Ny avhandling: Forretningsmodeller i etablerte bedrifter

Magne Angelshaug NHH
I sin avhandling gir Magne S. Angelshaug ny kunnskap innen forretningsmodell-innovasjon i etablerte bedrifter og rollen toppledergruppen spiller i slike innovasjoner. Kandidaten disputerer 28. januar.
Disputas

17. januar 2022 11:24

Ny avhandling: Forretningsmodeller i etablerte bedrifter

Magne S. Angelshaug disputerer for PhD-graden ved NHH 28. januar 2022 med avhandlingen «Business Model Innovation: The Role of the Top Management’s Composition, Cognition, and Knowledge Sourcing Strategy».

Det overordnede formålet med denne avhandlingen er å bidra med ny kunnskap innen forretningsmodell-innovasjon i etablerte bedrifter, og den rolle toppledergruppen spiller i slike innovasjoner.

Etter hvert som volatiliteten i markeder øker, kan ledergruppens evne til å identifisere og innføre nye forretningsmodeller utgjøre et nytt varig konkurransefortrinn for bedrifter. Ikke alle ledergrupper er like godt rustet til å håndtere dette ansvaret, og flere studier peker på et behov for å forstå mer om hvordan kognitive og adferdsmessige faktorer spiller en rolle i dette. Her bidrar avhandlingen med viktig ny kunnskap formidlet gjennom tre empiriske artikler.

Den første artikkelen belyser hvordan ledergruppens oppmerksomhetsbegrensinger påvirker bedriftens satsinger på forretningsmodell-innovasjon og hvordan organisasjonsdesign kan påvirke utnyttelsen av denne begrensede kapasiteten. Den andre artikkelen undersøker hvilke ledergruppe-sammensetningen som kan legge til rette for, eller hindre, et godt samarbeid om forretningsmodell-innovasjon. Den tredje artikkelen undersøker hvilke former av eksternt kunnskapssamarbeid som påvirker ledergruppens og organisasjonens evne til å håndtere nødvendig læring tilknyttet forretningsmodell-innovasjon.

I sum bidrar disse tre empiriske artiklene med ny innsikt om forretningsmodell-innovasjon i etablerte bedrifter, den sentrale rollen til toppledergruppen, og hvordan bedrifter kan bruke organisasjonsdesign, gruppesammensetning, og eksterne kunnskapssamarbeid for å påvirke ledernes tilbøyelighet til å initiere og implementere slike innovasjoner.

Veiledere:

Førsteamanuensis Tina Saebi (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Lasse B. Lien, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Nicolai Foss, Institutt for strategi og ledelse, NHH og CBS

Tid og sted:

NHH / Zoom, NHH, 28. januar 2022
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

The Context of Incumbent Business Model Innovation: Strategies, leadership, and collaboration

Bedømmelseskomiteen:

Professor Rune Lines (leder av komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Kristian Sund, University of Roskilde

Førsteamanuensis Cristina Bettinelli, University of Bergamo

Om kandidaten:

Magne S. Angelshaug har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH

Kontakt:

Magne.angelshaug@nhh.no

Avhandlingen finner du her