Skatteutvalg med tydelig NHH-avtrykk

NTNU-professor Ragnar Torvik leverte NOU-en til finansminister Trygve Slagsvold Vedum. I utvalget var blant annet disse medlemmer (fra venstre): Førsteamanuensis Elin Sarai, professor Jarle Møen, professor Karen Helene Ulltveit-Moe, styreleder ved NHH, Ola Kvaløy og Linda Nøstbakken, begge professor II ved NHH.
NTNU-professor Ragnar Torvik leverte NOU-en til finansminister Trygve Slagsvold Vedum. I utvalget var blant annet disse medlemmer (fra venstre): Førsteamanuensis Elin Sarai, professor Jarle Møen, professor Karen Helene Ulltveit-Moe, styreleder ved NHH, Ola Kvaløy og Linda Nøstbakken, begge professor II ved NHH.

21. desember 2022 11:58

Skatteutvalg med tydelig NHH-avtrykk

Skatteutvalget leverte denne uken utredningen «Et helhetlig skattesystem». NHH-forskere fra tre ulike institutter, i tillegg til styreleder Karen Helene Ulltveit-Moe, var medlemmer i vinterens mest omtalte NOU.

Utvalget fikk i 2021 mandat til å gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet, ikke minst å vurdere endringer som kan få flere i arbeid og øke investeringene i privat næringsliv og hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling.

– Det brede mandatet har gitt utvalget mulighet til å se ulike deler av skatte- og avgiftssystemet i sammenheng. Da får vi vist hvordan vi kan oppnå store lettelser ved å utnytte skatter som har mindre skadevirkninger enn skatt på arbeid, sa leder for utvalget, NTNU-professor Ragnar Torvik da han leverte NOU-en til finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

NOU 2022:20 «Et helhetlig skattesystem»

Utvalget besto av 10 medlemmer, i tillegg til utvalgsleder. Forskere med NHH-tilknytning:

Førsteamanuensis Elin Sarai, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

Professor Jarle Møen, Institutt for foretaksøkonomi

Professor II Linda Nøstbakken, Institutt for samfunnsøkonomi

Professor II Ola Kvaløy, Institutt for foretaksøkonomi

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, styreleder ved NHH

I tillegg har professor emeritus Frederik Zimmer vært tilknyttet Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

Se Civitas debatt «Får vi en ny skattereform?» (med Jarle Møen).