Nå blir alle ledere kriseledere – lenge

Bilde av Synnøve Nesse og dame som noterer på skjermbrett.
Ledere som fremstår som kriseledere nå – og står i det over tid – de gjør en avgjørende forskjell for mange rundt seg, skriver kronikkforfatter Synnøve Nesse. Foto: AFF / Pexels. v bongkarn thanyakij
Innlegg

27. mars 2020 09:10

Nå blir alle ledere kriseledere – lenge

Den største synden nå, er å ikke innse at du er kriseleder, også om du ikke er trent på det. Nå må du lede «på stående fot», skriver Synnøve Nesse i Dagens Næringsliv.

Korona-pandemien påvirker de aller fleste ledere og selskaper, ikke bare i Norge, men også i resten av verden. Nå vil mange ledere være kriseledere i lang tid fremover. Det er en mulighet ledere bør gripe. For det er få tilfeller som gir dem større mulighet til å utvikle sitt lederskap, sine medarbeidere og sin virksomhet.

Fordel å være trent som kriseleder

De lederne som «står seg» i en krise bygger tillit, respekt og erfaring de får stor nytte av i tiden etterpå. De som ikke gjør det, får ofte problemer med å lede videre når hverdagen kommer.

Det er en fordel å være trent som kriseleder, men den største synden, er å ikke innse at du er kriseleder, også om du ikke er trent på det. Nå må du lede «på stående fot», eller «on the fly» som jeg kaller det i forskningen min.

Her er fem råd for tiden som kommer:

  • ta situasjonen og konsekvensene innover deg
  • forstå at krisen rammer på ulike måter
  • tål å stå i usikkerhet og ubehag
  • led ut fra et indre kompass uten kart
  • gi slipp for å få kontroll

Les også: 

850 påmeldte til webinar om kriseledelse

AFF ved Norges Handelshøyskole har så stor pågang til et gratis webinar om kriseledelse, at de må sette opp to forelesninger.

Må gjøre en grundig analyse

Det er viktig at ledere nå tar situasjonen og konsekvensene av koronapandemien innover seg. Krisen som sveiper over verden nå strekker seg fra å være en trussel for liv og helse, til å være en trussel mot mange virksomheters overlevelse. Den går på tvers av landegrenser, og ingen er uberørt. Potensialet for politisk, realøkonomisk og finansielle følgekriser som vil vedvare over tid, viser seg allerede.

Det betyr at ledere må gjøre en bred og grundig analyse – fra worst case til best case – av hvordan krisen kan ramme dem og hvilke tiltak som må iverksettes. De må også tenke «if, then what» – om både krisens potensielle konsekvenser og konsekvenser av egne tiltak.

Det er lett å snuble i egne ben nå.

Les også:

Derfor trues mange bedrifter av konkurs

To forhold avgjør deres evne til å komme seg gjennom koronakrisen, skriver NHH-professor Lasse B. Lien.

Rammer folk ulikt

Krisen rammer heller ikke alle likt, og den rammer ulikt privat og på jobb. Mange har noen de frykter for livet til, og flertallet er redde for å smitte andre med koronaviruset. Men noen er også redde for eget liv, og sine nærmeste, som de som er i risikogruppen og de som er hjelpere eller jobber i butikk. Disse opplevelsene er annerledes enn, og konkurrerer med dem som rammes av noe annet, som faren for å miste jobben, arbeidsplassen, eller livsverket sitt. Ledere må kunne romme de ulike formene for utrygghet og trusler, og bygge bro mellom dem som ser ulikt på dette.

Mange opplever usikkerhet og ubehag. Ledere som ser grundig på egen virksomhet, kan sette i gang tiltak som midlertidig eller på lang sikt reduserer usikkerhet. Negative tiltak som får en varighet, er for eksempel bedre enn tiltak som skal vare «inntil videre». Likevel kan det tas ny vurdering av tiltaket, og det kan forlenges.

Les også:

Gal medisin mot korona

Det hjelper ikke med lån når kundene er borte, skriver NHH-professor Victor D. Norman.

Ta frem verdikompasset

Ledere kan også være ærlige om hva de gjør og hvorfor, hvis de samtidig forholder seg til hva det gjør med andre. Ubehag kan rommes, men noen ganger blir man også selv sint eller engstelig, da er det viktig å ha noen nære å ta «en fot i bakken med» og søke støtte og omsorg fra til å stå i stormen.

Det er for mange en tid for å lede uten det strategikartet de har laget, og uten mulighet for å se hvor veien skal gå i kartet. Da er det viktig å ta frem verdikompasset. Hva betyr noe, i min virksomhet, nå? Hvilke verdier skal styre de mange og kanskje svært usikre valgene vi må ta?

Verdibasert ledelse hjelper ledere å navigere når sikten er uklar. Det viser seg ofte å bygge den tilliten som trengs for å holde stø kurs til sikten klarner – og eventuelle feile valg må rettes opp i eller justeres.

Tørre å gi slipp

Det som kanskje er viktigst, er å tørre å gi slipp for å få kontroll. Det er avgjørende i kriser – både akutt og etter hvert som de drar ut og langsiktige konsekvenser skal håndteres – å være i stand til å la andre lede. Å la ledere tre frem, å utnytte ledelsesinitiativer fra andre – og å ta pause selv. Det er viktig å kunne veksle mellom å stå på balkongen og være på spillebanen, men det er også viktig å hvile for å holde ut over tid.

Lykke til med krisehåndtering og forretningskontinuitet i tiden som kommer. Ledere som fremstår som kriseledere nå – og står i det over tid – de gjør en avgjørende forskjell for mange rundt seg.

Kronikken ble først publisert i Dagens Næringsliv 26. mars 2020.