Pandemien endrer hvordan vi knytter kontakter

Bilde av Annelise Ly. Foto: Helge Skodvin
DIGITAL NETTVERKING: – Vi må selvfølgelig ha det formelle på plass under møter, men vi trenger ikke være så stive. Digitale møter har for mange lenge vært den eneste formen for sosialisering, og da må vi vise at vi er mennesker, sier førsteamanuensis Annelise Ly. Foto: Helge Skodvin
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

27. september 2021 10:54

Pandemien endrer hvordan vi knytter kontakter

Nå skal vi være mer personlig og vise større interesse for andre sine liv, ifølge det internasjonale nettverket CEMS. – Ikke være redd for å vise at du har leker rundt deg, sier NHH-forsker.

Det globale nettverket – CEMS Global Alliance – har laget ti retningslinjer for å hjelpe ledere med å skape og vedlikeholde globale nettverk i en stadig mer digital verden. 

– Alle tipsene kjenner vi godt til fra før; det handler om sosialisering, empati og det å være medmenneske. I begynnelsen av pandemien var vi mest opptatt av å være effektive på hjemmekontoret, men det gikk på bekostning av relasjoner blant kollegaer og vi mistet viktige arenaer, som å slå av en prat med kaffemaskinen. Den siste tiden har vi blitt påminnet om at jobben også betyr mye sosialt, sier førsteamanuensis Annelise Ly ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.

Ly er ekspert på interkulturell forretningskommunikasjon og hvordan kulturforskjeller påvirker samarbeid og ledelse på tvers av kulturer. Den franske forskeren underviser i global ledelse ved NHH, og har gjort feltstudier i blant annet Kina, Sør-Korea, India, Frankrike og Norge. 

Les også:

Dame som jobber med laptop. Foto: CEMS Global Alliance

Skandinavisk lederstil mer ettertraktet

Covid-19 skaper varige endringer i næringslivet og synet på hva som er en god leder. Nå verdsetter «verden» ledere som er tydelig empatiske og som tillater at de ansatte feiler, viser internasjonal rapport.

CEMS har følgende 10 tips for nettverking:

 1. Empati er nøkkelen til fremtidens nettverking. Det bryter digitale avstander. 
 2. Jobb med å forbedre eksisterende forhold.
 3. Nettverking er ikke et løp – det tar tid å bygge og må pleies.
 4. Vis ditt autentiske selv. En av de største utfordringene med å jobbe i en hybrid og virtuell verden er at alt blir business. Prøv å logge deg på møter før de faktisk begynner, og bruk tiden til å bli kjent med de andre.
 5. Ta ansvar, vær modig og led endringen. Vi flytter oss fra et organisasjonshierarki til nettverk der interaksjoner og samarbeid foregår på tvers av nivåer, grenser og funksjoner. 
 6. Vær en som andre liker å være rundt, jobbe med og henvende seg til.  
 7. Gi, ikke bare ta. Det handler om langsiktig gi-og-ta.
 8. Gjør hjemmeleksen din for å holde deg relevant. Det betyr at du holder deg oppdatert på trender innen ditt interessefelt, din bransje og i organisasjonen din.
 9. Vær nysgjerrig. Det har lenge blitt sagt at for å være interessant, må du være interessert. 
 10. Grip muligheter til å utvide nettverket ditt, og pass på at andre introduserer deg for sine kontakter. På den måten bygger du konstant din virtuelle kontaktliste og kaster ikke bort muligheter.

Om CEMS

 • CEMS Global Alliance er et internasjonalt nettverk, som består av 34 ledende utdanningsinstitusjoner innen økonomi, 69 bedriftspartnere og åtte frivillige organisasjoner.
 • NHH er eneste medlem i Norge.
 • De 10 tipsene til CEMS er basert på intervju med eksperter fra de nevnte samarbeidspartnerne. Les mer om tipsene på nettsiden til CEMS.

– Må tenke annerledes

Ly påpeker at vi må tenke annerledes med digital kommunikasjon, og at vi ikke kan gjøre det samme som vi alltid har gjort. Det går ikke lenger med tre-timers lange møter.

– Møtene bør legge opp til mest mulig dialog, så ikke bruk tid på å lese gjennom rapporter som kollegaene dine kunne lest i forkant. For å erstatte den viktige praten ved kaffemaskinen, må du gjerne sette av tid til sosialisering – enten før eller etter møtet – der dere prater om hverdagslige temaer. Samtidig bør du alltid ha kameraet på – og kvitt deg med bakgrunnsfilteret, sier hun, og utdyper:

– Det å snakke om hva du har rundt deg kan være en måte å bryte isen på. Jeg har for eksempel et kunstverk som viser gatene i Paris bak meg nå. Når jeg sitter i møter med folk jeg ikke kjenner godt, er bildet en fin anledning til å snakke om Paris eller Frankrike. Du må ikke være redd for å vise at du har litt leker rundt deg, eller at noen hjemme hos deg plutselig vises i bakgrunnen. Vi må selvfølgelig ha det formelle på plass under møter, men vi trenger ikke være så stive. Digitale møter har for mange lenge vært den eneste formen for sosialisering, og da må vi vise at vi er mennesker.

Les også:

Therese Sverdrup

Når de ansatte settes først, blomstrer bedriften!

Pandemien har vist at ledere som har gitt slipp på kontroll og i stedet har løftet frem de ansatte som organisasjonens viktigste ressurs, har lyktes best, skriver NHH-forsker Therese E. Sverdrup i E24.

Lettere å nettverke internasjonalt

Ly mener at flere digitale plattformer har gjort det lettere å knytte kontakt både nasjonalt og internasjonalt. Hun vektlegger at vi nå bruker mindre tid på reising og kan delta på flere aktiviteter enn tidligere. Ly bruker et eksempel fra eget liv for å illustrere: rett før sommeren deltok hun på en konferanse i Paris på formiddagen, holdt et foredrag i Newcastle etter lunsjen, før hun hentet barna sine i Bergen.

– Terskelen for å ringe noen på Teams er høyere enn å banke på kontoret til noen, men likevel er vårt internasjonale – eller norske – nettverk nærmere enn noensinne. Konferanser legger nå mer til rette for virtuelle møteplasser og setter av tid til sosialisering. Jeg merker også at det har blitt lettere å få internasjonale forskere til å være gjesteforelesere.

– Hvordan tror du nettverking blir post-korona?

– Den nye normalen tror jeg blir en blanding av begge løsninger – både fysiske og digitale møteplasser. I begynnelsen av pandemien så vi mest begrensningene med digital kommunikasjon, men nå har vi lært at det også gir mange muligheter. Vi har levd i en ny normal lenge nå, så vanene vi har fått har festet seg og mange har kommet for å bli.

Les også:

Dame som jobber fra hjemmekontor. Foto: Pexels v. Vlada Karpovich

Unge ansatte strevde mest under pandemien

Da pandemien traff oss i mars i fjor, opplevde en del virksomheter dugnadsånd og økt motivasjon blant ansatte. I virksomheten vi har studert, sank motivasjonen utover i pandemien, spesielt hos unge ansatte, skriver to nyutdannede NHH-ere.