Krise etter krise i skipsfarten

Skipsfartskonferansen 2021
Skipsfartskonferansen 2021: Harald Solberg fra Norges Rederiforbund, Ragnhild Janbu Fresvik fra Sparebanken Vest, Susanne Vinje fra Hydro) og Øystein Kalleklev fra FlexLNG. Foto: Helge Skodvin
Av Sigrid Folkestad

10. oktober 2022 13:24

Krise etter krise i skipsfarten

«NHH Shipping Conference – LeaderShip» nærmer seg. Over 15 foredragsholdere vil se på de grunnleggende endringene som påvirker og skaper usikkerhet for Norge og skipsfarten.

Tirsdag 8. november møtes ledere, bransjefolk og forskere til «The NHH Shipping Conference – LeaderShip», en konferanse som NHH, Bergens Rederiforening og Maritime Bergen arrangerer i fellesskap.

Dedichen og Solberg

Kan lille Norge lage store grønne bølger?

Kan lille Norge lage store grønne bølger? Dette var et hovedspørsmål på årets NHH Shippingkonferansen denne uken.

Norsk skipsfart

NHH-professor and shipping-ekspert Roar Os Ådland inviterer alle interesserte til å delta på konferansen på Hotel Terminus i Bergen.

ROAR OS ÅDLAND
NHH-professor and shipping-ekspert Roar Os Ådland.

Program

Påmelding

– Vi kommer til å diskutere flere svært aktuelle temaer, sier Ådland:

– Midt i en inflasjon, med kontinuerlige problemer med forsyningskjedene og en presserende energisikkerhetskrise på grunn av krigen i Ukraina, er utslipp i skipsfarten fortsatt en prioritet for industrien? Eller er usikkerheten om hvilket drivstoff du skal velge, og kostnadene ved å skifte, for store til å håndtere? 

De store utfordringene

– Skipsfartsnæringen har vært nødt til å håndtere store utfordringer de siste årene, sier Siv Remøy-Vangen, administrerende direktør i Maritime Bergen.

– Vår industri har vært gjennom krise etter krise. Oljeprisfallet rammet offshoreindustrien hardt i 2015. Like hardt ble næringen lammet, som resten av verden, av Covid-19. Da vi begynte å se slutten på pandemien, sto vi overfor en ny situasjon som påvirket oss; krigen i Ukraina, sier Remøy-Vangen.

Roar Ådland. Foto: Hallvard Lyssand/NHH

Ådland går inn i maritim strategigruppe

Professor Roar Ådland er utnevnt til medlem i regjeringens maritime strategigruppe, som skal utarbeide forslag til strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring.

Hvordan disse faktorene påvirker bransjens daglige drift er heftig diskutert, også på den kommende shipping-konferansen i Bergen.