Innovasjonsindeks kopiert over hele verden

Besøk DIG, hele verden. Norsk inovasjonsindeks
– Hva kundene mener om virksomhetens innovasjonsevne er mye viktigere å avdekke enn hva ledere og ansatte mener, sier NHH-professor og forsker ved senteret DIG, Tor Wallin Andreassen. Denne uken var forskere fra hele verden på NHH for å diskutere bruk av den opprinnelige «Norsk Innovasjonsindeks». Foto: Ingunn Gjærde
Av Sigrid Folkestad

27. oktober 2022 16:48

Innovasjonsindeks kopiert over hele verden

Verdens første rangering av de mest innovative bedriftene, slik kundene opplever dem, er utviklet ved NHH. I løpet av høsten har åtte land importert Norsk Innovasjonsindeks.

– Interessen for metodikken internasjonal har vært overveldende, sier NHH-professor Tor Wallin Andreassen.

Tor W Andreassen
– Tiden var overmoden. Selskapene var nødt til å flytte oppmerksomheten ut mot kundene. Innovasjonsindeksen har skapt debatt, men det var ventet. Nå ser vi at forskere i land etter land adopterer metodikken. Foto: Ingunn Gjærde

Norsk Innovasjonsindeks er utviklet av forskere ved Norges Handelshøyskole, med Andreassen i spissen. Den årlige innovasjonsindeksen viser kundenes egen rangering av innovasjonsevnen i norske bedrifter, som er viktige for husholdningene.

Snart åtte land verden over

Etter lansering i Norge i 2016, har forskere ved universiteter i seks land kopiert indeksen. I tillegg kommer universiteter fra hhv. Australia og Vietnam snart inn.

  • Finland (Hanken School of Economics)
  • Sverige (Karlstad Business School)
  • Belgia (University of Hasselt - Business School)
  • Spania (Universidad Carlos III de Madrid - Business School)
  • USA (Fordham University)
  • Danmark (Århus Universitet – Business School)
  • Australia (University of Queensland) tar i bruk indeksen om kort tid
  • Vietnam (VinUni) tar i bruk indeksen om kort tid

Kundenes oppfatning

Line Lervik-Olsen, Charles Colby, Darius-Aurel Frank og Helle Alsted Søndergaard
Line Lervik-Olsen, Charles Colby, Darius-Aurel Frank og Helle Alsted Søndergaard Foto: Ingunn Gjærde

Denne uken hadde Andreassen og hans kolleger ved DIG besøk av forskerne fra de respektive landene. De presenterte bruk og datainnsamling med metodikken fra Norsk Innovasjonsindeks.

Hva kundene mener om virksomhetens innovasjonsevne er mye viktigere å avdekke enn hva ledere og ansatte mener, sier Andreassen. Han gjennomførte den første undersøkelsen i Norge for seks år siden.

– Tiden var overmoden. Selskapene var nødt til å flytte oppmerksomheten ut mot kundene. Innovasjonsindeksen har skapt debatt, men det var ventet. Nå ser vi at forskere i land etter land adopterer metodikken. Grunnen er at indeksen gir svært interessant og nødvendig informasjon om hvordan kundene selv opplever innovasjonsevnen. Kundene er som kjent bedriftenes eneste naturlige kilde til inntekter.

Det sier professor Tor Wallin Andreassen ved Institutt for strategi og ledelse og forskningssenteret DIG.

Fra selskapenes "indre"

Det som skiller NHH-indeksen fra andre rangeringer, er at den flytter oppmerksomheten fra selskapene «indre» til kundenes opplevelse. Det bidrar til at næringslivet blir mer målrettet, mener forskerne.

Data fra den amerikanske indeksen tyder på at virksomheter som oppleves som mer innovative har en vesentlig høyere avkastning på aksjene.

Dette er i tråd med McKinsey som finner at virksomheter som lykkes med innovasjoner har en lønnsomhet som er 2,4 ganger høyere enn andre.

Fordi alle benytter samme metodikk i undersøkelsen, kan forskerne sammenlikne data. I avtalene med landene ligger det at de skal sende sitt datamateriale til en database ved NHH. Informasjonen benyttes i forskning og i undervisning.