Lærestedene må gjøre mer enn å «sette strøm på» gammeldagse forelesninger

Forelesning NHH
Like lite som en bedrift kan digitaliseres ved å gå fra post-it til epost, blir ikke utdannelsen digital av at forelesningen følges via skjerm i stedet for ifra en forelesningssal, skriver NHH-professor Tor W Andreassen og Nina Riibe, administrerende direktør i Econa i DN.
Innlegg Av Adm. direktør i Econa Nina Riibe, NHH-professor Tor W. Andreassen

11. september 2020 10:16

Lærestedene må gjøre mer enn å «sette strøm på» gammeldagse forelesninger

Utdannelsen blir ikke digital av at forelesningen følges via skjerm i stedet for ifra en forelesningssal, skriver Tor W. Andreassen og Nina Riibe i DN.

Lærestedene skal ha honnør for rask omstilling da pandemien traff oss i mars. Usikkerheten i høst har krevd nye rutiner, og vi har lest mye om fadderuker som avlyses. Ellers har oppmerksomheten i stor grad dreid seg om oppmøte, fysiske samlinger og organisering. Nå bør vi også ta en titt på kvaliteten.

Bærekraft, klima

De er modige – ledere som utsetter bærekraftinnovasjoner

Virksomhetene som satser og lykkes med bærekraft er morgendagens vinnere, skriver NHH-professor Tor Wallin Andreassen i Dagens Perspektiv.

Like lite som en bedrift kan digitaliseres ved å gå fra post-it til epost, blir ikke utdannelsen digital av at forelesningen følges via skjerm i stedet for ifra en forelesningssal. Det er ikke bare å sette strøm på gamle forelesninger.

En undersøkelse fra Copenhagen Business School (fra Djøf Studerende) viser at kvaliteten på overgangen til fjernundervisning ikke alltid har vært like god. 71 prosent av studentene svarte at de synes kvaliteten var dårlig eller meget dårlig i forhold til det de var vant til.

Fravær av dialog med forelesere og medstudenter var en av de største årsakene til den lave scoren.

Tre konkrete råd til regjeringen

Reverser arbeidsgiveravgiften, lær av leterefusjonsordningen og støtt gründere, oppfordrer NHH-professor Tor W. Andreassen og Truls Berg, leder av Norges Innovasjonsråd.

Koronapandemien setter skolene under sterkt press for å sørge for et godt læringsutbytte. Er det mulig å ta igjen for mangelen på den fysiske tilstedeværelsen når mye av utdannelsen går over Zoom eller Teams?

Om man ikke får til det, risikerer skolene svakere avgangsstudenter, dårligere studiemiljø og ikke minst en risiko for økonomiske krav for kvalitativt dårlig og mangelfull undervisning. Der man betaler skolepenger, risikerer man å betale for en vare man ikke har fått. I USA har vi sett at en rekke private skoler har fått reaksjoner på dette. Dette gjør at deres betalingsmodell – og i verste fall forretningsmodell – vil måtte justeres.

NHH student

Den samfunnskritiske blårussen

Dette året, hvor vi virkelig lærte hvilke jobber som er samfunnskritiske, når interessen for studier i økonomi og administrasjon nye høyder, skriver professor II Ola Kvaløy i DN.

Digital undervisning gir ikke den samme læringsopplevelsen som fysiske møter. Pedagogikken må tilpasses til dette formatet. Mange skoler har et akutt behov for voksenopplæring på dette området.

Vi tror den gode og fremtidige løsningen er kombinasjon av fem elementer:

  • Undervisning i auditorium (i tråd med smittvernsanbefalingene fra FHI).
  • Digital undervisning med tilpasset pedagogikk; korte seanser inkludert oppgaver og digitale rom hvor foreleser kan lytte på studentene og bidra med innspill.
  • Studieveiledning der studiegrupper samtaler med foreleser.
  • Studentene deles inn i studiegrupper som møtes regelmessig.
  • Studentene jobber på egen hånd før de møtes i studiegruppen og forelesning, eller til studieveiledning.

Ensomhet blant studenter var en utfordring allerede før pandemien. Sosialisering og nettverksbygging er sentralt når man er fersk og nysgjerrig. Faren for å stå alene er langt større nå. Det handler ikke om nye kamerater å feste med. Medstudenter er en viktig del av læringsmiljøet og er viktig for kritisk refleksjon og meningsutveksling.

Derfor trues mange bedrifter av konkurs

To forhold avgjør deres evne til å komme seg gjennom koronakrisen, skriver NHH-professor Lasse B. Lien.

I tillegg kommer faren for at studenter dropper ut av studiet som følge av manglende trivsel og motivasjon.

Dette stiller større krav til lærerstedene. De må utvikle seg til en ny normal. Vi må omfavne teknologien og utnytte dens potensial for å få det beste av koronalærdommen.

Innlegget var først publisert i DN 11. september 2020.