Fire feil du må unngå hvis teamet skal lykkes

Therese Sverdrup, av Eivind Senneset
Altfor ofte ser vi at team etableres uten at det er en grundig diskusjon om hvorfor de trenger det, skriver NHH-forsker Therese E. Sverdrup i E24. Foto: Eivind Senneset
Innlegg

23. september 2022 09:41

Fire feil du må unngå hvis teamet skal lykkes

Å jobbe i team kan gi gode resultater. Men det stiller noen krav til hvordan arbeidet settes i gang og gjennomføres, skriver NHH-forsker Therese E. Sverdrup i E24.

Teamarbeid har blitt en stadig vanligere måte å organisere arbeidet på. Men mange av oss har nok opplevd team som samarbeider dårlig, stjeler verdifull tid fra eget arbeid eller som tapper heller enn gir energi.

Ved NHH har vi studert hva som skal til for å lykkes med teamarbeid, og særlig hvordan man kan starte opp team på en måte som gir best muligheter til å lykkes. Gjennom forskningen ser vi at det er noen feil som går igjen og ofte skaper problemer.

Therese Sverdrup, kontor

Er det greit å bli sinna på jobb?

Er det mest profesjonelt å dempe negative følelser som frustrasjon, frykt eller sinne, eller har de en plass på jobben? NHH-forsker Therese E. Sverdrup stiller spørsmålet i E24.

Dette bør du unngå, hvis du skal få teamet ditt til å lykkes:

1. Det er uklart hva dere skal oppnå

Altfor ofte ser vi at team etableres uten at det er en grundig diskusjon om hvorfor man trenger det. Når vi spør teammedlemmer om hvorfor deres team er til, er det mange som sliter med å gi et godt svar.

De klarer å fortelle hva de jobber med, men kan ikke helt forklare hvorfor, hvilke mål de jobber mot eller hva de andre i teamet holder på med.

Det er derfor viktig å sette av tid til å diskutere åpent hvorfor teamet skal etableres, både før man tar beslutningen om å opprette det og når man skal sette i gang arbeidet.

2. Det er for mange deltakere

Mange ledere lider av det som ofte kalles «overstaffing bias», det vil si at de har en tendens til heller å ta flere enn færre med i teamet.

Vi hører stadig historier om team som aldri slutter å vokse. «Ja, men Per er så god på dette, så da tenkte jeg han kunne bidra litt her», tenker kanskje lederen. Det er lett å glemme at da er det nok en relasjon som skal håndteres mellom Per og de seks andre i teamet, altså syv nye relasjoner.

Stereotypien på den gode leder er gjerne en utadvendt og karismatisk person som liker å stå i front og å være synlig. Men er ekstroverte de beste lederne? Og hva kan introverte ledere tilby som de ekstroverte lederne ikke kan? NHH-forsker Therese Sverdrup spør i E24. Foto: Eivind Senneset

Introvert og toppleder – er det mulig?

I jakten på selskapets neste toppsjef ser mange etter en utadvendt og karismatisk person. Men er det alltid de beste lederne? spør forsker Therese E. Sverdrup i sin spalte i E24.

Forskning tyder på at optimal teamstørrelse er fem personer, så forsøk å begrense dere til det.

3. Deltakerne tør ikke si hva de mener

Altfor få team tar på alvor hvor viktig det er å bygge psykologisk trygghet fra starten. For at teamet skal fungere best mulig, er det viktig at medlemmene er trygge på hverandre.

I psykologisk trygge team tør medlemmene si hva de mener, uttrykke bekymringer, fortelle om feil de har gjort og spørre om ting de er usikre på. Hvis ikke dette er på plass, kan det hindre at viktige ting kommer fram.

Sett av tid i starten, og underveis, til å bygge psykologisk trygghet gjennom å være åpen, prioritere å bygge gode relasjoner, og dele både feil og suksesser i teamet. 

4. Deltakerne kjenner hverandre ikke godt nok

Alle mennesker har styrker og svakheter når det kommer til teamarbeid. Noen sier rett ut at de misliker sterkt å jobbe i team, mens andre bare «elsker det».

De fleste har erfaring med teamarbeid, og dermed en oppfatning om hva en selv er sterk og svak på i teamet. Men få deler dette i oppstarten. Dermed bruker man altfor lang tid før man kan ta i bruk styrkene og unngå svakhetene til teammedlemmene.

Therese Sverdrup Foto: Eivind Senneset

«Smidige team»: Pass opp for disse vanlige feilene

Stadig flere bedrifter har kastet seg på bølgen med «smidige team». Men om lag halvparten av dem mislykkes med gjennomføringen. Her er fire fallgruver dere bør ligge unna!, skriver Therese Sverdrup sin faste spalte i E24.

En enkel øvelse i oppstarten av et team er å la teammedlemmene fortelle om egenopplevde styrker og svakheter.

Å jobbe i team kan gi gode resultater. Men det stiller noen krav til hvordan samarbeidet igangsettes og gjennomføres. I samarbeid med Universitetet i Bergen og AFF har vi ved NHH utviklet et gratis verktøy «Start Smart» som skal sikre at team unngår å havne i disse vanlige fellene. Ta en titt hvis du vil lære mer om teamarbeid.

Lykke til!

Kronikken var først publisert i E24 20. september 2022.