Hvordan involvere ansatte i digital transformasjon

Hvordan kan etablerte virksomheter involvere sine ansatte i sin digitale transformasjon? I de fire empiriske artiklene som inngår i avhandlingen til Karen S. Osmundsen, bidrar hun til forskning og praksis ved å ta for seg viktige aspekter ved digital transformasjon i etablerte virksomheter.
Hvordan kan etablerte virksomheter involvere sine ansatte i sin digitale transformasjon? I de fire empiriske artiklene som inngår i avhandlingen til Karen S. Osmundsen, bidrar hun til forskning og praksis ved å ta for seg viktige aspekter ved digital transformasjon i etablerte virksomheter.
Disputas

10. september 2021 12:26

Hvordan involvere ansatte i digital transformasjon

Karen Sæbbø Osmundsen disputerer for doktorgraden ved NHH 23. september 2021 med avhandlingen «Gather your employees: Digital transformation in incumbent firms. Insights from the Norwegian grid sector».

Digital transformasjon er nødvendig for mange etablerte virksomheter for å forbli relevante og konkurransedyktige i den digitale tidsalderen. Det er i midlertidig utfordrende for etablerte selskaper å begi seg ut på digital transformasjon, som innebærer omfattende organisatoriske endringer drevet og muliggjort av digital teknologi og data:

Det krever kontinuerlig balansering av eksisterende praksis og nye muligheter, samt en transformasjon av hele arbeidsstyrken. Ansatte påvirkes av endringene som følger av den digitale transformasjonen, men har samtidig også mulighet til å påvirke transformasjonens retning og suksess.

Hvordan kan etablerte virksomheter involvere sine ansatte i sin digitale transformasjon?

I de fire empiriske artiklene som inngår i avhandlingen, bidrar Osmundsen til forskning og praksis ved å ta for seg viktige aspekter ved digital transformasjon i etablerte virksomheter. Hun utforsker direkte eller indirekte hvorfor og hvordan etablerte virksomheter kan involvere sine ansatte i den digitale transformasjonen. Forskningen bygger på et 2-årig casestudie ved et etablert, norsk nettselskap som befinner seg midt i en digital transformasjon. I artikkel 1 (med professor Jon Iden) belyses endringer i kompetansebehov som følge av digital transformasjon, og strategier virksomheter kan ta i bruk for å innhente relevant kompetanse. I artikkel 2 (med professor Bendik Bygstad) argumenteres det for kontinuerlig utvikling som en fremgangsmåte for digitaliseringsinitiativ, hvor den ansattes involvering og tilbakemeldinger spiller en viktig rolle.

I artikkel 3 (med professorene Christian Meske og Devinder Thapa) og 4 (med Meske og professor Iris Junglas) utforsker kandidaten et digitaliseringsinitiativ som viste seg å være viktig for selskapets digitale transformasjonsprogram; nemlig utviklingen av en digital tvilling og hvordan slike komplekse digitale artefakter forstås av de ansatte som skal bruke dem.

Veiledere:

Professor Jon Iden (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Bendik Bygstad, Institutt for Informatikk, UiO og professor II ved Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted:

Zoom videokonferanse, AUD N (NHH), 23. september 2021
Prøveforelesningen starter klokken 14:15 og disputasen klokken 16:15.

Tema for prøveforelesning:

«Compare and contrast two different theoretical perspectives and methodological approaches to studying digital twins. How could research be conducted about how firms should manage digital twins? What is the role of ethnographic research in such a setting?»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Inger G. Stensaker (leder for komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Ola Henfridsson, Miami Herbert Business School

Professor Jan Recker, Universitet i Hamburg

Om kandidaten:

Karen Sæbbø Osmundsen har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH, og skal fortsette som postdoktor ved instituttet. Hun underviser og forsker på tema knyttet til digitalisering, digital transformasjon og digital forretningsforståelse.

Kontakt:

karen.osmundsen@nhh.no