindre effektive. Spørsmålet er om koronakrisen forsterker at bærekraftige alternativer velges bort, sier NHH-forsker.

Årets jury:

Professor og prorektor for forskning Malin Arve (leder), ansvarlig redaktør forskning.no Aksel Vidnes, professor Sissel Jensen (Institutt for samfunnsøkonomi), professor Helge Thorbjørnsen (Institutt for strategi og ledelse) og seniorrådgiver Sigrid Folkestad (Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt)