«Smidige team»: Pass opp for disse vanlige feilene

Therese Sverdrup Foto: Eivind Senneset
Grunnen til at mange virksomheter har omfavnet smidige team er nettopp at de har økt produktiviteten og tilfredsheten blant ansatte og kunder i en stadig mer dynamisk arbeidshverdag, skriver NHH-forsker Therese E. Sverdrup i E24. Foto: Eivind Senneset
Innlegg

22. mars 2022 13:01

«Smidige team»: Pass opp for disse vanlige feilene

Stadig flere bedrifter har kastet seg på bølgen med «smidige team». Men om lag halvparten av dem mislykkes med gjennomføringen. Her er fire fallgruver dere bør ligge unna!, skriver Therese Sverdrup sin faste spalte i E24.

Smidige eller agile team er blitt en populær arbeidsform i både privat og offentlig sektor den senere tid. Det innføres ofte når bedrifter vil endre seg raskt, gi ansvar nedover og ikke minst være nytenkende.

Teamarbeid jobb

Slik skaper du trygge team

NHH-forsker Therese E. Sverdrup i E24: Tre tips til hvordan du lykkes med det forskerne mener er mest avgjørende for å få team til å prestere godt.

Men det viser seg at så mye som halvparten av de som setter i gang med smidige team mislykkes. Så hvilke utfordringer pleier de å støte på, og hvilke grep kan bedrifter ta?

Hva skal til for å lykkes?

Smidige team er selvstyrte team som er tverrfaglige, tett på kunden, jobber i sprinter (avgrenset periode på noen uker), og er typisk fleksible ved at de endrer tjeneste eller produkt underveis basert på testing.

Grunnen til at mange virksomheter har omfavnet smidige team er nettopp at de har økt produktiviteten og tilfredsheten blant ansatte og kunder i en stadig mer dynamisk arbeidshverdag.

Therese Sverdrup

Når de ansatte settes først, blomstrer bedriften!

Pandemien har vist at ledere som har gitt slipp på kontroll og i stedet har løftet frem de ansatte som organisasjonens viktigste ressurs, har lyktes best, skriver NHH-forsker Therese E. Sverdrup i E24.

Smidige team innføres nå i stadige større deler av virksomhetene, som i HR-avdelinger, forskning og utvikling, marked og kommunikasjon.

Vi har ved hjelp av våre masterstudenter vært tett på 72 medlemmer av smidige team for å lære om hva som gjør at de lykkes og hvilke utfordringer de opplever.

Fire fallgruver

Vi ser særlig fire utfordringer som går igjen, og som også peker på hvilke grep bedrifter kan ta for å lykkes med smidige team.

  1. Teamenes mål er ikke knyttet til formålet til bedriften. Sørg for at teamene både kan sette søkelys på overordnede mål for bedriften og for egne team. Hvis ikke blir det ofte til at man går for dypt i enkeltoppgaver som går på bekostning av å se sammenhengen med det overordnede målet.
  2. Teamene får ikke nok frihet. Når du innfører smidige team, må du også tørre i å gi fra deg ansvar. De smidige teamene som opplever kontroll og mangel på tillit, kan få uheldige konsekvenser med manglende motivasjon og innsats.
  3. Uklare grenser mellom roller i teamet. Selv i smidige team som ofte kjennetegnes av god struktur når det gjelder roller (teamlead, utvikler, arkitekt, produkteier) kan det oppstå uklarheter om hvem som skal ta beslutninger, og hvilke grenser som finnes mellom rollene. Dette bør avklares og følges med på underveis.
  4. Tidspress er en trussel mot innovasjon. Smidige team innføres ofte fordi bedrifter vil være mer nytenkende, men faren er at med sprinter, tidspress, og lite autonomi, så blir det både for lite tid og rom til å ta tak i de virkelig nye ideene. Sørg for å innføre systematisk arbeid med innovasjon, og at det er rom for å forfølge ideer når de oppstår.
Tellef Raabe ogTherese E Sverdrup. Foto: Adrian Størseth Smith

Med godt lederskap i øret

Det er mye synsing om hva godt og dårlig lederskap innebærer. Men hvorfor kaste bort tiden på synsing når du kan høre på NHH-podden «Lederskap»?

Smidige team er kommet for å bli, men bedrifter bør sette seg godt inn hvilke utfordringer som kan oppstå, og ikke minst hvor det vil være nyttig å bruke, før en setter i gang. Lykke til!

Vi får bare én sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk. Men kan de første minuttene av et teammøte virkelig være avgjørende for hvordan vi jobber og presterer sammen, spør NHH-forsker og viserektor Therese E. Sverdrup i E24. Foto: pxhere.

Slik kickstarter du teamet ditt

Det første møtet i et nytt team kan avgjøre hvilke resultater dere leverer senere, skriver NHH-forsker Therese Sverdrup.

Kronikken var først publisert i E24 22. mars 2022.