«Essays on Information Preferences and Morality»

Fehime Ay
Fehime Ceren Ay disputerer for doktorgraden ved NHH 26. april 2021 med avhandlingen «Essays on Information Preferences and Morality». Ay har vært tilknyttet Senter for fremragende forskning FAIR.
Disputas

20. april 2021 15:59

«Essays on Information Preferences and Morality»

Fehime Ceren Ay disputerer for doktorgraden ved NHH 26. april 2021 med avhandlingen «Essays on Information Preferences and Morality».

Avhandlingen til Fehime Ceren Ay består av fire kapitler, der hun i flere eksperimentelle studier ser på ulike sider av såkalt informasjonspreferanse og i sitt avslutningskapittel gjør en studie av folks støtte til smittevern under Covid-19 pandemien.

Det første kapitlet, "Information and Strategic Avoidance in Reciprocal Decisions" ser på når og på hvilke måter folk kjenner til hvordan egne handlinger har konsekvenser for andre. I et økonomisk laboratorieeksperiment, viser Ay at deltakerne aktivt unngår informasjon som ville gjort det vanskelig ikke å opptre på en prososial måte, og at de er villige til å betale for å ikke lære om konsekvensene for andre, selv i etterkant, for å forsvare et selvbilde som prososial.

Det andre kapitlet, "Strategic Curiosity: An Experimental Study of Curiosity and Dishonesty", er et fellesarbeid med Katrine B. Nødtvedt og Joel W. Berge. Denne eksperimentelle studien viser at deltakerne strategisk samler tilsynelatende irrelevant informasjon som kan tilsløre motivasjonen for tvilsomme handlinger.

I kapitlet "Investigating Motivations for Information Avoidance – The Role of Certainty, Rewards and Overconfidence", samarbeider Ay med Stefan Meißner om et laboratorieeksperiment. Her viser deltakerne at de velger å unngå informasjon om hvordan de gjør det på en intelligenstest, sammenliknet med andre deltakere, selv når denne informasjonen kunne hjulpet dem til å tjene mer penger på å delta i eksperimentet.

Det siste kapitlet, "National identity predicts public health support during a global pandemic: Results from 67 nations" er del av et stort, internasjonalt samarbeid som ser på hvordan nasjonal identitet hadde betydning for støtten til smittevernpolitikk under Covid-19-pandemien.

Veiledere:

Professor Erik Ø. Sørensen (hovedveileder), Institutt for samfunnsøkonomi og Senter for fremragende forskning FAIR, NHH

Professor Pedro Dal Bó, Brown University

Tid og sted:

Zoom videokonferanse, NHH, 26. april 2021
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«Information preferences: implications for business»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Kjetil Bjorvatn (leder for komiteen), Institutt for samfunnsøkonomi og Fair Insight Team

Professor Shaul Shalvi, Universitetet i Amsterdam

Førsteamanuensis Mette Trier Damgaard, Universitetet i Århus

Om kandidaten:

F. Ceren Ay er forsker ved Telenor. Hun har vært stipendiat ved Institutt for samfunnsøkonomi og Senter for fremragende forskning FAIR.

Kontakt:

Fehime.Ay@nhh.no