Nytt senter skal bidra til økt innovasjonssuksess

Sigve Brekke i Telenor, Helge Leiro Baastad i Gjensidige og senterleder Tor W. Andreassen
SATSER PÅ INNOVASJON: DIG-senteret ved NHH skal bidra til digital omstilling og innovasjon. Konsernsjef Sigve Brekke (t.h.) forteller at Telenor er samarbeidspartner fordi de mener tverrfaglig samarbeid mellom fagmiljøer og bedrifter er essensielt. T.v. konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige og senterleder Tor W. Andreassen. Foto: Siv Dolmen
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

1. september 2020 11:17

Nytt senter skal bidra til økt innovasjonssuksess

– Vi må i langt større grad bringe inn kundestemmene i utviklingsarbeidet, sier senterleder Tor W. Andreassen. 1. september lanserer NHH DIG-senteret. Største partnere er Telenor og Gjensidige.

Norges Handelshøyskoles nye senter Digital Innovation for Growth (DIG) har som mål å bli Norges fremste forskningsmiljø på innovasjon. 

– Siden 2016 har vi utviklet ideen og fundamentet for NHHs nye forskningssenter. Det at vi har klart å slå sammen tre veletablerte forskningssentre – CSI, FOCUS og STOP – er helt fantastisk og gir grunnlag for en multidisiplinær tilnærming til komplekse problemer, sier NHH-professor og leder av senteret Tor W. Andreassen.

Dagens lansering er digital og kan følges gjennom streaming. Fra campus på NHH blir det blant annet innlegg fra rektor Øystein Thøgersen, DIG-styreleder Jørgen Taalesen i Gjensidige og senterleder Andreassen.

Følg lanseringen fra kl. 14:00 1. september

Om senteret

  • Digital Innovation for Growth (DIG) er et nytt nasjonalt forskningssenter ved NHH.
  • Gjennom tverrfaglig forskning og tett samarbeid med næringslivet, skal senteret hjelpe norske organisasjoner med å øke effekten av deres innovasjoner, utvikle nye forretningsmodeller og tilpasse organisasjonene til en digital hverdag.
  • Samarbeidspartnere er Telenor, Gjensidige, Bergen kommune, TietoEVRY, Posten, Skatteetaten, Abelia, Virke, NCE Finance Innovation, BEKK Consulting, SNF, NTNU, UiO og SINTEF.

80 millioner til innovasjonsforskning

Senteret har en rekke samarbeidspartnere innen akademia, næringsliv og offentlig sektor. De går inn med 80 millioner kroner til innovasjonsforskning i støtte og egeninnsats. Telenor og Gjensidige er de to største næringslivspartnerne.

Mandag denne uken møttes konsernsjef Sigve Brekke i Telenor, konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige og senterleder Andreassen i Telenors lokaler på Fornebu.

Konsernsjef Sigve Brekke forteller at Telenor er samarbeidspartner i DIG fordi de mener tverrfaglig samarbeid mellom fagmiljøer og bedrifter er essensielt for å utnytte muligheter fra digitalisering.

– Som en strategisk forskningspartner får vi samarbeide med ledende forskere, og vi får dele og høste erfaringer fra en rekke partnere med samme utfordringer og muligheter som oss. Den digitale omstillingen krever at vi blir flinkere til å dyrke frem evne og vilje hos ledere til å utforske og prøve ut nye teknologiske løsninger. Derfor er jeg sikker på at et samarbeid med NHH, som er et sterkt kompetansesenter innen ledelse, er helt riktig for fremtiden, sier Brekke.

Sigve Brekke i Telenor, Helge Leiro Baastad i Gjensidige og senterleder Tor W. Andreassen
Telenor og Gjensidige er de to største næringslivspartnerne til det nyopprettede DIG-senteret. T.v. Sigve Brekke, Helge Leiro Baastad og Tor W. Andreassen. Foto: Siv Dolmen

Les også:

NHH oppretter nytt innovasjonssenter

Norges Handelshøyskoles nye senter DIG har som mål å bli Norges fremste forskningsmiljø på innovasjon. Senteret samarbeider med 15 ledende virksomheter og har oppstart i september.

MÅ TREFFE KUNDENES BEHOV

Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige mener DIG kan utgjøre en viktig plattform for næringslivsrettet forskning. Han fremhever forskning knyttet til hvordan bruke eksisterende og ny teknologi til å skape ny verdi og styrke tilbudet til kundene.

– DIG er også en unik arena til å diskutere bærekraftig utvikling. Vi ser frem til å samarbeide om norsk forskning på digital innovasjon sammen med spennende partnere av DIG. Dette gir oss muligheten til å gjøre en større forskjell gjennom å bidra til anvendt forskning om hvordan man kan lykkes bedre med innovasjon og verdiskaping.

Det nye forskningssenteret skal utforske digitale innovasjoner og forretningsmodeller som skaper verdier på en mer effektiv måte. Senteret skal blant annet svare på utfordringen om at 9 av 10 innovasjonsidéer flopper fordi de ikke er godt nok forankret i markedet og kundenes behov. Andreassen, vektlegger som Baastad, viktigheten av kundeperspektivet. 

– Innovasjoner er komplekst og krever samspill mellom en rekke disipliner og funksjoner i virksomhetene. Vi må i langt større grad bringe inn kundestemmene i utviklingsarbeidet, sier Andreassen og utdyper:

– Verdens beste teknologi har liten eller ingen verdi dersom den ikke tas i bruk av mange. Det er først når kundene er involvert at vi kan høste de økonomiske gevinstene for virksomhetene og for samfunnet. DIG svarer på dette ved å posisjonere sin innovasjonsforskning mot virksomhetenes aktiviteter mot kundene.

Les også:

Innovasjoner når himmelen faller ned

Tenk deg at du må velge mellom to onder. Enten å miste store deler av produksjonskapasiteten eller miste store deler av kundemassen – over natten! Hva velger du? Velkommen til en krisesituasjon!, skriver professor Tor W. Andreassen.

­­­– Samler innovative krefter

DIG-senteret er en videreføring av Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) ved NHH. Omtrent 15 til 20 NHH-forskere kommer til å være tilknyttet senteret, i tillegg til fem stipendiater og to postdoktorer.

– Det jeg gleder meg aller mest til er å komme i gang med våre ulike forskningstemaer sammen med kollegaer, stipendiater, postdoktorer, studenter og partnere, sier Andreassen.

Bergen kommune er også blant samarbeidspartnerne. Kommunaldirektør Robert Rastad forteller at han gleder seg til videre samarbeid med forskermiljøene ved NHH og samarbeidsbedriftene, til beste for felles innovasjon og samfunnsutvikling.

– For oss er det viktig at vi samler innovative krefter på tvers av sektorene, og vi ønsker å være en klar røst på vegne av det offentlige inn i dette viktige arbeidet. Vi står overfor store og viktige utfordringer i årene som kommer, og vi har mange store problemer som det er verdt å samarbeide om å finne gode løsninger på, sier Rastad.

Les også:

Våre nye digitale sjefer

De nye digitale sjefene samler inn data om ansatte og foreslår mer effektive arbeidsrutiner, skriver NHH-professor Tor W. Andreassen.