Store selskaper sluker oppstartsbedrifter for rått og integrerer dem for tett

Store selskaper har en tendens til å sluke sine oppkjøp rått og integrere dem for tett. Med en slik strategi er det vanskelig å beholde egenarten og kompetansen i start-up-ene. Mange gründere trives heller ikke så veldig godt i store systemer med relativt liten frihet og begrensede muligheter til å tjene penger på ideene, skriver NHH-professor Christine B. Meyer i DN.
Store selskaper har en tendens til å sluke sine oppkjøp rått og integrere dem for tett. Med en slik strategi er det vanskelig å beholde egenarten og kompetansen i start-up-ene. Mange gründere trives heller ikke så veldig godt i store systemer med relativt liten frihet og begrensede muligheter til å tjene penger på ideene, skriver NHH-professor Christine B. Meyer i DN.
Innlegg

28. september 2021 11:28

Store selskaper sluker oppstartsbedrifter for rått og integrerer dem for tett

For en gründer kan et samarbeid med en stor virksomhet være kritisk for å overleve. For en etablert virksomhet kan et samarbeid med en oppstartsbedrift fortone seg som et lite myggstikk, skriver Christine B. Meyer i DN.

Etablerte virksomheter har forstått det: For å bli mer innovative er det lurt å samarbeide med start-ups. Gjennom samarbeid kan de få innsikt i det som skjer i markedet, få innblikk i de nyeste teknologiske trendene og få en litt mer skapende og innovativ kultur om bord.

I lavinntektsland er det bare 1,1 prosent av befolkningen som er vaksinert, ifølge OECD, og på verdenskartet over andelen som er vaksinert, er det særlig de afrikanske landene som skiller seg negativt ut

Kronikk om valgkamp i krisetid: Fortsatt «først meg selv»

Med koronapandemien skulle en kanskje tro at valgkampen var preget av hvordan Norge sammen med andre toneangivende land kunne løse en av de største globale utfordringene vi har. Men neida. Det skriver NHH-professor Christine B. Meyer i DN.

Det som synes som en brilliant idé for å få fart på de litt fastlåste strukturene, er imidlertid ikke fullt så enkelt å sette ut i livet.

De etablerte og de unge ofte kommer fra to ulike verdener, påpeker Sopra Steria-rapporten «Mind the gap», som også hadde NHH- og UiO-forskere med på laget. De etablerte ønsker å forstå hva som skjer i markedene, men ofte ikke så mye mer. Oppstartsselskapene ønsker å få sin første store kunde og hjelp til å skalere virksomheten.

Gründerne er også litt engstelige for å «pitche» sine ideer til store selskaper som kan komme til å stjele ideene deres.

Samarbeidsutfordringene stopper imidlertid ikke der.

Noen sammenligner det med elefanten og myggen, der elefanten i forsøk på å snu seg rundt og bli lettere på foten, lett kan komme til å tråkke på det lille insektet. For en gründer kan et samarbeid med en stor virksomhet være kritisk for å overleve. For en etablert virksomhet kan et samarbeid med en start-up fortone seg som et lite myggstikk.

Gründerne har også ofte dårlig tid, ja, veldig dårlig tid. Da blir det krevende å forholde seg til store, tungrodde organisasjoner med lange beslutningsprosesser.

 F.v. NHH-stipendiat Marius Jones og gründer og daglig leder Geir Atle Bore i FundingPartners.  Foto: Joakim S. Enger

Startups trenger rutiner for å lykkes

Rutiner og prosesser kan hjelpe startups å redusere usikkerhet og gi økt effektivitet. Det mener stipendiat Marius Jones, som var blant foredragsholderne på årets første fysiske alumniarrangement.
Christine Meyer

Meyer oppnevnt til leder av ekspertutvalg

NHH-professor Christine B. Meyer skal lede et regjeringsoppnevnt utvalg som skal lage en ny utredning om kvinners helse i et kjønnsperspektiv.

Nå er det ikke så enkelt å være etablert virksomhet heller. Å finne «riktig» oppstartsselskap, kan mange ganger være som å lete etter en nål i en høystakk. Er en så heldig å finne et selskap som passer, kan det å skalere et nytt produkt eller ny tjeneste fra et lite, ungt selskap være risikofylt når det skal rulles ut til hele kundemassen. Og har en å gjøre med gründere som ønsker å være med hele veien, kan det bli en hemsko når pengene renner ut i skalering og markedsføring.

En mulig løsning er å kjøpe opp de unge selskapene. Mange etablerte virksomheter, inkludert teknologigiganter som Google, har lenge fulgt denne strategien for å holde seg innovativ. Men heller ikke her mangler det på skjær i sjøen.

Store selskaper har en tendens til å sluke sine oppkjøp rått og integrere dem for tett. Med en slik strategi er det vanskelig å beholde egenarten og kompetansen i start-up-ene. Mange gründere trives heller ikke så veldig godt i store systemer med relativt liten frihet og begrensede muligheter til å tjene penger på ideene.

Som om ikke det var nok, har både europeiske og amerikanske konkurransemyndigheter begynt å bekymre seg for at all innovasjonskraft blir sugd inn i de store etablerte selskapene når de kjøper mange av de innovative, unge selskapene. Strengere regulering er på trappene.

Noen av dem som rådgir myndighetene, har sågar foreslått å forby slike oppkjøp.

En mulig vei ut er å etablere kontakt med oppstartsmiljøer. Det finnes flere miljøer som fungerer som bindeledd mellom etablerte bedrifter og oppstartsselskaper. Et eksempel er Startuplab, som har tett samarbeid med flere etablerte bedrifter, deriblant DNB, Schibsted, Telenor, DNV GL, Orkla og Obos, for å nevne noen.

Et annet eksempel er Wilhelmsens samarbeid med Rainmaking i Singapore, et oppstartsmiljø som spesialiserer seg på shipping.

Fordelen med å samarbeide med oppstartsmiljøer er at en kan overlate til disse å finne frem til potensielle partnere. Typisk vil de bruke sine nettverk til å søke og finne frem til relevante selskaper for bedriftspartnerne.

Oppstartsmiljøene har ofte også ulike programmer for gründerne, der de ved siden av å få tilgang til finansiering også får tilgang til et bredt og kompetent nettverk med erfarne partnere.

Apple

Det er mye å lære av McKinsey, Spotify og Silicon Valley, men vi trenger ikke svelge alt rått

Det er tradisjon i Norge å ta til seg siste mote innen organisasjon og ledelse fra USA. Så hva med «agile» team, som er det som gjelder nå, spør Christine B. Meyer i DN.

I oppstartsmiljøenes favn kan de unge selskapene dermed trygt vokse seg litt sterkere og utvikle sine ideer.

Det er en lur idé for store etablerte virksomheter å innlede samarbeid med oppstartsbedrifter. Der kan de både plukke opp innovative ideer og også få et puff til å endre arbeidsmåter og kulturer.

Hvordan slikt samarbeid kommer i stand, er imidlertid ikke likegyldig, og så langt synes oppstartsmiljøer å være interessante brobyggere.

Kronikken var først publisert i DN 27. september 2021. 

automatisering

Vi har endelig fått et bevis på at teknologi er viktig for produktivitetsutviklingen

Med koronaen har utbredelsen av ny teknologi skutt fart, og det nytter ikke lenger å si: «Jeg skjønner ikke ny teknologi». Du bare må, skriver NHH-professor Christine Meyer i DN.