Ny avhandling i skjæringspunktet offentlig økonomi og atferdsøkonomi

Andreas Olden disputerer for PhD-graden ved NHH 17. juni 2022 med avhandlingen «Essays on Behavioural Economics and Tax Compliance». Avhandlingen til Olden består av fire kapitler i skjæringspunktet offentlig økonomi og atferdsøkonomi. Foto: Helge Skodvin (bakgrunnsbildet; pexels.com)
Andreas Olden disputerer for PhD-graden ved NHH 17. juni 2022 med avhandlingen «Essays on Behavioural Economics and Tax Compliance». Avhandlingen til Olden består av fire kapitler i skjæringspunktet offentlig økonomi og atferdsøkonomi. Foto: Helge Skodvin (bakgrunnsbildet; pexels.com)
Disputas

2. juni 2022 12:31

Ny avhandling i skjæringspunktet offentlig økonomi og atferdsøkonomi

Andreas Olden disputerer for PhD-graden ved NHH 17. juni 2022 med avhandlingen «Essays on Behavioural Economics and Tax Compliance».

Avhandlingen til Andreas Olden består av fire kapitler i skjæringspunktet mellom fagfeltene offentlig økonomi og atferdsøkonomi. Siden atferdsøkonomiens start på syttitallet, med psykologene Kahneman og Tversky, har det etablert seg som et distinkt fagfelt innenfor økonomifaget og utfordret forutsetninger og arbeidsmetoder. I nyere tid har fagfeltene lært av hverandre og komplementert hverandre, noe som også er gjennomgående i avhandlingen til Olden.

Det første kapittelet ser på hvordan teknologi påvirker etterspørsel gjennom stigma-kostnader i dagligvarehandelen. Studien tar for seg et naturlig eksperiment med paneldata, hvor noen butikker innfører selvbetjening og andre ikke. Funnene har implikasjoner for hvordan bedrifter bør adaptere teknologien, men viser også at teknologi og atferdsinnsikt kan brukes for å oppnå policymål.

Det andre kapittelet er en metodologisk følgeartikkel til kapittel 1, og utforsker egenskaper og forutsetninger til den statistiske modellen som blir brukt. Artikkelen er fellesarbeid med Jarle Møen.

Det tredje kapittelet er en Monte Carlo simuleringsstudie for å se om det er mulig å korrigere for imperfekt oppdagelsessannsynlighet ved kontroll i skatt eller forsikring. Ved en kontroll er det alltid en sannsynlighet for at man ikke oppdager all unndragelse, noe som kan ha store praktiske og statistiske konsekvenser. Kapittelet utforsker hvordan Expectation Maximization-algoritmen kan forbedre dagens praksis ved bruk av kontrolldata. Arbeidet er samarbeid med Jonas Andersson og Aija Rusina.

Det siste kapittelet ser på hvordan policy-preferanser oppstår for økonomiske krisepakker. Mer spesifikt studerer Olden rollen til forvaltningen til Skatteetaten, i konteksten av COVID-19 krisepakker i Norge. Studien bruker en eksperimentell spørreundersøkelse med informasjon om kontrollnivået til Skatteetaten under pandemien, likt faktiske presseoppslag, for å se hvordan støtte til kompensasjonsordningen påvirkes gjennom endringer i tillit til Skatteetaten, forventet avdekking av juks. Arbeidet er samarbeid med Ingar Haaland.

Veiledere:

Professor Jarle Møen (hovedveileder), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Alexander W. Cappelen, Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

Tid og sted:

AUD M, NHH, 17. juni 2022
Prøveforelesningen starter klokken 09:15 og disputasen klokken 11:15

Tema for prøveforelesning:

«Behavioral Public Economics»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Arnt Ove Hopland (leder for komiteen), Institutt for foretaksøkonomi, NHH

Professor Nadja Dwenger, Universitetet i Hohenheim

Førsteamanuensis Julian Vedeler Johnsen, Universitetet i Bergen

Om kandidaten:

Andreas Olden har vært stipendiat ved Institutt for foretaksøkonomi, NHH og tilknyttet forskningssentrene NoCeT og FAIR.

Kontakt:

Andreas.olden@nhh.no