Flere offentlige nykommere på Norsk innovasjonsindeks

Bilde av Tor W. Andreassen og Inge Thorud.
INNOVASJON: De tre offentlige virksomheter, NRK, Posten og Skatteetaten, er blant nykommerne på topp 10-listene til Norsk innovasjonsindeks. – Vi er stolte av at NRK blir løftet fram i denne sammenhengen, og er kanskje spesielt glade over at det er de som bruker oss som har vurdert oss, sier Inge Thorud, leder for produktutvikling i NRK (t.h). T.v. NHH-professor og leder av Norsk innovasjonsindeks, Tor W. Andreassen Foto: Siv Dolmen / Lena Saugen, NRK
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

9. februar 2022 10:02

Flere offentlige nykommere på Norsk innovasjonsindeks

IKEA leder for sjette året på rad Kommersiell innovasjonsindeks, mens NRK, Posten og Skatteetaten er blant nykommerne på topplistene.

SE ALLE RESULTATENE

Norsk Innovasjonsindeks 2021 blir i dag presentert på NHHs campus i Oslo. Indeksen måler hvor innovative norske selskaper er – sett fra kundenes perspektiv. NHH-professor Tor W. Andreassen forklarer topplasseringene slik:

– Det er liten endring i toppen på de tre indeksene over de årene vi har operert. Dette er i tråd med forskningslitteraturen som sier at de dyktige virksomhetene også er dyktige under vanskelige vilkår, som for eksempel en pandemi. De som slet før pandemien, sliter enda mer nå og driver i stor grad en kamp om å holde følge med utviklingen eller unngå å falle ut av markedet. 

Norsk innovasjonsindeks skiller mellom tre indekser: IKEA topper for sjette året på rad Kommersiell innovasjonsindeks, etterfulgt av Airbnb og Sbanken. Digital innovasjonsindeks ledes av Sbanken, Netflix og Komplett, og øverst på Sosial innovasjonsindeks er Stormberg, Toyota og IKEA. 

NRK: Mer dialog med publikum

Andreassen påpeker at tre offentlige virksomheter, NRK, Posten og Skatteetaten, er blant nykommerne på topp 10-listene. Inge Thorud, leder for produktutvikling i NRK, forteller at de i 2021 har jobbet mye med å komme enda tettere på publikum gjennom dialog og interaksjon. Thorud trekker fram alt fra å la publikum stille sine koronaspørsmål til helsemyndighetene, bidra med spørsmål til partilederne i Debatten, til å være med på den nasjonale gjetteleken i Maskorama.

– Vi er stolte av at NRK blir løftet fram i denne sammenhengen, og er kanskje spesielt glade over at det er de som bruker oss som har vurdert oss. Vi tror det henger sammen med at vi hele tiden utforsker nye og bedre måter å nå ut med innholdet, være relevante for alle og oppfylle det viktige oppdraget vårt i et medielandskap i enorm endring.

Norsk innovasjonsindeks

  • Skiller mellom tre indekser: Kommersiell innovasjonsindeks, Sosial innovasjonsindeks og Digital innovasjonsindeks. Ble først lansert i 2016.
  • Indeksene måler omtrent 90 bedrifter i 20 bransjer. Kommersiell innovasjonsindeks måler bedriftenes innovasjonsevne sett fra kundenes opplevelser. Sosial innovasjonsindeks måler hvorvidt kundene ser på bedrifters innovasjonsaktiviteter som nyttige for samfunnet og fremmer bærekraft. Digital innovasjonsindeks måler hvorvidt kundene ser på bedrifter som digitale, i hvilken grad de benytter bedriftenes digitale løsninger og om de opplever at bedriftene er innovative i sine digitale løsninger. 
  • Indeksen er utviklet ved NHH. Den er tatt i bruk i USA, Belgia, Spania, Sverige, Danmark, Finland og Norge.