NHH med nytt tiltak for å synliggjøre kvinnelige forskere

Malin Arve, Aruna Divya Tatavarthy og Evelina Gavrilova-Zoutman
– Målet er å profilere kvinnelige forskere og bidra til at deres forskning, både internt på NHH og utad, kommer enda bedre fram i lyset, sier Malin Arve (til venstre). Sammen med og Aruna Divya Tatavarthy og Evelina Gavrilova-Zoutman står hun bak NHHs likestillingstiltaket Closing the Circle. Foto: Helge Skodvin og Hallvard Lyssand
NHH Av Sigrid Folkestad

25. april 2023 12:00

NHH med nytt tiltak for å synliggjøre kvinnelige forskere

– Vi ønsker å synliggjøre alle de dyktige kvinnelige forskere ved NHH, sier førsteamanuensis og prorektor for forskning Malin Arve.

Et nytt initiativ kalt Closing the Circle ved Norges Handelshøyskole er i gang.

–  Målet er å profilere kvinnelige forskere og bidra til at deres forskning, både internt på NHH og utad, kommer enda bedre fram i lyset. Første steg er en serie workshops, sier Malin Arve.  

Arve er førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi og prorektor for forskning. Sammen med førsteamanuensis Evelina Gavrilova-Zoutman og amanuensis Aruna Divya Tatavarthy står hun bak Closing the Circle.  

NHHs forskere bak likestillingstiltaket «Closing the Circle»  er (fra venstre) Aruna Divya Tatavarthy, Malin Arve og Evelina Gavrilova-Zoutman. Foto: Hallvard Lyssand
NHHs forskere bak likestillingstiltaket «Closing the Circle» er (fra venstre) Aruna Divya Tatavarthy, Malin Arve og Evelina Gavrilova-Zoutman. Foto: Hallvard Lyssand

Prosjektet har fått støtte fra NHHs midler til likestillingstiltak til å starte en serie workshops, og er en videreføring av likestillingsinitiativene Challenge og Roots.

– Vi ønsker å få bedre kobling mellom kvinnelige fagstab på ulike nivåer og fra de forskjellige instituttene ved høyskolen, samtidig som vi gir kvinnelige doktorgradsstudenter gode rollemodeller, sier Arve.

Ved NHH er det seks institutter.

– Vi tar derfor sikte på seks ulike workshops, hver med vekt på kunnskap og forskning ved gjort av kvinnelige forskere ved hvert institutt. I tillegg er vi interessert i å arrangere et eget seminar for å vise frem kvinnelige PhD-studenter, sier Arve.

malin arve, NHH

– En dag for å feire det som er oppnådd av og for kvinner

– Som forsker har jeg møtt andre kvinner som brenner for det de gjør, og de har det gøy samtidig. Det har virkelig motivert meg, sier NHH-forsker Malin Arve.

Deres første workshop holdes 22. mai. Kvinnelige forskere fra Institutt for foretaksøkonomi vil holde presentasjoner. Arve understreker at workshopene er beregnet på alle interesserte ved NHH, enten de er forskere eller jobber i administrasjonen.

Vidya Oruganti, NHH

NHH-kurs gir resultat: En språklig forvandling

Ti NHH-forskere fra ulike deler av verden har gått gjennom en språklig forvandling. Hver uke i halvannet år har de hatt undervisning og lekser. – De lærer norsk uvanlig fort, sier lærer Kari J. Oma.

– De vil blir bedre kjent med hverandre på tvers av instituttene, ved at «sirkelen blir sluttet». Jeg tror at dette kan bli en møteplass som styrker forskningsfellesskapet, skaper økt interesse for våre kvinnelige forskere – og gir dem den oppmerksomheten de fortjener, avslutter Arve.