– ESG-rapportering må være transparent og ærlig

PhD-studentene Ibrahim Pelja og Hussnain Bashir – begge siviløkonomer fra NHH – står bak NHHs satsning på det nye masterkurset «Bærekraft og ESG-rapportering».  – Vi vil at studentene skal forstå at den fundamentale delen av emnet er transparens og ærlighet. Bedrifter trenger ikke bare å ha en bærekraftig forretningsmodell, de må også kommunisere åpent om hva de faktisk gjør. Dette er vårt budskap til studentene, sier Bashir.
PhD-studentene Ibrahim Pelja og Hussnain Bashir – begge siviløkonomer fra NHH – står bak NHHs satsning på det nye masterkurset «Bærekraft og ESG-rapportering». – Vi vil at studentene skal forstå at den fundamentale delen av emnet er transparens og ærlighet. Bedrifter trenger ikke bare å ha en bærekraftig forretningsmodell, de må også kommunisere åpent om hva de faktisk gjør. Dette er vårt budskap til studentene, sier Bashir. FOTO: Helge Skodvin
NHH Av Sigrid Folkestad

18. august 2021 12:21

– ESG-rapportering må være transparent og ærlig

ESG-rapportering er avgjørende for kunne ta reelle steg mot en bærekraftig framtid, mener NHH-forskerne Hussnain Bashir og Ibrahim Pelja. Med ekspertise i finans og bærekraft, har de startet opp masterkurset «Sustainability and ESG Reporting».

For to år siden møttes Hussnain Bashir og Ibrahim Pelja ved bordtennisbordet på NHH. De var nettopp blitt doktorgradsstudenter ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Deres interesse for bærekraft og finans førte til en diskusjon om ESG-rapportering. Dette er avdekking og kommunikasjon av miljø-, sosial- og styringsspørsmål (ESG).

Karen Osmundsen

Setter opp nytt masterkurs i anvendt digitalisering

Til høsten starter NHH opp et nytt masterkurs. PhD-kandidat Karen Osmundsen er hovedemneansvarlig for «Anvendt Digitalisering».

Bærekraft og ESG-rapportering

De ønsket at NHH skulle tilby et oppdatert og skreddersydd masterkurs i ESG-rapportering. Både Bashir og Pelja har sin mastergrad fra NHH og kjenner studietilbudene og kursene ved høyskolen.

Bashir kom til Norge fra Pakistan som CEMS-masterstudent.

Hussnain Bashir stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap og forsker på bærekraftige forretningsmodeller og kommunikasjon av ESG.
Hussnain Bashir stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap og forsker på bærekraftige forretningsmodeller og kommunikasjon av ESG. Foto: Helge Skodvin

Begge er tilknyttet forskere ved bærekraftsenteret Centre for Sustainable Business ved NHH.

Sammen med Pelja lanserer Bashir nå det nye masterkurset Sustainability and ESG Reporting

– De siste årene har selskaper i økende grad blitt målt på sine miljømessige og sosiale fotavtrykk, og det er stor offentlig interesse for bærekraft. Hos alle interessenter finner vi nå større trykk på selskapene, for at disse skal innfri sine ESG-mål, sier Hussnain Bashir.

Bashir har ekspertise innen bærekraftige forretningsmodeller og kommunikasjon av ESG. Ibrahim Pelja spesialiserer seg på empirisk finansiell regnskapsforskning, konkurser og risiko for mislighold.

NHH-studenter

På bakgrunn av dette, sier Bashir, forventes det ikke bare at selskapene integrerer bærekraft i forretningsmodellene sine, men også at de kommuniserer virkningen av forretningsaktivitetene.

– Dagens studenter trenger mer kunnskap og bevissthet om bærekraftrapportering, sier Pelja.

Ibrahim Pelja

Konkursraset etter koronaen: Nye tall gir et lite lysglimt

Konkursåret 2020 var verre enn det kan virke som ved første øyekast, og klart verre enn 2019. Det er godt nytt for alle som frykter et stort konkursras etter pandemien – men muligens dårlig nytt for de minste bedriftene, skriver Ibrahim Pelja i DN.

Ærlighet

Ibrahim Pelja er doktorgradskandidat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Han spesialiserer seg på empirisk finansiell regnskapsforskning med fokus på konkurs og risiko for mislighold.
Ibrahim Pelja er stipendiat ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Han spesialiserer seg på empirisk finansiell regnskapsforskning med fokus på konkurs og risiko for mislighold. Foto: Helge Skodvin

– Hva er det viktigste læringspunktet, slik dere ser det?

– Vi vil at studentene skal forstå at den fundamentale delen av emnet er transparens og ærlighet. Det er dette kurset handler om. Bedrifter trenger ikke bare å ha en bærekraftig forretningsmodell, men de må også kommunisere sin miljømessige og sosiale innvirkning ut mot interessenter og samfunnet. Dette er vårt budskap til studentene, sier Bashir.

Bashir og Ibrahim Pelja er overbevist om at riktig kompetanse vil bidra til reelle endringer i virksomheten.

– Alle er enige om at bærekraft er viktig for fremtiden, og siviløkonomer fra NHH vil bli i posisjon til å jobbe på dette feltet. Deres kunnskap og ferdigheter vil gjøre dem i stand til å bruke bærekraftrapportering for å endre selskapets strategi og handlinger, legger Pelja til.

Delvis strategisk i rapportering

– Vil dere si at det generelt er mangel på åpenhet i dag?

– Ja, det er mangel på åpenhet i dag. Noen ganger er det bevisst gjort, men oftest er det utilsiktet, fordi vi ikke har mekanismer og standarder for å kommunisere skikkelig, sier Bashir.

Bilde av person som tar på seg antibac. Foto Pexels Anna Shvets

Derfor velger kunder bort bærekraftige produkter

Studie viser at kunder forventer at enkelte «grønne» produkter er mindre effektive. Spørsmålet er om koronakrisen forsterker at bærekraftige alternativer velges bort, sier NHH-forsker.

– Jeg er enig i at det skyldes mangel på mekanismer, men også kompetanse, heller enn at bedrifter prøver å skjule hva de gjør. Samtidig hadde det vært naivt å tenke at selskapene ikke er delvis strategiske og velger å snakke om det de gjør bra og ikke rapporterer det de gjør galt, legger Pelja til.

De fire store

Når et selskap redegjør for sine handlinger om bærekraft, og rapportene er ærlige, vil de forstå sine mangler, ifølge Bashir.

klesindustri. Foto: wikimedia (Rico Shen)

Full forvirring i bærekraftig business

Skal bare lønnsomme ESG-tiltak vektlegges, eller også de som forbedrer samfunn og miljø, spør NHH-forskerne Sveinung Jørgensen, Lars Jacob Tynes Pedersen og Aksel Mjøs i Finansavisen.

– De vil se hvor de må jobbe, hvor de må presse på for å etterleve bærekraftstrategien, sier Bashir.

 – Er kurset ment for fremtidige revisorer?

– Ikke nødvendigvis, sier Pelja;

– Hvis du ser på de fire store konsulentselskapene, blir arbeid med ESG og bærekraftrapportering bare viktigere og viktigere. Selv om deler av rapporteringen er obligatorisk, ser vi at mye bærekraftrapportering er frivillig. Hvis du plasserer kunnskapsrike NHH-ere i disse stillingene, kan de drive rapporteringen og bidra til en mer bærekraftig fremtid, avslutter han.