Nøstbakken utnevnt til leder av havutvalg

Bilde av Linda Nøstbakken. Foto Ronny Nøstbakken.
Linda Nøstbakken er forskningsdirektør ved Statistisk Sentralbyrå og professor II ved NHH. Hun skal lede nytt utvalg som skal se på hvordan tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes for fremtiden. Foto: Ronny Nøstbakken
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

8. oktober 2021 15:19

Nøstbakken utnevnt til leder av havutvalg

Nytt utvalg skal se på tillatelser i havbruksnæringen. Forskningsdirektør og professor II Linda Nøstbakken skal lede utvalget.

Regjeringen la i juli frem havbruksstrategien "Et hav av muligheter". Et av tiltakene var å sette ned et utvalg for å gjennomgå tillatelsessystemet i havbruksnæringen.

– Utformingen og innretningen på et tillatelsessystem er svært viktig for havbruksnæringens rammebetingelser og konkurransekraft. Dette utvalget skal vurdere et omfattende saksfelt på tvers av flere fagdisipliner, og som har stor betydning for en av Norges største eksportnæringer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Det er Linda Nøstbakken som skal lede utvalget. Hun er forskningsdirektør ved Statistisk Sentralbyrå og professor II ved NHH.

Les hele pressemeldingen her

Les også: 

MALIN ARVE, av Odd Mehus

Malin Arve inn i nytt ekspertutvalg

Førsteamanuensis Malin Arve går inn i et ekspertutvalg som skal se på mulighetene for å forenkle regelverk og rapporteringsplikter. Dette kan spare næringslivet for tid og penger.

Utvalgets mandat

Utvalget skal se på hvordan tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes for fremtiden. Viktige elementer er å:

  • Vurdere utforming av et helhetlig tillatelsessystem, som både ivaretar hensynet til en bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen, herunder hensynet til bestander av vill anadrom laksefisk, og som legger til rette for størst mulig verdiskapning for samfunnet.
  • Vurdere om og i hvilken grad biosikkerhetshensyn bør implementeres i tillatelsessystemet.
  • Evaluere ordningen med avgrensing av tillatelsene i MTB, og eventuelt foreslå endringer i hvordan tillatelser avgrenses.
  • Vurdere implementering og overgang til et eventuelt nytt system.
  • Vurdere hvordan en kunnskapsorientert forvaltning av havbruksnæringen kan foregå på en effektiv og samordnet måte.
  • Vurdere behovet for og eventuelt foreslå endringer i akvakulturloven, og eventuelt andre lover som er berørt av forslagene, herunder vurdere om det kan oppnås forenklinger gjennom harmonisering med plan- og bygningsloven.

Utvalgets medlemmer

Linda Nøstbakken, forskningsdirektør, Oslo, leder av utvalget

Katinka Holtsmark, førsteamanuensis, Oslo

Kristine Landmark, styrearbeider, Ålesund

Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør, Bergen

Hans V. Bjelland, forskningsdirektør, Trondheim

Ola Mestad, Professor, Oslo

Irene Vanja Dahl, professor, Tromsø

Eva Kristoffersen, daglig leder, Straumsjøen

Henrik Hareide, COO kunnskapstjenester, Bergen

Elisabeth Aune, seniorrådgiver, Florø

Les også:

Bare i 2021 får norske universiteter og høyskoler tildelt over 40 milliarder kroner. De offentlige midlene går til å finansiere utdanning og forskning. Kunnskapsdepartementet vil gjøre en fullstendig gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forskning er finansiert i Norge. NHH-professor Eirik G. Kristiansen blir medlem i utvalget.

Kristiansen utnevnt til medlem i utvalg

Kunnskapsdepartementet vil gjøre en fullstendig gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forskning er finansiert. NHH-professor Eirik G. Kristiansen blir medlem i utvalget.