Skandinavisk lederstil mer ettertraktet

Folk som prater sammen. Foto: CEMS Global Alliance
NY RAPPORT: Internasjonal undersøkelse med 71 land viser at koronapandemien har skapt nye, internasjonale lederidealer. Ledere må i større grad vise empati og bygge psykologisk trygghet for at de ansatte skal trives og mestre jobben. Foto: CEMS Global Alliance
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

25. januar 2021 10:27

Skandinavisk lederstil mer ettertraktet

Covid-19 skaper varige endringer i næringslivet og synet på hva som er en god leder. Nå verdsetter «verden» ledere som er tydelig empatiske og som tillater at de ansatte feiler, viser internasjonal rapport.

CEMS Academic Director ved NHH, Jan I. Haaland.
CEMS Academic Director ved NHH, Jan I. Haaland. Foto: Helge Skodvin

Ny undersøkelse viser at ledere må balansere tradisjonelle lederkvaliteter med mer «myke» og det vi gjerne kjennetegner som «skandinaviske» egenskaper i kjølvannet av Covid-19. Strategi og resultater er fortsatt viktig, men kvaliteter som empati, fleksibilitet og kommunikasjonsferdigheter blir høyere verdsatt enn før pandemien.

Majoriteten av respondentene (87 prosent) har svart at pandemien kraftig har påvirket jobbene og teamene deres, og de tror endringene vil vare lenge. En fjerdedel tror at endringene blir permanente.

– Koronakrisen har tvunget oss alle til å jobbe og samarbeide på nye måter, og da stilles det også nye krav til ledere og ledelse. Det er interessant å se hvordan undersøkelsen fremhever lederegenskaper som bidrar til å gi medarbeiderne trygghet i jobbsituasjonen og fremhever egenskaper som vi kjenner godt til i Skandinavia, sier CEMS Academic Director ved NHH, Jan I. Haaland

Undersøkelsen er gjennomført av det internasjonale nettverket CEMS Global Alliance, som består av 34 ledende handelshøyskoler – inkludert NHH.

Les hele rapporten

Les også:

Foto: Pexels v. Anna Shvets

– Sannsynlig at effektiviteten vil kunne falle med hjemmekontor

Avdelingsleder i DNB frykter at for mye hjemmekontor kan gå utover ansattes motivasjon. Det beste er en kombinasjon av fysiske og digitale møteplasser, mener NHH-stipendiat.

Må bygge psykologisk trygghet

Rapporten viser at ledere i større grad må bygge psykologisk trygghet hos ansatte for at de skal trives, mestre oppgaver under press og for å være produktive og innovative. De må skape en trygg kultur hvor det er rom for å feile.

Psykologisk trygghet handler om at man føler seg fri til å dele sine ideer, bekymringer og spørsmål. Begrepet eller verktøyet, er mye brukt innen forskning på team- og ledelse, samt av bedrifter og organisasjoner verden over som ønsker mer effektive team.

Stipendiat Bård Fyhn ved Norges Handelshøyskole forsker på hvordan psykologisk trygghet utvikles i team. Han mener psykologisk trygghet er særlig viktig i situasjoner preget av læring og usikkerhet – som det har vært rikelig av under pandemien.

Bilde av Bård Fyhn og folk i et møte.
– Å stå i usikre situasjoner og stadig måtte forholde seg til endringer i omgivelsene er krevende for oss. Da trenger vi mer enn noen gang ledere som tillater feilbarlighet og gjør seg tilgjengelig, sier stipendiat Bård Fyhn. Foto: Hallvard Lyssand, NHH / CEMS Global Alliance

– Trenger ledere som tillater feil

– Å stå i usikre situasjoner og stadig måtte forholde seg til endringer i omgivelsene er krevende for oss. Da trenger vi mer enn noen gang ledere som tillater feilbarlighet og gjør seg tilgjengelig. Team som har hatt fokus på tett samarbeid og hyppig kontakt under pandemien har opprettholdt sin trygghet i større grad enn andre, sier Fyhn.

Undersøkelsen viser et skifte i hvilke egenskaper som verdsettes hos ledere før koronapandemien og under pandemien. Strategisk visjon har gått fra 74 prosent til 68 prosent og resultatorientering fra 58 prosent til 49 prosent. Empati har gått fra 38 prosent til 43 prosent og fleksibilitet fra 13 prosent til 34 prosent.

Les også: 

Synnøve Nesse

– Agilitet fremmer innovasjon og styrker konkurransekraften

Ambisjonen om å utvikle agilt lederskap går på tvers av alle bransjer. Selskaper vil jobbe mer smidig og hurtig, tettere opp mot kundene. – Lykkes de med dette, kan det gi innovasjon, sier Synnøve Nesse fra AFF.

Om rapporten

 • Undersøkelsen er gjennomført av det internasjonale nettverket CEMS Global Alliance, som består av 34 ledende handelshøyskoler og nærmere 70 internasjonale selskaper.
 • Den består av en spørreundersøkelse med 1711 personer fra 71 land og kvalitative intervjuer. Ble lansert mandag 18. januar.
 • Respondentene er tidligere CEMS-studenter og CEMS-samarbeidsbedrifter. De er blant annet fra konsulentbransjen, teknologi og finans.
 • 1425 respondenter fra Europa, 87 respondenter fra Nord-Amerika, 48 respondenter fra Sør-Amerika, 13 fra Afrika, 29 respondenter fra Midtøsten, 93 fra Asia og 16 fra Oseania.
 • 302 respondenter har studert eller bor i Skandinavia. 77 respondenter har studert eller bor i Norge.

Rapporten gir tre tips til ledere:

Tillatt feil

 • Pandemien har skapt stor usikkerhet. Ansatte står overfor mer press enn noen gang.
 • Vær tolerant mot feil og se på det som læring.
 • Oppfordre til et entreprenør-tankesett: oppfordre dine ansatte til å eksperimentere, prøve nye tilnærminger og utvikle nye ferdigheter.

Skap et trygt arbeidsmiljø  

 • Identifiser utfordringene dine ansatte har med hjemmekontor: har de småbarn eller dyr de må passe på?
 • Vær transparent, tilgjengelig, tolerant og vis empati i all din kommunikasjon og forvent det også fra andre. 

Jobb med deg selv

 • Prioriter selvrefleksjon. Still deg selv kritiske spørsmål: hva er min stil og mine verdier? Hvordan føler mine ansatte seg respektert, satt pris på og at de har tillit?
 • Kontrollstyrer jeg eller gir jeg ansatte rom til å eksperimentere, lære og utvikle seg?
 • Formuler ditt formål som leder og dine mål for organisasjonen. Identifiser styrkene dine og bestem ett eller to områder for forbedring.  

Les også:

Slik leder du best små og mellomstore bedrifter

Særlig under kriser bør ledere mestre dobbeltheten av sette klare rammer og å vise hensyn, forteller NHH-forsker.