Bransjetopper diskuterer konkurransen i dagligvare

Bilde av Frode Steen
– Norge er et lite og ganske lukket matmarked. Det skaper utfordringer for konkurransen, og er nok med å skape den strukturen vi ser, med høy konsentrasjon på både detaljist- og produsentnivå, sier NHH-professor Frode Steen (f.v.), som leder konferansen FOOD. Bildene er fra FOOD-konferansen 2019. Foto: Siv Dolmen
NHH Av Stina Boge og Ingrid Aarseth Johannessen

6. september 2021 15:13

Bransjetopper diskuterer konkurransen i dagligvare

16. september møtes dagligvarebransjen til konferanse i Oslo med tema prissynlighet og bransjeglidning. Bransjen diskuterer konkurranseutfordringer og ny lov om god handelsskikk.

FOOD er en årlig konferanse som NHH arrangerer i samarbeid med aktører i dagligvarebransjen.

Konferansen er et møtested for bransje, myndigheter og forskere der ny innsikt om hvordan matvaremarkedet fungerer presenteres og diskuteres. 

– Norge er et lite og ganske lukket matmarked. Det skaper utfordringer for konkurransen, og er nok med å skape den strukturen vi ser, med høy konsentrasjon på både detaljist- og produsentnivå. Det gir rom for prisdiskriminering mellom aktører, og det hindrer etablering av konkurranse fra utlandet på begge nivå, sier NHH-professor Frode Steen, som leder konferansen og forskningssamarbeidet FOOD.

Om FOOD

  • FOOD er et femårig forskningsprosjekt finansiert av NFR og NorgesGruppen.
  • Målet er å fremme forskning og ny kunnskap om dagligvaremarkedene, spesielt rundt tema knyttet til markedsstruktur, konkurranse og produktivitet. 
  • Prosjektet samler flere nasjonale og internasjonale forskere innen dagligvaremarkedet, finansierer forskning i form av utredninger og bokprosjekt, og organiserer bransjekonferansen FOOD.

Konkurranse fra smale segmentkjeder  

Steen mener at den største endringen i konkurransen de siste årene har kommet fra kjeder med bredt utvalg og smalere segmentkjeder, som spiser andeler fra de tradisjonelle matbutikkene. Sentrale spørsmål er: Skal morgendagens matvarer bestilles online, hentes hos Europris, eller i dagligvarebutikkene slik som vi kjenner dem?

Til konferansen kommer blant andre:

  • Sjeføkonom og professor Jan Yngve Sand i Konkurransetilsynet
  • Bransjedirektør Ingvill Størksen i Virke dagligvare
  • Administrerende direktør Helge Hasselgård i Dagligvareleverandørenes forening (DLF)
  • Direktør Tor Erik Engebretsen i Dagligvaretilsynet
  • Food manager Tor Morten Myrseth i IKEA Norge
  • Daglig leder Elisabeth Stenersen i Wolt Norge

SE HELE PROGRAMMET og påmelding

Skal redusere konfliktnivået

Våren 2020 ble ny lov om god handelsskikk vedtatt, og samme år la regjeringen frem en stortingsmelding om konkurransen i dagligvaremarkedet. Fra januar i år håndheves loven av Dagligvaretilsynet, etter modell fra England.

– Forhandlingsspillet i den norske dagligvarebransjen er tøft, og den nye loven er svært etterlengtet blant mange. På konferansen skal vi snakke om hva bransjen har sett av endringer etter ny lov har blitt innført, og hva vi kan vente oss fremover, sier Steen.

På konferansen presenteres også forskning fra FOOD-prosjektet, både fra boken «Mot bedre vitende i norsk matsektor» og ny forskning om hvordan lokalisering av bredspekter-butikker påvirker dagligvarebutikkene.