Aksel Mjøs blir leder av naturrisikoutvalg

Aksel mjøs
Førsteamanuensis og instituttleder Aksel Mjøs ved Institutt for finans er utnevnt til leder av Naturrisikoutvalget. Dette skal belyse hvor avhengig samfunnet og økonomien er av naturen. Utvalget skal synliggjøre konsekvensene av å ødelegge sårbar natur.
NHH Av Sigrid Folkestad

22. juni 2022 12:25

Aksel Mjøs blir leder av naturrisikoutvalg

I statsråd i dag er det oppnevnt et naturrisikoutvalg, som skal utrede hvordan norsk næringsliv påvirkes av natur som forsvinner. NHH-forsker Aksel Mjøs skal lede utvalget.

– Vi vet stadig mer om klimaendringene og tilhørende klimarisiko. Nå må vi få samme kunnskap om naturen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet.

Nå er altså førsteamanuensis og instituttleder Aksel Mjøs ved Institutt for finans utnevnt til leder for utvalget. 

Naturrisikoutvalget skal sette søkelyset på hvor avhengig samfunnet og økonomien er av naturen. Utvalget skal synliggjøre konsekvensene av å ødelegge sårbar natur. En viktig oppgave for utvalget er også å utrede metoder og verktøy som gjør at næringslivet, finansinstitusjoner og samfunnet for øvrig kan håndtere naturrisiko på best mulig måte.

Den kommende rapporten vil gjøre naturrisikobegrepet kjent og forståelig. Utvalget skal også få frem ny kunnskap om hva slags naturrisiko norske næringer og sektorer står overfor.

Naturrisikoutvalget består av 13 medlemmer, som sammen har bred kompetanse, relevant erfaring og kunnskap om natur, om berørte næringer og om finanssektoren. Utvalget skal legge fram sin utredning innen 31. desember 2023.

Les mer om utvalgets arbeid og medlemmer.