AI erstatter ikke mennesker

Tor wallin Andreassen, IA illustrajon
Dette reiser et naturlig spørsmål. Kan det da være at AI-teknologien à la ChatGPT tar over det vi historisk har tenkt på som kunnskapsarbeid – og gjør kunnskapsarbeidere overflødig? NHH-professor Tor W. Andreassen spør, i Dagens Perspektiv. Foto: Pexels v. Pixabay / Marit Hommedal
Innlegg

8. desember 2022 13:10

AI erstatter ikke mennesker

I de siste dagene har AI-maskinen ChatGPT fra selskapet OpenAI.com fått stor oppmerksomhet og ikke ufortjent, skriver Tor Wallin Andreassen i Dagens Perspektiv.

Tanken om å be en maskin skrive noe utfyllende, informativt og tilsynelatende riktig om et stort eller lite fenomen, er fascinerende. 

For å teste den, ba jeg ChatGPT om å forklare meg hva bærekraft er. Det engelske svaret, oversatt til norsk ved hjelp av Google Translate, er i tråd med Brundtland-kommisjonens definisjon: «Bærekraft refererer til evnen til å møte dagens behov uten å kompromittere fremtidige generasjoners evne til å møte sine egne behov.»

WOW x 2 til de to AI-teknologiene!

Gjette-teknologi

Det er lett å la seg imponere – noe sosiale medier har vist. Og det er lett å tilskrive teknologien super-intelligens.

Patagonia (flickr, ajay_suresh)

Patagonia - et selskap å lære av!

Evig eies kun et dårlig rykte. Men det gjør de gode ryktene også, skriver NHH-professor Tor Wallin Andreassen i Dagens Perspektiv.

Men vi må aldri slutte å tenke på AI som noe annet enn at det er en «gjette-teknologi».

ChatGPT vet ingenting om bærekraft. Den gjetter på at det er det jeg spør om. Og den reproduserer fra store datamengder innhold som den tror passer best i forhold til hva den tror jeg spør om. Mens dette kan virke veldig hverdagslig, må vi aldri unnlate å tenke på at teknologien kan gjøre ting for oss som vi aldri før har kunnet gjøre.

Tidligere var jobbene, som ble erstattet av teknologi, typisk manuelt arbeid. Maskiner erstattet muskler som for eksempel da industri-roboter erstattet rutinemessig samlebåndsarbeid.

AI, hjerne. Foto: pxhere.com

AI, AI, AI, for en fremtid!

For et lite og åpent høykostland som Norge må vi bruke kunstig intelligens (AI) til å skape vekst og produsere nye ting, fremfor å gjøre hva vi allerede gjør med færre ansatte, skriver professor Tor W. Andreassen.

Samtidig har det vært en økende etterspørsel etter kunnskapsarbeidere, det vil si høyt utdannede personer som er engasjert i ikke-gjentakende problemløsning – som i Norge.

Kunnskapsøkonomi

Det all grunn til å kalle Norge en tjenestebasert kunnskapsøkonomi når nesten 80 prosent av Norges fastlands-BNP kommer fra tjenester, og nesten 80 prosent av arbeidsstokken jobber med tjenester.

Dette reiser et naturlig spørsmål. Kan det da være at AI-teknologien à la ChatGPT tar over det vi historisk har tenkt på som kunnskapsarbeid – og gjør kunnskapsarbeidere overflødig?

Norwegian Boeing. News Øresund

Gratulerer med dagen og 20 nye år, Norwegian!

Norwegian har vært et ubetinget positivt bidrag til norsk og internasjonal luftfart, skriver Tor Wallin Andreassen i Dagens Perspektiv.

Selv om en rekke oppgaver kan automatiseres, som for eksempel regelstyrte juridiske beslutninger, må kunnskapsarbeidere vurdere hva som kan være den beste beslutningen totalt sett.

Trenger masse data

La meg forklare.

For å kunne gjette riktig, opp mot 100 prosent av gangene, må AI-maskinen ha data – masse data. Men for at gjettingen skal ha noen verdi for virksomhetene, må ansatte vurdere ulike konsekvenser av gjettingen.

Et eksempel på dette er som følger: dersom du bor i Bergen, men hater å bære på en paraply, hva er nytten av ikke å bære på en paraply når det regner/ikke regner?

NHH

Invester tungt i humankapitalen

Det er mer fremtidsrettet å investere i humankapitalen enn å bevare nåværende bedrifter og jobbe med strømsubsidier, skriver professor Tor W. Andreassen i Finansavisen.

AI kan gi svært gode gjetninger på Bergens-været i morgen og fremover. Men det er mennesker som må legge til nytteverdien av de ulike utfallene.

Opp til nå har det vært én og samme person som gjorde gjettingen, vurderingen og beslutningen. AI-teknologien gjør det mulig å skille gjettingen, som mennesker brukte mye tid på før, fra nyttevurderingene og beslutningene.

Resultatet er at man kan bruke mer tid på det siste.

vindmøller, av Willi Heidelbach

Bærekraft bør være en integrert del av innovasjonsstrategien

Bedrifter som benytter digitale innovasjoner til å utvikle og iverksette bærekraftsinnovasjoner, lykkes bedre og er mer innovative, i kundenes øyne, enn bedrifter som kun prioriterer enten bærekraft eller digitalisering.

Ifølge økonomisk teori vil vi oppleve at mens AI-genererte gjettinger blir billigere og lettere tilgjengelige, vil etterspørselen av gjetninger øke drastisk. Da vil kunnskapsarbeiderne, som det er knapphet på i dag, bli mer produktive og mer verdifulle.

Kronikken var først publisert i Dagens Perspektiv 8. desember 2022.