Årets ord er KI-generert

Mens andre nordiske land holder på den engelske forkortelsen AI (artificial intelligence), har den norske forkortelsen for kunstig intelligens blitt vanlig i Norge. Foto: NHH-professor Gisle Andersen og Språkrådets direktør Åse Wetås. Foto: Ingunn Gjærde (NHH) og Oda Hveem
Mens andre nordiske land holder på den engelske forkortelsen AI (artificial intelligence), har den norske forkortelsen for kunstig intelligens blitt vanlig i Norge. Foto: NHH-professor Gisle Andersen og Språkrådets direktør Åse Wetås (Ingunn Gjærde og Oda Hveem)
Av Sigrid Folkestad

12. desember 2023 08:41

Årets ord er KI-generert

Språkrådet og NHH-professor Gisle Andersen har kåret "KI-generert" til årets ord.

Mens andre nordiske land holder på den engelske forkortelsen AI (artificial intelligence), har den norske forkortelsen for kunstig intelligens blitt vanlig i Norge. I 2023 var KI-generert mer brukt enn AI-generert i norske tekster, ifølge Språkrådet.

kjøleskap, butikk

Krympflasjon er årets ord 2022

– Det ser ut til at kriser er ein motor for nyord, anten det er økonomiske kriser, klimakrisa eller pandemiar som råkar oss. Vi treng nye ord for nye fenomen, seier NHH-professor Gisle Andersen.

På listen over nyord i 2023 finner vi ord som milliardærfluktgrønn kolonialisme og polykrise. Ordene reflekterer urolige tider i verden, mener professor Gisle Andersen ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved NHH.

– 2023 har vært et vanskelig år for mange. Nyhetsbildet er preget av krig, konflikt og økonomiske vanskeligheter. På disse områdene finnes det allerede et godt utbygd fagspråk, og behovet for nyorddanning er ikke så stort som på nye områder. I tillegg til vinnerordet er polykrise en god oppsummering av situasjonen vi befinner oss i, sier Andersen.

Kriteriene for «Årets ord» er at det må ha vært aktuelt, og det må være levedyktig og ha god språklig kvalitet. I fjor ble krympflasjon kåra til årets ord.

Bilde av Al Wakrah Stadium i Qatar.

Dette er årets nyord

Språkrådet og NHH-professor Gisle Andersen har kåret «sportsvaske» som årets ord.

I kåringa blir det blant annet brukt et dataverktøy som fanger opp nye ord fra store riks- og regionsaviser. Dataverktøyet er utvikla av Knut Hofland i forskningsselskapet Norce.