Malin Arve inn i nytt ekspertutvalg

Malin Arve er prorektor for forskning ved NHH og førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi. Foto: Odd Mehus
Malin Arve er prorektor for forskning ved NHH og førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi. Foto: Odd Mehus
Av Sigrid Folkestad

8. oktober 2021 13:53

Malin Arve inn i nytt ekspertutvalg

Førsteamanuensis Malin Arve går inn i et ekspertutvalg som skal se på mulighetene for å forenkle regelverk og rapporteringsplikter. Dette kan spare næringslivet for tid og penger.

Regjeringen oppnevnte i dag et utvalg som skal se på mulighetene for å forenkle regelverk og rapporteringsplikter for å spare næringslivet tid og penger. Utvalget skal blant annet se på digitaliseringsmuligheter og hva Norge kan lære av andre land.

Bilde av Linda Nøstbakken. Foto Ronny Nøstbakken

Nøstbakken utnevnt til leder av havutvalg

Nytt utvalg skal se på tillatelser i havbruksnæringen. Forskningsdirektør og professor II Linda Nøstbakken skal lede utvalget.

– Denne regjeringen har gjennom forenklinger spart samfunnet for milliarder av kroner. Store og viktige forenklinger er allerede gjennomført. Et spørsmål er hvor stort potensialet for forenklinger er i det videre, og på hvilke områder. Nå setter vi ned et utvalg som skal gi regjeringen råd om hvordan forenklingsarbeidet bør tas videre, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Malin Arve er prorektor for forskning ved NHH og førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi.

Utvalget skal vurdere det norske regelverksarbeidet, digitaliseringsarbeidet og internasjonale erfaringer som kan være relevante for arbeidet med forenklinger for næringslivet.

Det er særlig fire områder utvalget skal gå inn i. Mandatet er følgende:

  • Foreslå innretning på det videre arbeidet med forenkling og god regulering av næringslivet
  • Vurdere potensialet for ytterligere forenklinger for næringslivet
  • Undersøke hva andre land gjør og vurdere hva Norge kan lære
  • Gi råd om forenkling og digitalisering
Bare i 2021 får norske universiteter og høyskoler tildelt over 40 milliarder kroner. De offentlige midlene går til å finansiere utdanning og forskning. Kunnskapsdepartementet vil gjøre en fullstendig gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forskning er finansiert i Norge. NHH-professor Eirik G. Kristiansen blir medlem i utvalget.

Kristiansen utnevnt til medlem i utvalg

Kunnskapsdepartementet vil gjøre en fullstendig gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forskning er finansiert. NHH-professor Eirik G. Kristiansen blir medlem i utvalget.
Bilde av Karin S. Thorburn og Inger S. Stensaker. Foto: Marit Hommedal / Hallvard Lyssand

To NHH-professorer i nytt utvalg

Inger G. Stensaker og Karin S. Thorburn er utnevnt til medlemmer i nytt utvalg som skal vurdere Oljefondet og mulig utskillelse fra Norges Bank.

Medlemmer:

Styreleder Thomas Falck (leder), Oslo

Dekan Gry Agnete Alsos, Bodø

Førsteamanuensis Malin Arve, Bergen

Pensjonert skattedirektør Svein Ragnar Kristensen, Oslo

Seniorrådgiver Jon Håkon Odd, Sogndal

Administrerende direktør Berit Rian, Trondheim

Lagdommer Ørnulf Røhnebæk, Hamar