NHH og SNF inne i storsatsing på hydrogenforskning

Vann NHH
Norges Handelshøyskole og Samfunns- og næringslivsforskning er begge partnere i det nye senteret som skal forske på hydrogen. Målet er raskere avkarbonisering.
Av Sigrid Folkestad

25. mars 2022 10:39

NHH og SNF inne i storsatsing på hydrogenforskning

Olje- og energidepartementet oppretter et nytt forskningssenter på hydrogen i Bergen. Målet er raskere avkarbonisering.

Det nye forskingssenteret HyValue er ledet av NORCE. Forskningsrådet bevilger 15 millioner kroner årlig i åtte år.

Nærings- og fiskeridepartementet har utnevnt en ekspertgruppe på ni medlemmer, inkluder leder. Klima- og miljøøkonom Gunnar S. Eskeland er professor ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH. Foto: Paul Amundsen

Vil ha fart i grønne investeringer

Professor Gunnar S. Eskeland er utnevnt av regjeringen som medlem i et ekspertutvalg som skal vurdere vilkårene og markedet for klimavennlige investeringer.

Det overordnete målet er raskere avkarbonisering, fordi hydrogen ikke har utslipp av klimagasser ved bruk.

Lykkes forskning og industri, kan Norge også bli en storeksportør av hydrogen, kanskje opp i 100-milliarderklassen i løpet av de neste 20 årene (les saken i E24). For hydrogen er ikke bare egnet for transport og kjøring på vei. Det brukes allerede innen industrien og til å produsere strøm og varme opp boliger.

Da olje- og energiminister Terje Aasland offentliggjorde tildelingen til det bergensbaserte senteret HyValue og det andre senteret i Trondheim denne uken, la han stor vekt på hvilke effekter satsingen på hydrogenforskningen vil ha, ikke minst for utviklingen av ny industri.

– Gratulerer til forskningsmiljøene i Trondheim og Bergen med denne store tildelingen! Regjeringen har ambisjoner om at Norge skal ta på seg ledertrøyen i teknologiutviklingen på hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Dette kan legge grunnlaget for å reise ny industri, kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser i hele landet, sa Terje Aasland i pressemeldingen.

HyValue

Initiativtakere og nasjonale forskningspartnere er Energiomstilling Vest (EOV), som består av Universitetet i Bergen, Norges handelshøyskole, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Høgskulen på Vestlandet og NORCE, Universitetet i Stavanger, Fridtjof Nansens Institutt og Transportøkonomisk institutt. Internasjonale forskningspartnere: Forschungszentrum Jülich, Imperial College London, Massachusetts Institute of Technology, Monash University, Netherlands Organisation for Applied Scientific Research og Potsdam Institute for Climate Impact Research. I tillegg kommer partnere fra næringsliv og forvaltning.

Forskere fra NHH og SNF er eksperter på blant annet forretningsmodeller, verdikjeder og nettverksøkonomi.

– Vi ser også på hvordan reguleringer og insentiver må være på plass, sier Gunnar S. Eskeland. Han er professor ved Institutt for foretaksøkonomi og leder av ENE-senteret (Energy, Natural Resources and the Environment) på NHH.

Mål HyValue (Norce)

  • Utforske metoder for produksjon av hydrogen og ammoniakk som betydelig reduserer energitap og kostnader
  • Utnytte og utvikle løsninger for transport, lagring og fylling/bunkring av hydrogenbasert drivstoff
  • Analysere maritime verdikjeder og studere regelverk 
  • Utvikle et nytt rammeverk for vurdering av kunnskapsstyrken i risikovurderinger for hydrogen og ammoniakksystemer
  • Analysere teknologiutvikling og forretningsmodeller i en samfunnsmessig kontekst og dokumentere totalt utslipp av klimagasser for hydrogen- og ammoniakkverdikjeder
  • Studere hvordan hydrogensektoren kan modnes som et sosioteknisk system, og utvikle en metodikk for å systematisk øke samfunnsmessig forankring
gress, pipe

Grønt samarbeid må holdes hardt i ørene, ellers bremser det innovasjon og nyvinning

Nye, grønne løsninger må ikke bremses av etablerte bedrifter og teknologiers allianser og samarbeid. Fremtidens nyvinninger har ingen eller svake eiere og ingen politiske bånd, skrev Gunnar Eskeland i DN juli.