Skal vurdere hvordan tiltak bør innrettes

Øystein Thøgersen
Ekspertutvalget «Norge mot 2025», der NHHs rektor Øystein Thøgersen er medlem, vil legge stor vekt på å kartlegge og vurdere hvordan tiltak bør innrettes for å motvirke uønskede virkninger og bidra til å løse noen strukturelle utfordringer.
Av Sigrid Folkestad

14. oktober 2020 13:53

Skal vurdere hvordan tiltak bør innrettes

Norge står overfor betydelige strukturelle utfordringer i økonomien, knyttet til produktivitet, næringsstruktur, demografi og klima, skriver ekspertutvalget «Norge mot 2025», der NHH-rektor Øystein Thøgersen er medlem.

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal vurdere koronapandemiens påvirkning på norsk økonomi mot 2025.

Delrapport ferdig 

Finansminister Jan Tore Sanner (H) mottok utvalgets første delrapport (Innspill til Nasjonalbudsjettet 2021 fra utvalget Norge mot 2025) 2. oktober. Endelige rapporten er ventet i første kvartal 2021.

Det regjeringsutnevnte ekspertutvalget «Norge mot 2025» skal vurdere hvordan konsekvenser av virusutbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi frem mot 2025.

I sin delrapport skriver utvalget:

«Krisen har ført til tapt verdiskaping. Målt ved tapt produksjon i Fastlands-Norge utgjorde tapet fra februar til juli om lag 14 700 kroner per innbygger. Produksjonsbortfallet gjenspeiles i lavere lønnsinntekter for arbeidstakere i private bedrifter og lavere overskudd i næringslivet».

Et mer inkluderende samfunn

– Med et godt kunnskapsgrunnlag kan vi sette inn tiltak som kan bidra til at vi får et samfunn der vi kan skape mer og inkludere flere også etter koronakrisen. Dette utvalget har en stor og viktig oppgave foran seg, og jeg er veldig glad for å ha fått samlet et så sterkt lag med solid og mangfoldig bakgrunn, sa finansminister Jan Tore Sanner ved utnevnelsen.

«Vi er nå i den andre fasen av epidemien, der vi lærer å leve med at sykdommen er blant oss. Omfanget av smitte har i perioder tiltatt i avgrensede områder. En tredje fase nås når smitterisikoen for praktiske formål er eliminert, f.eks. gjennom vaksinering. I Norge kan denne tredje fasen kanskje nås i løpet av det neste året, men det kan også ta betydelig mer tid».

På grunnlag av sine analyser og beskrivelser skal utvalget foreslå målrettede tiltak for økt verdiskaping. Analysene skal leveres samlet som en NOU med frist første kvartal 2021, men kortere analyser i form av notater vil også legges frem underveis i arbeidet. Disse vil bli offentliggjort fortløpende.

Fordeling av ulemper

Utvalget vil gjennom høsten hente inn erfaringer og vurderinger fra inn- og utland om omstillingsbehov, fordelingen av ulemper krisen har skapt og utforming av tiltak.

Utvalget vil legge stor vekt på å kartlegge og vurdere hvordan tiltak bør innrettes for å motvirke uønskede virkninger og bidra til å løse noen strukturelle utfordringer.

Leder for utvalget er partner Jon Gunnar Pedersen. Blant temaene utvalget vil se på, se full rapport.