Fra olje til havvind

Vethe
Nå gjenstår det bare én samling på studiet, før sivilingeniør Stine Vethe kan dra i land en MBA i økonomisk styring og ledelse ved NHH Executive. – Styrken til NHH Executive er at studentene må ta egen jobbhverdag med seg inn på studiet, sier Vethe, som er VP Offshore Wind hos 4Subsea. Foto: 4Subsea
Av Ove Sjøstrøm

8. april 2021 11:05

Fra olje til havvind

Sivilingeniøren Stine Vethe ville ha flere relevante verktøy hun kunne bruke i jobben. En prosjektoppgave hos NHH Executive bidro til en ny karrierevei hos arbeidsgiveren 4Subsea.

MBA i økonomisk styring og ledelse

Executive MBA i økonomisk styring og ledelse er et toårig masterprogram på deltid som setter studentene i stand til å forstå utfordringer, fatte beslutninger og lede virksomheter til økt verdiskaping.

Studiet gir kandidatene forskningsbasert kunnskap om blant annet økonomistyring, organisering og ledelse, finans, regnskap, markedsføring, strategi, innovasjon, digitalisering og etikk.

– Jeg har akkurat levert hjemmeeksamen og er litt tom i hodet nå, sier en sliten, men fornøyd Stine Vethe, VP Offshore Wind hos 4Subsea.

Nå gjenstår det bare én samling på studiet, før sivilingeniøren kan dra i land en MBA i økonomisk styring og ledelse ved NHH Executive. Det har vært to innholdsrike studieår for Vethe, med både pandemiutbrudd og nye, spennende utfordringer på jobb.

– Hvorfor valgte du å ta en MBA i økonomisk styring og ledelse?

– Det er noe jeg har tenkt på lenge. Jeg var aldri i tvil om å bli sivilingeniør, men forstod etter hvert nytten av å ha flere verktøy tilgjengelig i jobben min. Da måtte det bli etterutdanning innen økonomi og ledelse.

Danat Tekie Foto Geir Anders Rybakken Ørslien

– Engasjement og kunnskap endrer verden

Danat Tekie (26) fra Oslo var med å stifte oppstartssuksessen Young Sustainable Impact. Men hun hviler ikke på laurbærene. Med stipend fra NHH Executive skal hun lære mer om bærekraft.

Tok jobben inn i studiet

4Subsea leverer tjenester til olje- og vindkraftindustrien, og Vethe jobber som leder for satsningen på havvind i selskapet.

– Jeg ble oppfordret av arbeidsgiveren min til å skrive om utfordringer og løsninger knyttet til havvind i en av prosjektoppgavene på studiet. Etter hvert fikk jeg også ansvaret for hele satsingen på havvind i 4Subsea, forklarer Vethe.

– Studiet var med andre ord relevant for din egen karrierevei?

– Ja absolutt, og styrken til NHH Executive er at studentene må bruke egen jobbhverdag aktivt på studiet. Det er mye enklere å ta i bruk nye verktøy når du hele tiden må reflektere over konkrete utfordringer i jobben, sier hun og slår fast:

– Og jeg fikk nye verktøy fra dag én. De kom gjennom små, nyttige drypp innenfor ledelse, styringsmekanismer og økonomi gjennom hele studiet. Måten jeg tenker på rundt egen virksomhet har dreiet i en helt ny retning etter at jeg begynte på NHH.

NHH klarte utfordringen

Både Vethe og de andre studentene er imponert over NHHs tilpasningsdyktighet. Det har blitt semestre både med og uten koronapandemien. Studiet begynte i september 2019 med fysiske samlinger. Etter mars 2020, har mye av undervisningen blitt flyttet til Zoom.

stine vethe
At et oljeserviceselskap beveger seg mot fornybar energi, er en helt naturlig del av omstillingen mot grønne arbeidsplasser, forklarer Vethe som peker på at Norge har et forsprang på andre land som satser på havvind. – Vi har i mange år bygget installasjoner som tåler tøffe forhold offshore, sier Stine Vethe. Foto: 4Subsea

– Jeg er imponert over måten NHH klarte å omstille seg digitalt. De har gitt oss et godt og relevant studieopplegg til tross for den pågående pandemien.

– Det har ikke forringet kvaliteten på studieopplegget?

– Vi har naturligvis gått glipp av noen studieturer til utlandet, men vi har hatt svært dyktige forelesere og jobbet med relevante caser. Vi har også gjennomført noen få fysiske samlinger der smittevern har vært ivaretatt på en god måte.

På studiet er det utstrakt bruk av gruppearbeid. Det er også noe som har gitt Vethe faglig uttelling.

– Det er artig å oppdage at vidt forskjellige bransjer jobber med samme type utfordringer, enten det handler om innovasjon, digitalisering eller nye forretningsmodeller. Diskusjoner og samarbeid med medstudenter har vært veldig nyttig, og gitt meg nye perspektiver på egen bransje.

Omstilling og fornybar energi

Selv har hun skiftet perspektiv fra olje til havvind. Fra fossil til fornybar energi. At et oljeserviceselskap beveger seg mot fornybar energi, er en helt naturlig del av omstillingen mot grønne arbeidsplasser, forklarer Vethe som peker på at Norge har et forsprang på andre land som satser på havvind.

Arbeidsplass. Av pxhere

Hvordan sikre endringskraft? Er løsningen ny avdeling på museum?

Noen må børste støv av sine utdaterte holdninger om at mellomledere er kontrollører uten verdi, skriver Monica Rydland i DN.

– Vi har i mange år bygget installasjoner som tåler tøffe forhold offshore, sier hun og legger til:

– Det mest spennende med havvind er den enorme utviklingen av ny teknologi og tjenester. Og all den erfaringen og kunnskapen vi har opparbeidet oss innen olje og gass, gir oss et stort forsprang på andre som vil satse på havvind.

–  Er også etterutdanning en viktig brikke for å klare omstilling til nye grønne arbeidsplasser?

– For min egen del er det en stor fordel å ha en MBA i økonomisk styring og ledelse i baklommen. Og uansett hvilken bransje du kommer fra, er det utfordringer på løpende bånd når det gjelder å finne nye, bærekraftige forretningsmodeller.

– Vil du anbefale NHH Executive til andre?

– Det vil jeg. Det er viktig med påfyll av ny kunnskap skal vi klare å være relevante og skape nye verdier for kommende generasjoner.