Telekom-selskapene arbeider for å redusere konkurransen

t Mobile, av Gerard Stolk, flickr
Ifølge data fra Dealogic har det vært 525 fusjoner og oppkjøp i den globale telekomindustrien de siste fem årene. Nesten 100 per år. Det er gode grunner til det - også for kundene, skriver Tor W. Andreassen. Foto: T Mobile, flickr (Gerard Stolk)
Innlegg

15. august 2023 07:44

Telekom-selskapene arbeider for å redusere konkurransen

Telekom-selskapene er den digitale økonomiens veiarbeidere. Mye tyder på at de bør få større oppmerksomhet, skriver Tor Wallin Andreassen.

Det er tre typer selskaper som gjør den digitale tjeneste-økonomien mulig.

På toppen finner vi «hvitsnipparbeiderne» som utvikler programvare à la ChatGPT. I midten «fabrikkarbeiderne» som lager fysiske varer som datamaskiner, smarttelefoner, og nettbrett. Og på bunnen er det «veiarbeiderne» som gir oss infrastruktur for kommunikasjon og dataoverføring. Telenor er en god representant. 

Vekst og fallende aksjekurser 

Det er symptomatisk for telekom-bransjen at den opplever omsetningsvekst og fallende aksjekurser – samtidig.  En vesentlig årsak er at prisene stuper, marginene krymper, og konkurransen når nye høyder. Trenden er at antall selskaper, og dermed konkurransen, reduseres i ulike markeder - noe som skjer i stor stil.

Ifølge data fra Dealogic har det vært 525 fusjoner og oppkjøp i den globale telekomindustrien de siste fem årene. Nesten 100 per år. Det er gode grunner til det - også for kundene (se faktaboks).

DE FEM STØRSTE FUSJONENE MELLOM TELEKOMSELSKAPER SIDEN 2015

  1. T-Mobile og Sprint (2020): Denne fusjonen ble verdsatt til 26,5 milliarder dollar og skapte det tredje største telekomselskapet i USA.
  2. Verizon og AOL (2015): Fusjonen ble verdsatt til 4,4 milliarder dollar og skapte et nytt selskap som heter Oath. Det fokuserer på digital annonsering og innhold.
  3. Comcast og Time Warner Cable (2014): Sammenslåingen ble verdsatt til 45 milliarder dollar og skapte det største kabelselskapet i USA.
  4. AT&T og DirecTV (2015): Denne fusjonen ble verdsatt til 49 milliarder dollar og skapte det største satellitt-TV-selskapet i USA.
  5. CenturyLink og Level 3 Communications (2017): Fusjonen ble verdsatt til 34 milliarder dollar og skapte et nytt selskap som heter CenturyLink. Det fokuserer på fiberoptisk internett og databehandling.

Infrastruktur koster

En av de største driverne bak konsolideringen er kostnadene ved å bygge og vedlikeholde infrastrukturen innen telekommunikasjon. Kostnadene for utrulling av nye 5G-nettverk anslås å ligge på hundretalls milliarder kroner. Dette utgjør en stor økonomisk byrde for ethvert telekom-selskap, og det er en byrde som bare vil øke i årene som kommer

En annen driver for konsolidering er behovet for å oppnå stordriftsfordeler. Telekom-selskaper som kan tilby et bredere spekter av tjenester og nå en større kundebase, er i stand til å senke kostnadene og forbedre marginene. 

Tre konkurrenter i Norge 

I Norge har vi tre fullverdige konkurrenter – Telenor, Telia Norge as (som inntil 2016 het Netcom da selskapet ble kjøpt opp av svensk-finske Telia Company AB) og ICE (som i 2022 ble solgt til det kommunalt-eide selskapet Lyse).

Av hensyn til innovasjon og konkurranse, må Konkurransetilsynet unngå at de blir færre.

Innlegget var først publisert i Dagens Perspektiv 14. august 2023. 

Toppbilde