NHH-studenter fortsatt blant landets mest fornøyde

Bilde av Øystein Thøgersen i en forelesningssal og Stine Stolpestad
STUDIEBAROMETERET: Hele 70 prosent av bachelorstudentene svarte at de var helt enig i at de savnet det sosiale studiemiljøet, viser ny studentundersøkelse. – Både 2020 og 2021 var og er preget av en del usikkerhet, og dermed jobber vi med å arrangere åpne og digitale tiltak for alle studenter på NHH, sier leder av studentforeningen NHHS, Stine Stolpestad. F.h. rektor Øystein Thøgersen. Foto: Helge Skodvin
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

11. februar 2021 07:19

NHH-studenter fortsatt blant landets mest fornøyde

NHH-studenter er alt i alt tilfredse med studiene, men savner det sosiale miljøet. Det viser siste Studiebarometeret.

Torsdag 11. februar lanserte NOKUT den nasjonale spørreundersøkelsen Studiebarometeret 2020, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den viser at NHH-studentene også i 2020 er blant landets mest fornøyde. Studiebarometeret gir i år oversikt over hvordan studentene har opplevd studiehverdagen og det sosiale livet under koronapandemien.

Bachelorstudentene gir 4,3 av fem mulige poeng på overordnet tilfredshet med studieprogrammet. Det er 0,3 poeng mer enn landsgjennomsnittet og en marginal nedgang på 0,1 sammenlignet med fjoråret.

LES HELE RAPPORTEN OM STUDIEBAROMETERET 2020

Masterstudentene på økonomi og administrasjon gir 4,2 poeng på overordnet tilfredshet. Det er 0,2 poeng mer enn landsgjennomsnittet og en nedgang på 0,3 poeng. Overordnet tilfredshet måler hvor tilfredse studentene er alt i alt med studieprogrammet de går på.

– Det er gledelig å se at våre studenter er blant landets mest tilfredse studenter – også under en krevende pandemi. Samtidig ser vi at flere studenter føler seg ensomme og at de savner det sosiale miljøet etter nedstengingen 12. mars. Det må vi ta på den største alvor. Vi kommer til å fortsette å jobbe tett med studentforeningen for å bidra til studenttrivsel, god dialog og at studentenes behov blir ivaretatt, sier rektor Øystein Thøgersen.

Matchet over 60 vennepar 

Student og leder av studentforeningen NHHS, Stine Stolpestad (22), legger ikke skjul på at koronapandemien har vært krevende for mange studenter. Hun går selv tredjeåret på bachelor i økonomi og administrasjon. 

– Det har absolutt ikke vært lett. Vi har en veldig aktiv studiehverdag på NHH, og det er tungt når mye av det sosiale ved å gå på NHH blir revet vekk. Vi har flere førstekullister enn noen gang, og det er så viktig å sørge for at de får en fin start på sitt studieløp, ved at både NHH og NHHS tar hensyn til at studentene er mye alene og ikke har like mange å lene seg på når det kommer til det faglige, sier hun.

Stolpestad forteller at NHHS har gjort flere tiltak for å bidra til økt studenttrivsel under pandemien. I høst iverksatte de blant annet «NHHS blir kjent», hvor over 60 vennepar ble matchet. Det var en ordning der studentene ble matchet med andre studenter med like interesser. Videre ble «Koronahjelpen NHHS» startet, der studenter handlet og hjalp medstudenter i karantene og isolasjon.

For 2021 har studentforeningen inkludering og aktiviteter som fokusområder, samt styrke det psykososiale miljøet. De arrangerer blant annet digitale spillkvelder og quizer. 

– Både 2020 og 2021 var og er preget av en del usikkerhet, og dermed jobber vi med å arrangere åpne og digitale tiltak for alle studenter på NHH. Vi ønsker å gjennomføre aktiviteter og åpne arrangementer for alle medlemmer av studentforeningen, slik at studentene har muligheter til å sosialisere og engasjere seg. 

Les også:

Izabella Hawrylko

Kåret til ett av årets beste teknologihoder

I 2017 gikk NHH-er Izabela Hawrylko (28) inn en ettertraktet stilling i Microsoft. I fjor kom hun på tredjeplass i E24 sin kåring av «Årets beste teknologihode».

NHH skiller seg ut på arbeidslivsrelevans

NHH utmerker seg i undersøkelsen på flere spørsmål tilknyttet arbeidslivet. Handelshøyskolen får 1,6 poeng mer enn landsgjennomsnittet på spørsmål om hvorvidt arbeids- og næringsliv bidrar i undervisningen for bachelorstudentene. For masterstudentene er det 1,3 poeng mer enn landsgjennomsnittet.

Handelshøyskolen får 0,8 poeng mer enn landsgjennomsnittet på spørsmål om det for masterstudentene er muligheter for å jobbe med prosjekter i samarbeid med næringslivet. Videre får NHH 0,6 poeng mer enn landsgjennomsnittet på hvorvidt bachelorstudentene får innføring i hvordan de skal formidle egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere.

– For NHH er det viktig at studentene tidlig får kontakt med arbeidslivet og har god kjennskap til hva kompetansen deres kan brukes til. Næringslivet er i stadig omstilling og kompetansebehovet endrer seg raskt. Vi jobber derfor kontinuerlig med å holde utdanningen vi tilbyr relevant for arbeidslivet. Vi tilbyr blant annet poenggivende internship i ledende internasjonale selskaper og inviterer anerkjente næringsaktører til å holde gjesteforelesninger, sier Thøgersen.

Les også:

NHH interiør og studenter

Vil du bli NHH-student i 2021?

Er du en av dem som lurer på hvordan det er å være student ved Norges Handelshøyskole? Se videoen der studenter selv forteller om livet på NHH campus!

BRUKTE OMTRENT LIKE MYE TID PÅ STUDIER

Undersøkelsen viser at NHH-studentene er mer fornøyde enn landsgjennomsnittet med bruk av digitale verktøy. Bachelorstudentene gir 4,1 poeng på spørsmål om de opplever at bruken av digital læringsplattform fungerer godt på studieprogrammet. Det er 0,7 poeng mer enn landsgjennomsnittet. Masterstudentene oppgir her 3,8 poeng.

Bachelorstudentene gir 3,8 poeng på spørsmål om de får opplæring i å bruke digitale programmer som er relevante for fagområdet. Det er 0,8 poeng mer enn landsgjennomsnittet.

Videre viser Studiebarometeret at studentene nasjonalt har brukt omtrent like mye tid samlet på studier som tidligere år, men noe mindre tid på organiserte læringsaktiviteter og noe mer på egenstudier. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier i en pressemelding at han er glad for at flertallet av studentene tror de kommer til å fullføre studiene. 

– Det har vært et skikkelig kjipt år for mange studenter så jeg har stor forståelse for at det er vanskelig å holde motivasjonen oppe. Derfor er jeg veldig glad for at flertallet av studentene tror de kommer til å gjennomføre utdanningen deres som planlagt, sier Asheim. 

Les også:

NHH-student Dinogen Uruthiran (21). Foto Mari Kittilsen

Kombinerer NHH-studier med trenerjobb

NHH-studenten Dinogen Uruthiran (21) fra Asker bruker opptil seks dager i uken i jobben som fotballtrener i Åsane Fotball.