Ærlig og effektiv kommunikasjon i bedrifter

Joel Berge
Joel W. Berge har nylig skrevet en doktorgradsavhandling innen økonomisk styring som studerer hvordan folk agerer i situasjoner med interessekonflikt. Ved hjelp av eksperimenter med ekte penger i spill, viser avhandlingen at folk – i motsetning til klassisk økonomisk teori – ofte velger å gi avkall på penger til fordel for å rapportere ærlig og at de i stor grad tar moralske aspekter i betraktning i deres beslutninger.
Disputas

15. mars 2021 15:05

Ærlig og effektiv kommunikasjon i bedrifter

Joel W. Berge disputerer for doktorgraden ved NHH 25. mars 2021 med avhandlingen «Essays on Reporting and Information Acquisition Under Conflict of Interest».

I organisasjoner stoler vi ofte på at eksperter vil gi oss gode råd og å opptre i «god tro». Likevel er det vanskelig å overse nyhetssaker om bedriftsledere, analytikere, eller leger som har gitt villende veiledning, vært uærlige, eller blankt fulgt sin egen interesse. Eksemplene er mange og er til dels eksemplifisert i populærkulturen gjennom serier som «Exit» eller «Billions».

Joel W. Berge har nylig skrevet en doktorgradsavhandling innen økonomisk styring som studerer hvordan folk agerer i situasjoner med interessekonflikt. Ved hjelp av eksperimenter med ekte penger i spill, viser avhandlingen at folk – i motsetning til klassisk økonomisk teori – ofte velger å gi avkall på penger til fordel for å rapportere ærlig og at de i stor grad tar moralske aspekter i betraktning i deres beslutninger.

Til tross for høy ærlighet viser avhandlingen at folk ofte setter mer pris på å føle seg ærlig enn å faktisk opptre ærlig – noe som gjør at folks moralske avveininger også er påvirkbare. For eksempel, første kapittel i avhandlingen viser at deltakere i rollen som prosjektledere er mer villig til å anbefale implementeringen av et dårlig prosjekt dersom de kan «late som» om de har gjort en uskyldig feil i analysen av prosjektet. Forbedringer i interne informasjonssystemer fører til en dramatisk økning i prosjektledernes ærlighet fordi deres evne til å rettferdiggjøre en alternativ konklusjon blir innskrenket.

Andre kapitler i avhandlingen utforsker videre hvordan folk tar hensyn til moralske aspekter i beslutninger om å innhente og rapportere informasjon – i situasjoner med liten eller ingen mulighet for å bli oppdaget for å opptre uærlig.

Avhandlingen viser at ved å forstå hva som påvirker moralske vurderinger, kan vi bedre tilrettelegge for ærligere og mer effektiv kommunikasjon i bedrifter.

Veileder:

Førsteamanuensis Lars Ivar Oppedal Berge, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Tid og sted:

Zoom videokonferanse, NHH, 25. mars 2021
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

The Role of Morality in Business Decisions

Bedømmelseskomiteen:

Professor Anna Gold, Vrije Universiteit Amsterdam og gjesteprofessor NHH (leder for komiteen)

Universitetslektor Katlijn Haesebrouck, Maastricht University

Professor Victor Maas, Universiteit van Amsterdam

Om kandidaten:

Joel W. Berge har vært stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH. Han er fortsetter sin postdoktor på instituttet. 

Kontakt:

Joel.Berge@nhh.no