Sæthre får femårig prestisjestipend fra EU

NHH-forsker Morten Sæthre
NHH-forsker Morten Sæthre mottar ERC Starting Grants for yngre forskere som kan levere fremragende forskning. – Det er fantastisk å motta ERC-stipend. Jeg ønsker å bidra med økt kunnskap om klimapolitiske tiltak, hvilke husholdninger og bedrifter som vinner på tiltakene og hvem som taper på dem, sier Sæthre.
Av Sigrid Folkestad

22. november 2022 11:59

Sæthre får femårig prestisjestipend fra EU

NHH-forsker Morten Sæthre mottar ERC Starting Grant for yngre forskere som kan levere fremragende forskning. Nå kan han sette i gang studien om fordelingseffekter av klima- og miljøpolitiske tiltak.

I dag offentliggjør Det europeiske forskningsrådet (ERC) hvem som mottar EU-stipendet for yngre forskere. Hele 2 932 forskere søkte ERC Starting Grant i januar 2022.

Førsteamanuensis Morten Sæthre ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.
Førsteamanuensis Morten Sæthre ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.

Under 14 prosent av søkerne får innvilget stipend.

– Morten Sæthre er en dyktig ung forsker, og anerkjennelsen i form av et femårig prestisjestipend fra EUs forskningsråd er imponerende, og fullt fortjent, sier NHHs rektor Øystein Thøgersen.

Fem år med finansiering

I konkurranse med forskere fra alle europeiske universiteter og høgskoler, gjorde førsteamanuensis Morten Sæthre suksess med sin søknad og prosjektet «Distributional Effects of Environmental Policy: DEEP».

Han får finansiering over fem år med til sammen cirka 15 millioner kroner.

– Det er fantastisk å motta ERC-stipend. Det betyr at jeg kan gå i gang med et prosjekt, som jeg mener er svært viktig. Jeg ønsker å bidra med økt kunnskap om klimapolitiske tiltak, hvilke husholdninger og bedrifter som vinner på tiltakene og hvem som taper på dem. Vi trenger mer innsikt i fordelingseffektene og mulighetene for å innrette klimatiltak på en bedre måte, sier Sæthre.

Ingvild Almås mottok ERC Consolidator Grant i 2022.

Sæthre er forsker ved Institutt for samfunnsøkonomi og Centre for Business Economics (CBE) ved NHH. Han er utdannet siviløkonom fra NHH i 2010, og i 2015 disputerte han med avhandlingen «On Input Markets and Incentives: Essays in Empirical Industrial Organization».

– Ny generasjon skarpe hoder

– Det er en stor glede å se en ny generasjon av skarpe hoder i starten av karrieren, klare til å ta forskningen sin til nye høyder. Jeg kan ikke understreke nok at Europa som helhet – både på nasjonalt og på EU-nivå – må fortsette å støtte og styrke sine talenter, sier presidenten i Det europeiske forskningsrådet, professor Maria Leptin.

Europeisk superstipend til Tungodden

Professor Bertil Tungodden får Europas mest ettertraktede forskningsmidler, ERC Advanced Grant. Kun én annen norsk forsker får advanced-midler.

Med finansiering fra EU, kan Sæthre ansette en PhD-kandidat og en postdoktor.

Målet med «DEEP» er både å finne ut hvordan eksisterende forskjeller mellom henholdsvis husholdninger og bedrifter – for eksempel hvor god økonomi en har – har betydning for hvilke klimavennlige valg de har mulighet for å ta. Forskerne vil også se på hvor effektive klimatiltakene er og om de bidrar til økte forskjeller mellom husholdninger og bedrifter.

Velstående husholdninger

– Støtte til solcellepanel er et godt eksempel. Tidligere studier har vist at det er velstående husholdninger som mottar slik støtte (Borenstein og Davis, 2016).

Et annet eksempel er støtte til elbilkjøp og hvem som drar nytte av denne. Statistisk sentralbyrå har utarbeidet statistikk over antall elbiler som kjøpes av husholdninger i ulike inntektsgrupper.

– I Norge ser vi at de rikeste kjøper langt flere elbiler, og de kjøper flere biler totalt sett. Vi kjenner til noen av tallene på dette, men det vi ikke vet så mye om, er hvorfor, sier Sæthre og avslutter:

– Og kan vi innrette tiltakene på en mer effektiv måte? Dette er spørsmål jeg stiller i studien.

Katrine Løken får toppstipend

Professor Katrine V. Løken er tildelt ERC Starting Grant for prosjektet «Criminality, Victimization and Social Interactions». Fullt stipend gir over 14 millioner kroner.