Thøgersen med i ekspertutvalg

Øystein Thøgersen. Foto: Siv Dolmen
NHH-rektor Øystein Thøgersen er med i ekspertutvalget som skal vurdere hvordan koronapandemien påvirker norsk økonomi frem mot 2025. – Dette utvalget har en stor og viktig oppgave foran seg, og jeg er veldig glad for å ha fått samlet et så sterkt lag med solid og mangfoldig bakgrunn, sier finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Siv Dolmen
NHH Av Mari Hansen Ingleson

13. mai 2020 11:43

Thøgersen med i ekspertutvalg

Ekspertutvalget «Norge mot 2025» skal vurdere grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter koronapandemien.

– Vi trenger en god forståelse for hvordan situasjonen vi står i nå kan påvirke norsk økonomi også på litt sikt. Beslutningene vi tar fremover vil være viktige for samfunnet vårt i lang tid fremover. Med et godt kunnskapsgrunnlag kan vi sette inn tiltak som kan bidra til at vi får et samfunn der vi kan skape mer og inkludere flere også etter koronakrisen, sier finansminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Den nye normalen

Ekspertutvalget som skal vurdere konsekvensene av pandemien for utviklingen i norsk økonomi de neste fem årene. De skal analysere smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene, samt hvordan utviklingen i internasjonal økonomi påvirker oss. Utvalget skal peke på hva som blir den nye «normalen».

Utvalget skal analysere endringer som påvirker norsk økonomi med spesiell vekt på:

 • Effekt på norsk økonomi og næringsliv av endring i internasjonale markeder og handelssamarbeid, inkludert endrede verdikjeder
 • Pandemiens betydning for norsk verdiskaping
 • Produktivitet i norsk arbeids- og næringsliv, herunder økt digitalisering
 • Konsekvenser for inkludering i arbeidslivet
 • Yngre arbeidstakeres situasjon, behov og muligheter
 • Bransjer og næringer med særlige omstillingsbehov
 • Grunnlaget for fremtidens næringsliv, inkludert nye selskaper, nye digitale forretningsmuligheter
 • Grønn omstilling og bærekraft i forretningsmodeller
 • Status for generasjonsregnskapet i lys av utgifter til økonomiske krisetiltak

Med bakgrunn i sine analyser skal de foreslå målrettede tiltak som skal sikre økt verdiskapning. Ekspertutvalget skal levere en NOU med frist i første kvartal 2021.

Les også:

Victor Norman om koronakrisen

Professor emeritus Victor D. Norman kommenterer tre forhold ved koronakrisen.

– Sterkt lag med mangfoldig bakgrunn

Rektor og professor Øystein Thøgersen er en del av ekspertutvalget som er satt ned av regjeringen.

– Dette utvalget har en stor og viktig oppgave foran seg, og jeg er veldig glad for å ha fått samlet et så sterkt lag med solid og mangfoldig bakgrunn, sier finansministeren.

Ekspertgruppen består av:

 • Partner Jon Gunnar Pedersen, Larvik (leder)
 • Professor Øystein Thøgersen, Bergen
 • Professor Einar Lie, Oslo
 • Professor Mari Rege, Stavanger
 • Postdoktor Katinka Holtsmark, Oslo
 • Sjeføkonom Elisabeth Holvik, Moss
 • Konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik, Bergen
 • Seniorrådgiver Rune Bjerke, Oslo
 • Prinsipal Birger Steen, München
 • Selvstendig Silvija Seres, Oslo
 • CEO Kristin Kragseth, Stavanger
 • Styreleder Aino Olaisen, Bodø
 • Konserndirektør Astrid Undheim, Trondheim
 • Daglig leder Tore Anstein Dobloug, Ringsaker
 • Sjeføkonom Roger Bjørnstad, Nesodden
 • Sjeføkonom Øystein Dørum, Oslo

Les også:

Katrine V. Løken med i ekspertgruppe

Professor Katrine V. Løken er nytt medlem av ekspertgruppen som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltak. De skal også vurdere tiltak for vekst og omstilling.