Utfordringer for selskaper med en språklig mangfoldig stab

Globalisering er en utfordring for bedrifter med en språklig mangfoldig stab, noe som gjør at engelsk blir valgt som standard bedriftsspråk. Fredag 28. oktober skal Ziyuan Zhang disputere for doktorgraden ved NHH. I sin avhandling studerer han et japansk multinasjonalt selskap.
Globalisering er en utfordring for bedrifter med en språklig mangfoldig stab, noe som gjør at engelsk blir valgt som standard bedriftsspråk. Fredag 28. oktober skal Ziyuan Zhang disputere for doktorgraden ved NHH. I sin avhandling studerer han et japansk multinasjonalt selskap.
Disputas

14. oktober 2022 13:09

Utfordringer for selskaper med en språklig mangfoldig stab

Ziyuan Zhang disputerer for PhD-graden ved NHH 28. oktober 2022 med avhandlingen «Language Management in a Japanese Multinational Company: A Data-Driven Approach».

Globalisering er en utfordring for bedrifter med en språklig mangfoldig stab, noe som gjør at engelsk blir valgt som standard bedriftsspråk. I Japan er forskning på bruk av engelsk i forretningssammenheng fra både bedriftens og ansattes perspektiv svært begrenset.

I denne avhandlingen studerer Ziyuan Zhang Rakuten, et japansk multinasjonalt selskap (MNC). Målet er å vise de viktigste utfordringene selskapet står overfor når det tar engelsk som sitt offisielle språk.

Forskningen er tverrfaglig og er posisjonert i skjæringspunktet forretningskommunikasjon, databasert sosiolingvistikk og språkledelse.

Den første artikkelen utforsker samsvaret (eller misforholdet) mellom språksensitiv rekruttering (engelsk, japansk eller tospråklig) og bedriftens språkpolitikk.

Den andre artikkelen undersøker barrierene i multinasjonale selskaper som har tatt i bruk et fremmedspråk og analyserer ansattes holdninger.

I den tredje og siste artikkelen undersøker Zhang endringer i ansattes oppfatning av japansk arbeidspraksis og verdier over tid.

Resultatene av Zhangs studie har implikasjoner for innføring av såkalt språksensitiv rekruttering i en flerspråklig bedriftskontekst. Samlet sett utvider kandidatens tre artikler vår forståelsen av alle de utfordringene som er knyttet til bruk av engelsk i en japansk virksomhet.

Veiledere:

Professor Gisle Andersen (hovedveileder), Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH

Førsteamanuensis Kristin Rygg, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH

Tid og sted:

Aud N, NHH, 28. oktober 2022
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Challenges in language testing in globally operating companiesa closer look at the conceptualizations of ‘English´

Bedømmelseskomiteen:

Førsteamanuensis Annelise Ly (leder for komiteen), Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH

Professor Bernard De Clerck, Ghent University, Belgium

Forsker Anne Kankaanranta, Aalto University, Finlan