NHH fått tre nye professorer

Sissel Jensen ved Institutt for samfunnsøkonomi har fått opprykk til professor. Det har også Walter Pohl, Institutt for finans (øverst til venstre) og Ivar Kolstad ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Foto: Helge Skodvin
Sissel Jensen ved Institutt for samfunnsøkonomi har fått opprykk til professor. Det har også Walter Pohl, Institutt for finans (øverst til venstre) og Ivar Kolstad ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Foto: Helge Skodvin
NHH Av Sigrid Folkestad

10. juni 2021 09:32

NHH fått tre nye professorer

Sissel Jensen ved Institutt for samfunnsøkonomi har fått opprykk til professor. Det har også Ivar Kolstad ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap og Walter Pohl, Institutt for finans.

Denne våren har tre forskere ved Norges Handelshøyskole fått opprykk til professor.

Sissel Jensen, Institutt for samfunnsøkonomi

Ivar Kolstad, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap

Walter Pohl, Institutt for finans

Sissel Jensen har vært førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi siden 2010, de siste årene tilknyttet Senter for fremragende forskning FAIR og forskningssenteret CBE.

Sissel Jensen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH.
Sissel Jensen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH. Foto: Helge Skodvin

Hennes ekspertiseområde omfatter blant annet arbeidsmarkedsøkonomi med fokus på kjønnsforskjeller i lønn og karriere, og næringsøkonomi. Jensen leverte sin doktoravhandling Pricing of Telecommunications Services under the Presence of Asymmetric Information ved NHH i 2001. Hun er master fra Universitetet i Oslo. Før hun startet på doktorgradsprosjektet ved NHH, var Jensen forsker ved Telenor Research.

Tre av Jensens publikasjoner:

  • Breaking the Glass Ceiling? The Effect of Board Quotas on Female Labour Market Outcomes in Norway (med Marianne Bertrand, Sandra E Black og Adriana Lleras-Muney). I Review of Economic Studies 
  • The role of parenthood on the gender gap among top earners (med Aline Buetikofer og Kjell Gunnar Salvanes). I European Economic Review
  • Fine Schedule with heterogenous cartels: Are the wrong cartels deterred? (med Lars Sørgard). I Journal of Competition Law & Economics 

Walter Pohl har vært førsteamanuensis ved Institutt for finans (NHH) fra 2017 og førsteamanuensis ved University of Groningen fra 2019 til 2020, da han hadde permisjon fra NHH.

Walter Pohl er professor ved Institutt for finans. NHH.
Walter Pohl er professor ved Institutt for finans. NHH.

Pohl har doktorgrad i finans fra University of Texas at Dallas og var postdoktor ved Universitetet i Zurich fra 2009-201.

Hans ekspertiseområde er blant annet finans og makroøkonomi, papirverdiprising og maskinlæring.

Tre av Pohls publikasjoner:

  • Asset prices with non-permanent shocks to consumption (med Karl Schmedders og Ole Wilms). I Journal of Economic Dynamics & Control
  • Optimal and Naive Diversification in Currency Markets (med Fabian Ackermann og Karl Schmedders). I Management Science
  • Higher Order Effects in Asset Pricing Models with Long-Run Risks (med Karl Schmedders og Ole Wilms). I Journal of Finance

Ivar Kolstad har vært førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap siden 2019. Hans forskningsfelt er blant annet bedriftenes samfunnsansvar, globalisering og utvikling. Kolstad er «Associated Research Professor» ved Chr. Michelsen Institute.

Ivar Kolstad er professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.
Ivar Kolstad er professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH.

Han var forskningsdirektør samme sted fra 2010 til 2013. Den nye professoren er utdannet siviløkonom fra NHH og har også doktorgraden (2003) fra NHH.  

Tre av Kolstad publikasjoner:

  • Multinational corporations and host country institutions: A case study of CSR activities in Angola (med A. Wiig, A). I International Business Review
  • Why firms should not always maximize profits. I Journal of Business Ethics
  • How does information about elite tax evasion affect political participation: Experimental evidence from Tanzania. I Journal of Development Studies