Har oversatt 8 000 økonomiske faguttrykk fra engelsk

– Termbasen kan brukes av alle med interesse for ord og uttrykk innen økonomifaget, sier NHH-professor Gisle Andersen. Språkrådet og direktør Åse Wetås har vært en støttespiller i arbeidet med termbasen, som er finansiert av Norges forskningsråd og NHH. Foto: Ingunn Gjærde (NHH) og Oda Hveem
– Termbasen kan brukes av alle med interesse for ord og uttrykk innen økonomifaget, sier NHH-professor Gisle Andersen. Språkrådet og direktør Åse Wetås har vært en støttespiller i arbeidet med termbasen, som er finansiert av Norges forskningsråd og NHH. Foto: Ingunn Gjærde (NHH) og Oda Hveem
Av Ove Sjøstrøm

29. november 2022 07:45

Har oversatt 8 000 økonomiske faguttrykk fra engelsk

NHH står bak et nytt digitalt oppslagsverk med 8 000 oversettelser av økonomiske faguttrykk og begreper fra engelsk til norsk, fritt til bruk.

– «Due diligence» er et godt eksempel, sier Gisle Andersen, professor ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon ved NHH.

Han tar et raskt søk i NHHs termbase.

– Selskapsgjennomgang, heter det på norsk. Det er mer forklarende enn «due diligence».

8 000 oversettelser

NHHs termbase inneholder 8 000 oversettelser av faguttrykk og økonomiske begreper fra engelsk til norsk. Her finner du anbefalte termer, synonymer, definisjoner, brukseksempler, referanser til faglitteratur og kommentarer til faguttrykk på engelsk, nynorsk og bokmål.

Basen ble offisielt lansert tidligere i høst. Både forskere, studenter, media, bedrifter og andre som måtte lete etter gode oversettinger på faguttrykk kan søke i den nye termbasen.

Kristin RYgg

Sender frekke eposter uten å vite det

På epost kan vi faktisk fremstå som uhøflig, uten at vi selv er klar over det.

– Vi er veldig glade for at termbasen er oppe og går på nett. Den kan brukes av alle med interesse for ord og uttrykk innen økonomifaget, sier han.

Store datamengder

Andersen forteller at forløperen til termbasen begynte med prosjektet KB-N – Kunnskapsbank for norsk økonomisk- administrative fagdomene, finansiert av Forskningsrådet rundt millenniumskiftet, ved prof. emer. Magnar Brekke og førsteamanuensis Marita Kristiansen.

– Prosjektet utviklet metoder og produserte store datamengder. Men det ble liggende uten videre oppdateringer og utvidelser, sier han og legger til:

Gisle Andersen, professor ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH.
Gisle Andersen, professor ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH. Foto: Ingunn Gjærde

– I dag har vi litt annen tilnærming. Vi tar for oss ett og ett av fagene på bachelor- og mastergraden ved NHH. Slik sørger vi for at vi får stadig nye byggesteiner for å få økt antall fagområder med norsk terminologi.

Importert fra engelsk

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon har eksistert som fagspråklig miljø like lenge som NHH.

– Da høyskolen ble grunnlagt i 1936, var det en selvfølge å tilby studentene undervisning i fremmedspråk. De som gikk her skulle ut i verden og jobbe, og de trengte kunnskap om språk for næringslivet. I dag er engelsk det viktigste språket for økonomer i en globalisert verden, men vi har også en klar språkpolitikk på NHH, sier han og utdyper:

– Den sier at vi skal ha en fagterminologi på norsk innenfor NHHs fagområder. Dette er også i tråd med språkpolitikken fra eieren vår, Kunnskapsdepartementet.

Forvaltning og media

– Hvorfor er det så viktig med gode norske termer og begreper i økonomifaget?

– Fordi norsk skal kunne brukes i alle sammenhenger, også når en snakker og skriver om økonomiske og administrative forhold. Termbasen er derfor et viktig pedagogisk verktøy som har stor verdi også utenfor NHH, sier Andersen.

Som eksempler nevner han ansatte i offentlig forvaltning, media og andre yrker der de har behov for gode norske økonomiske termer. Det kan være snakk om en som har ansvar for årsrapporten i en bedrift, en oversetter, en journalist, osv. Alle trenger gode norske termer og begreper som forklarer økonomiske sammenhenger.

Og det gjelder ikke minst studentene på NHH, understreker Andersen.

– Det er ganske avanserte teorier og fagområder studentene skal tilegne seg. Hvis de ikke har termer som er beskrivende på sitt eget morsmål, kan mange få problemer med å forstå hva de leser.

Skryt fra Språkrådet

Språkrådet har vært en støttespiller i arbeidet med termbasen, som er finansiert av Norges forskningsråd og NHH.

Agnes Bamford

Norske menn som eksportvare

Norske menn som triller barnevogn i beste arbeidstid har havnet i søkelyset. EU og store multinasjonale selskaper har latt seg imponere. De kopierer nå den norske fedrekvoten.

Åse Wetås, direktør i Språkrådet, berømmer arbeidet som er lagt ned i termbasen.

– Jeg må få skryte av NHH. Høyskolen er et strålende eksempel på god språkbevissthet i akademia, og de følger aktivt opp kravene universitets- og høgskoleloven stiller til utvikling av norsk fagspråk. Med lanseringen av en egen termbase, tar de et offensivt grep. De tilbyr studentene en ressurs som kan gjøre det er lettere å lykkes med økonomistudiene.

At den digitale basen er tilgjengelig for alle, er et stort pluss, ifølge språkdirektøren.

– Akkurat nå dreier den offentlige samtalen seg mye om økonomiske spørsmål. Hvis vi skal ha et opplyst ordskifte som tar innover seg det forskningen har jobbet med, så trenger vi et fagspråk som er forståelig for de fleste av oss.

Bygger videre

Termbasen fra NHH er langt fra ferdig. Den skal være en levende ressurs som stadig utvides. Og det er mye takket være studentene selv.

– Akkurat nå har jeg tre ihuga og svært flinke studentassistenter som gjør jobben. De holder på å utvide termbasen sakte, men sikkert.

– Hva gjør de?

 – De jobber systematisk med å finne referanser i faglitteraturen og gode norske oversettelser, sier Andersen som slår fast:

– Disse studentene bidrar til å innføre språkpolitikken som er vedtatt ved NHH. Vi har veldig god støtte fra rektoratet, administrasjonen og fagstaben for dette arbeidet. Jeg tror hele NHH støtter helhjertet opp om dette. Det siste er veldig givende og flott for meg som prosjektansvarlig.