Diskuterer ny handelslov på dagligvarekonferanse

Bilde av grønnsaker og Christine Tacon
FOOD 2020: Britisk dagligvareombud Christine Tacon deltar på FOOD-konferansen i Oslo gjennom videosamtale, hvor hun skal snakke om Storbritannias unike dagligvarelov. Lignende lov for norsk bransje, skal behandles i Stortinget. Foto: Pexels v. Magda Ehlers / christinetacon.com
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

4. mars 2020 11:23

Diskuterer ny handelslov på dagligvarekonferanse

11. mars møtes dagligvarebransjen til konferanse i Oslo med tema butikkdød og bransjeglidning. – Det mangler ikke på spenning i dagligvarebransjen, sier FOOD-leder Frode Steen.

Om FOOD

 • FOOD er et femårig samarbeid mellom NHH og NorgesGruppen, fra 2016 til 2021.
 • Målet er å fremme forskning og ny kunnskap om dagligvaremarkedene, spesielt rundt tema knyttet til markedsstruktur, konkurranse og produktivitet. 
 • FOOD samler flere nasjonale og internasjonale forskere innen dagligvaremarkedet, finansierer forskning i form av utredninger og bokprosjekt, og organiserer bransjekonferansen FOOD.
 • Boken «Mot bedre vitende i norsk matsektor» lanseres på FOOD-konferansen. Den er redigert av NHH-professor Frode Steen og seniorrådgiver Ivar Pettersen ved NIBIO.
 • FOOD finansierer i perioden et gaveprofessorat, en postdoktorstilling og en internasjonalt rekruttert professor II-stilling.

ARRANGEMENTET ER AVLYST.

FOOD er en årlig konferanse som NHH arrangerer i samarbeid med aktørene i dagligvarebransjen.

Konferansen som samler bortimot 300 deltakere, er et møtested for bransje, myndigheter og forskere der ny innsikt om hvordan matvaremarkedet fungerer presenteres og diskuteres.  

– Det mangler ikke på spenning i dagligvarebransjen. Den preges av store aktører på flere ledd, tilsynelatende stor butikktetthet og ifølge mange – for liten grad av konkurranse. Samtidig handler kunder stadig mer på nett, vi har fått flere konkurranseflater – og ikke minst – bransjen har fått nye utfordrere. Denne dynamikken må bransjen forstå, sier NHH-professor Frode Steen, som leder konferansen og forskningssamarbeidet FOOD.

Tema for årets konferanse er butikkdød og bransjeglidning. Den tradisjonelle butikken – så vel som handlesenteret – er i fare. Likevel finnes det kjeder som vokser – ikke bare i størrelse – men også i bredde. Skal morgendagens matvarer hentes hos Nille og Clas Ohlson eller i dagligvarebutikkene slik som vi kjenner dem?

Se hele programmet

Til arrangementet kommer blant andre:

 • Konkurransedirektør Lars Sørgard i Konkurransetilsynet
 • Bransjedirektør Ingvill Størksen i Virke dagligvare
 • Administrerende direktør Helge Hasselgård i Dagligvareleverandørenes forening (DLF)
 • Administrerende direktør Stine Trygg-Hauger i Clas Ohlson
 • UiO-professor Erling Hjelmeng
 • NHH-professor Tor Wallin Andreassen
 • NHH-professor Magne Supphellen
Frode Steen og Lars Sørgard
– Dagligvarebransjen preges av store aktører på flere ledd, tilsynelatende stor butikktetthet og ifølge mange – for liten grad av konkurranse, sier NHH-professor Frode Steen, som leder forskningssamarbeidet FOOD. T.h. Konkurransedirektør Lars Sørgard, som er blant foredragsholderne. Foto: Siv Dolmen

Skal redusere konfliktnivået

Våren 2020 legger regjeringen frem en stortingsmelding om konkurransen i dagligvaremarkedet. Regjeringen la også frem ny lov om god handelsskikk i desember, som skal behandles i Stortinget.

Formålet med loven er å redusere konfliktnivået i bransjen, og den skal håndheves av et nytt dagligvaretilsyn. Det er kun Storbritannia som har prøvd dette før, og FOOD har invitert Christine Tacon, som er leder av det britiske dagligvaretilsynet, til å fortelle om hvordan loven har fungert der. Hun deltar på konferansen gjennom videosamtale. 

– Forhandlingsspillet i den norske dagligvarebransjen er tøft, og den nye loven er svært etterlengtet blant mange. På konferansen skal vi snakke om hva bransjen kan vente seg av endringer når ny lov innføres, sier Steen.

På konferansen presenteres også ny forskning fra FOOD-prosjektet, særlig fra den nye boken «Mot bedre vitende i norsk matsektor» (Cappelen Damm Akademisk fra 11. mars). Den tar opp temaer som markedskonsentrasjon, butikktetthet, produktivitetsutvikling, prisulikheter mellom land og merkevareproblematikk.

Les også: 

Vi trenger ikke billigere brød, men bedre butikker

Kundenes største problem er ikke prisnivået. Det veldig mange ønsker seg er mer innovasjon og større forskjeller mellom butikkonseptene, skriver Tor W. Andreassen, Seidali Kurtmollaiev og Line Lervik-Olsen.