Sparebanken Vest vil bekjempe ubevisst diskriminering

To damer som prater. Foto: Unsplash v.  Christina @ wocintechchat.com
DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET:– Det som er mest krevende er å få bedrifter til å innse at de kan diskriminere ubevisst. Dette er noe ikke alle er klar over at de gjør, eller kanskje ikke vil innrømme, sier NHH-er Silje Lindtvedt Fladmoe (f.h.) i Testhub Technologies. Foto: Unsplash v. Christina @ wocintechchat.com / privat
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

16. april 2021 08:27

Sparebanken Vest vil bekjempe ubevisst diskriminering

NHH-student Silje Lindtvedt Fladmoe jobber for å minimere diskriminering i arbeidslivet i startup-selskapet Testhub Technologies. Nå tester Sparebanken Vest verktøyet deres.

Testhub Technologies

  • Norsk startup-selskap som utvikler og selger et verktøy som skal minimere diskriminering i rekrutteringsprosesser og som forutsier jobbytelsen for kandidater. Oppstart august 2019.
  • Verktøyet tar for seg alle typer diskriminering, som etnisitet, kjønn, seksualitet og funksjonshemming.
  • Har testkunder som Sparebanken Vest, Elkjøp, Stendi, Schibsted og Malling & Co.
  • Har syv ansatte, som holder til i Oslo, Bergen, Danmark og USA.
  • Se Testhub Technologies egen nettside for mer informasjon.
Kristin Bjørnstad i Sparebanken Vest.
Kristin Bjørnstad i Sparebanken Vest. Foto: Arvid Steen

– Vi har et svært bevisst forhold til kvaliteten i rekrutteringsprosessen vår og til diskriminering. Likevel kan vi ikke se bort fra at vi har mer å gå på når det kommer til å utelukke all ubevisst diskriminering. Vi vet at der det er mennesker involvert, skjer det diskriminering, og det vil vi komme til livs så langt det er mulig, sier organisasjonsutvikler Kristin Bjørnstad i Sparebanken Vest.

Bjørnstad forteller at banken har regler for utvelgelse av kandidater til intervjuer, særskilt med tanke på likestilling og mangfold, og et eget ansettelsesutvalg som vurderer alle ansettelser opp mot de samme kriteriene.

Sparebanken Vest tester nå et nytt diskrimineringsverktøy fra den norske oppstartsbedriften Testhub Technologies. Verktøyet har som formål å minimere diskriminering i rekrutteringsprosesser, samt forutsi jobbytelsen for kandidater. Bjørnstad vektlegger at de først tester verktøyet til Testhub internt, før de avgjør om det også skal brukes i rekrutteringsprosessene til banken. 

Anonym prosess frem til intervju

Masterstudent Silje Lindtvedt Fladmoe (24) ved Norges Handelshøyskole er leder for forretningsutvikling i Testhub. Hun fremhever, som Bjørnstad, at ubevisst diskriminering kan forekomme blant bedrifter.

– Det som er mest krevende er å få bedrifter til å innse at de kan diskriminere ubevisst. Dette er noe ikke alle er klar over at de gjør, eller kanskje ikke vil innrømme. Da blir jobben vår å få de til å innse at de har fordommer – men selvfølgelig legge det frem på en god måte, sier Fladmoe.

Verktøyet til Testhub er basert på amerikansk forskning fra 2016 som viser at arbeidsprestasjon best predikeres ut fra tre kriterier: intelligens, planmessighet og integritet. Disse kriteriene vurderes ved at alle søkerne gjennomfører en digital test. Testen er basert på en statistisk formel som skal predikere søkernes fremtidige arbeidsprestasjon. Basert på resultatene fra denne testen, velger arbeidsgiver hvem de ønsker skal komme på intervju.

– Arbeidsgiver får imidlertid først vite hvem kandidatene er når de velger å invitere på intervju. Prosessen frem til da har vært anonym. Selve intervjuene følger et strukturert skjema med like spørsmål til alle som er innkalt – også her blir svarene scoret og rangert. På denne måten unngår vi at arbeidsgiver velger folk basert på en «god magefølelse» og sørger for at de faktisk gjør en datadrevet og forskningsbasert prosess, sier Fladmoe.

LES OGSÅ:

Bilde av hvit strand på Bahamas. Foto Unsplash v. Cristofer Jeschke

NHH-studenter motbeviser studie om skatteparadiser

– Det var overraskende å motbevise studien til to internasjonalt respekterte forskere, ettersom det lenge har eksistert en oppfatning om at skatteparadiser er land som besitter et sterkt styresett, sier NHH-er Vegard Flystveit.

– Får et mer mangfoldig utvalg

– Vanskelig å utelukke all diskriminering i en ansettelsesprosess?

– Det vil absolutt være rom for diskriminering. Vi klarer ikke å reparere hele problemet, men arbeidsgiver får et bredere utvalg av personer som kommer på intervju, som igjen kan føre til økt mangfold i selskapet. Vi øker sjansene for at de med ikke-etnisk norsk navn kommer på intervju. Det er ekstremt viktig.

Nesten åtte av ti mener det forekommer diskriminering av innvandrere ved ansettelser, viser integreringsbarometeret 2020. Andelen som har opplevd innvandrerrelatert forskjellsbehandling i arbeidslivet er størst blant innvandrere fra Iran, Irak og Pakistan (levekårsundersøkelsen 2016).

Kristin Bjørnstad forteller at Sparebanken Vest jobber kontinuerlig med å forbedre rekrutteringsprosessene sine – og få økt mangfold.

– Vi jakter stadig på å tiltrekke oss og ansette de beste og riktige kandidatene for Sparebanken Vest, og Testhubs verktøy kan potensielt hjelpe oss i dette arbeidet. Jeg vil også legge til at vi har et tyvetalls nasjonaliteter blant våre ansatte og at vi ser det som en styrke å få ansatte med en annen bakgrunn enn flertallet, sier Bjørnstad.

LES OGSÅ:

Nils Fredrik Solem

– Visste det var gode jobbmuligheter

Masterstudent Nils-Fredrik Solem (25) er ferdig utdannet siviløkonom til sommeren. Han fikk tilbud om fast jobb i oppstartsuksessen Forte_Digital i september.
Redningsøvelse med isolasjonspose fra Thermosaver. Foto Thermosaver

Utvikler redningsbag for nedkjølte

Oppstartsselskapet Thermosaver skal redde liv med ny redningsbag for nedkjølte personer. For å få produktet ut i markedet, har de fått hjelp av NHH- og NTNU-studenter.